வாசமான ஜாதிமல்லி – பாகம் 9 20

இதை எல்லாம் தாங்கிக்கொள்வதுக்கு உள்ள ஒரே காரணம் சரவணன் மீரா மேல வைத்திருந்து அன்பு என்பதை பிரபு அறிந்தான். அவள் எல்லோரும் முன்பு, அல்லது சரவணன் முன்பு கூட மானம் இழந்தால் அவள் தற்கொலை சேய்துவிடுவாள் என்ற அச்சம் இருப்பதையும் அறிந்தான்.

அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவன் தலையிடுவதற்கு முன்பு அவர்கள் வாழ்வது மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும். மீரா சரவணன் கஷ்டப்படும் போது அவனுக்கு பெரும் தூணாக இருந்திருக்காள். அவனையும் அவர்களுடைய குழந்தைகளையும் பாசத்தோடு கவனித்துக்கொள்வதையும் மற்றும் குடும்பத்தின் நலனுக்காக தனது சொந்த ஆசைகளை எதுவும் நிறைவேறவில்லை என்பதை பற்றி எப்போதும் சரவணனிடம் சொல்லி சலித்துக்கொண்டதில்லை என்பதை சரவணன் உணரத் தவறி இருக்க மாட்டான். அதனால் தான் மீரா வாழ்க்கையில் தப்பு செய்தபோதும் அவன் பங்கும் அதில் இருக்கு என்று எல்லாம் சகித்துக்கொண்டான். மிகவும் ஆழமான அன்பு இருந்தால் ஒழிய இப்படி ஒரு சகிப்பு தன்மை வந்திருக்க முடியும். அதனால் தான் சரவணனை தன் வழிக்கு கொண்டுவர பிரபுவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது.

மீரா இன்னும் பிறப்புக்கு ஏங்கிக்கொண்டிருப்பதைப் பார்த்த பிறகுதான் சரவணன் இப்படி ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு செய்து இருக்கவேண்டும். மீரா மற்றும் பிரபு இருவருடனும் நேரடியாக தான் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் வாய்ப்புகளை முன்மொழிய சரவணன் விரும்பவில்லை, ஏனெனில் அவன் அங்கே இருந்தால் மீரா சுதந்திரமாக ஒரு முடிவு எடுக்க தயங்க கூடம். அவனுக்கு எதிரான முடிவு எடுக்க தயங்க வாய்ப்பு உண்டு. அவளுக்கு அந்த கட்டையாம் வர கூடாது என்று சரவணன் நினைத்தான். சரவணனின் நடத்தையின் இந்த அம்சம் தான், தான் திட்டமிட்டதை இறுதியில் அடைய உதவும் என்று பிரபு நம்பியிருந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம்.

அவன் நினைத்தது நடக்கவேண்டும் என்றால் முதலில் மீராவுடனான அவனது கள்ள உறவை முதலில் புதுப்பிக்க பிரபு திட்டமிட்டான். அதன் மூலம் அவர்களுடைய இன்ப உடல் கூடல் அவளுக்குத் தரும் தீவிரமான பரவசத்தை அவளுக்கு நினைவுபடுத்த வேண்டியிருந்தது. முதலில் மீரா தனது சாக்குகலை ஏற்றுக்கொள்ளும் படி செய்யணும். அப்போது தான் மீண்டும மீரா அவன் ஆசைகளுக்கு இணங்குவாள் என்று பிரபு நம்பினான். அவன் மனதில் இருந்த திட்டத்தில் வெற்றிபெற இது மிகவும் முக்கியமானது. அதனால் தான் சரவணனிடம் சொல்லாமல் முதல் நாள் மீராவை சந்திக்க சென்றான் பிரபு. மீரா உடனடியாக தன்னை மீண்டும் அவனுக்குக் கொடுத்தபோது பிரபு மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தான். அவன் திட்டப்படி எல்லாம் நடந்தது. மீராவை நிதானமாக புணர்ந்தான். அவன் அவளை சோபாவிலும் படுக்கையிலும் மிகவும் ரசித்து அனுபவித்தான். மீறவும் அதே மனநிலையில் இருந்தாள், அவனது துடிக்கும் சூடான ஆண்மை அவளது ஈரமான புண்டையில் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினாள்.

அவள் உடல் பல முறை இன்பத்தில் துடிப்பது மற்றும் அந்த பரவசம் பல நிமிடங்கள் அவள் உடலில் நீடிப்பதை கண்டு பிரபு மிகவும் நம்பிக்கை கொண்டான். நிச்சயமாக மீரா அவன் தான் வேண்டும் என்று தீர்மானமாக சொல்லிவிடுவாள் என்று அவள் இன்பத்தை அனுபவிக்கும் வித்ததை பார்த்து நம்பினான். அவன் தான் வேண்டும் என்றால் அவனுடன் வந்து வாழ விரும்பவேண்டும் என்ற பொருளில் அல்ல. மீரா தனது கணவர் மற்றும் குழந்தைகளை பிரிந்து வரும் அளவுக்கு விருப்பம் இருக்காது என்று பிரபு நம்பிக்கை கொண்டிருந்தான்.

2 Comments

Add a Comment
  1. Length ah update pannunga bro

  2. Good… story is moving towards the good ending…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *