வாசமான ஜாதிமல்லி – பாகம் 10 19

பிரபுவுக்கு தெரியாது அவன் ஆசையாக வாங்கி வந்த ஜாதிமல்லி தான் அவன் அகப்பட்டதுக்கு காரணம். அதை மட்டும் வாங்கி வரவில்லை என்றால் அவன் தப்பித்து இருப்பான். ஒரு வேலை அவன் திட்டமிட்டதும் எதிர்காலத்தில் நடந்திருக்கலாம். மாட்டிக்கொண்டது ஒன்று அனால் அதன்விளைவாக சரவணனிடம் இதுபோன்ற வன்முறையான எதிர்வினையைத் தூண்டும் என்று அவன் நிச்சயமாக நினைக்கவில்லை.

பிரபு தனது பாலிய நண்பரின் மனைவியுடன் அற்புதமான உடலுறவை அனுபவித்த பின்னர் நேற்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தான். அவளும் முழு மனதுடன் அவனுக்கு ஒத்தொழைத்து, சில வருடங்கள் இழந்த இன்பத்தை ஈடுசெய்யும் வகையில் அவனுடன் அனுபவித்தாள். அவன் வீட்டிற்கு திரும்பிச் சென்றபோது, மதிய உணவுக்குப் பிறகு ஓய்வெடுக்கும் போது அவன் மனைவியும் அந்த மதியம் அவனை உடலுறவுக்கு அழைத்தாள். உண்மையில், அவன் மனைவி அப்படி செய்யாமல் இருந்தால், அவன் திரும்பிச் சென்று மீராவை மீண்டும் ஒரு முறை ஓத்துவிட்டு வர ஆசைப்பட்டிருக்கலாம். அவன் தனது கணவனான கடமைகளை தன் மனையிடம் நிறைவேற்றினான். சரவணனின் சொன்னதை மீராவுக்கு சொல்லும் முன்பு அவளை முதலில் ஒரு முறை ஓழ்த்துவிட வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான். இப்போது எல்லாமே தலைகீழாக மாறிவிட்டது.

“இங்கே பாரு சரவணா நான் அதை மறைக்க விரும்பவில்லை… ”

பிரபு முடிப்பதற்குள் “வாயை மூடு தேவடியா பயலே,” சரவணாவை கோபமாக குறுக்கிட்டான்.

“உன்னை போன்ற கேவலமான பொறுக்கிடம் இருந்து நான் நேர்மையாக நடப்ப என்று எதிர்பார்த்தது என் தப்பு. அருவருப்பானவான் அருவருப்பான செயலை தான் செய்ய தெரியும்.”

பிரபு வாய்வடைந்து போய் சரவணன் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தான்.

“நான் சொல்லுறத கவனமாக கேளு, உன் திருட்டுத்தனத்தை மீண்டும் செஞ்ச மவனே நீ செத்த.”

அடுத்ததா பத்து நிமிடத்துக்கு தரையில் உட்கார்ந்தபடியே சரவணன் பேசுவதை கேட்டபடி பிரபு இருந்தான்.

“உனக்கு அவளுடன் 15 நிமிடங்கள் மட்டுமே இருக்கு. அதற்குள் எல்லாம் சொல்லி முடிக்க வேண்டும். நான் ரொம்ப தொலைவில் இருக்க மாட்டேன். நான் கொடுத்த நேரத்துக்குள் நீ வரணும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன், ” என்று சரவணன் முடித்தான்.

1 Comment

Add a Comment
  1. Thank you for two update…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *