வாசமான ஜாதிமல்லி – பாகம் 9 20

“ஏன், நாம விவாதித்த விஷயங்களைப் பற்றி நான் உன் மனைவியுடன் பேசப் போகிறேன், அதற்க்கு முன்பு ஏன் மீண்டும் சந்திக்க வேண்டும்.”

சரவணன் உள்ளுக்குள் கோபத்தில் கொதித்து கொண்டு இருந்தாலும் அவன் தன் தொனியைக் சாதாரணமாக வைத்திருந்தான்.

“இல்லை, நான் இன்னும் சில விஷயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன், அரை மணி நேரத்தில் அங்கு வந்திடு.”

பதிலளிக்க சரவணன் பிரபுவுக்கு நேரம் கொடுக்கவில்லை. உடனே தொலைபேசியை துண்டித்தான். அவர்கள் பழைய கோவிலில் சந்தித்தனர். இந்த முறை சரவணன் முன்பு அங்கு வந்து பிரபு வருவதும் காத்திருந்தான். அவர்கள் பழைய கோயில் மண்டபத்திற்கு வெளியே சந்தித்தனர்.

பிரபு இதை முற்றிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை, வாய்வடைந்து போனான். அவன் வாய் திறப்பதற்கு முன்பு சரவணன் மீண்டும் ஒரு முறை பேசினான். அவனது குரல் மெதுவாக அனால் உள்ளுக்குள் பயம் எழுப்புக் வகையில் இருந்தது.

“நேற்று மீராவைப் ஓத்தியா?” அடுத்த கேள்வி வந்தது.

பிரபு திகைத்து போனான். சரவணன் எப்படி கண்டுபிடித்தான். பிரபுவின் முகத்தில் இருந்த தோற்றம் சரவணனுக்குத் தேவையான எல்லா பதில்களையும் கொடுத்தது. திடீரென்று, எச்சரிக்கை இல்லாமல் சரவணன் வேகமாக அவன் கையை வீசி பிரபுவை முகத்தில் குத்தினான்.

அடியின் சக்தியால் பிரபு சுருண்டு கீழே விழுந்தான். பிரபு மேலே பார்த்தான், பீதியுடன் இருந்தது அவன் முகம். இந்த அவளுக்கு கோபத்தை அவன் இதற்கு முன்பு சரவணன் இடம் பார்த்ததில்லை. எப்போதும் சாதுவாக இருந்த சரவணன். பிரபு உணரவில்லை, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு முறிவு புள்ளி இருந்தது.

பிரபு சரவணனை விட சைசில் பெரியவன் (ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழிகளில்), ஆனால் சரவணனின் முகத்தில் உள்ள நியாயமாக கோபத்தைப் பார்த்தபோது, தான் இந்த நேரத்தில் சரவணனுக்கு எதிரே ஈடுட்டு கொடுக்க முடியாது என்று பிரபு உணர்ந்தான். இதற்கு முன்னர் அவன் சந்திக்காத சரவணனின் ஒரு அம்சம் இது. சரவணன் எப்போதுமே மிகவும் லேசான நடத்தை கொண்டவன். சரவணனுக்குள் ஒரு உறுதியான வலிமை கொண்டிருப்பதை அவன் அறிந்திருந்தான், ஆனால் அவன் எப்போதுமே தனது தந்தை தோல்வியுற்ற இடத்தில் வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதுக்காகவே மட்டும் இந்த மனஉறுதி இருப்பதாக நினைத்தான். மற்ற விஷயங்களில் அப்படி இல்லை என்று எண்ணினான். அது எவ்வளவு பெரிய தவறு. உண்மையில் சரவணன் தான் அவன் கரக்ட்டர் பற்றி இவ்வளவு பெரிய தவறான எண்ணம் ஏற்படுத்த காரணமாக இருந்தான். இதே தவறை வேறு எவரும் கூட எளிதாக செய்திருப்பார்கள் என்று பிரபு நினைத்தான்.

2 Comments

Add a Comment
  1. Length ah update pannunga bro

  2. Good… story is moving towards the good ending…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *