வாசமான ஜாதிமல்லி – பாகம் 9 20

மீரா தனது உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முயன்றாள். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தனக்கும் பிரபுவுக்கும் இடையில் உள்ள கள்ள உறவு தொடர வேண்டும் என்று அவள் ஏக்கத்தோடு யோசித்துக்கொண்டிருக்கவில்லையா? அதனால் பிரபுவுக்கு அவள் மீண்டும் தன் கால்களை விரிக்க அவளுக்கு அதிக நேரம் எடுக்கவில்லையே. அவனுடைய விளக்கங்களில் அவள் அவ்வளவு எளிதில் திருப்தி அடைந்தாள். அவன் அவளுக்கு எவ்வளவு ஏங்கி இருந்தானோ அதே போல அவளும் அவனுக்கு ஏங்கி இருந்தாள். பிறகு ஏன் இந்த பயம்.

அவளுக்கும் பிரபுவுக்கும் இடையில் எப்போதும் இருந்தது போல செக்ஸ் அருமையாக இருந்தது. அவர்களது கள்ள புணர்ச்சியில் ஏற்பட்ட பேரானந்தத்தில் அவள் மூழ்கிவிட்டாள். அவளது பெண்மையில் இன்னும் உணர்ந்த சிலிர்ப்பு, அவளுக்குள் அவனது வீரியமான ஆண்மை மீண்டும் துளாவி ஆராய்வது அவளுக்கு எவ்வளவு அருமையாக இருந்தது என்பதற்கு ஒரு சான்றாகும்.

ஆனாலும் அவளிடம் இருந்த பயத்தை அவளால் புறம் தள்ள முடியவில்லை. அவர்களின் நிலைமை இப்போது முன்பு போல் இல்லாமல் வேறுபட்டது. அவன் அப்போது கல்யாணம் ஆகாதவன், அவன் விரும்பியபடி வந்து செல்ல முடியும். அவர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்ட ஆவேசமாக புணர்ந்த ஆதாரங்களை அவள் கணவரிடமிருந்து மட்டும் மறைக்க வேண்டியிருந்தது, ஆனால் பிரபு அப்படி எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. அவன் உடலில் அவளது பற்கள் மற்றும் நகங்களால் ஏற்பட்ட காதல் காயங்களை அவன் ஆண்மைக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று பிரபு அதை பெருமையுடன் பார்த்து மகிழ்வான். இது மற்றொரு ஆணின் மனைவியை அவன் வென்றதன் பெருமை. அவன் அவளுக்கு தன் கணவன் கொடுக்க முடியாத இன்பம் அளித்ததற்கான சான்றுதல். இன்னொருவன் மனைவியின் ஆசைகள் அவன் அடக்கி அவளை தன்னிடம் இழக்கச் செய்த சாதனை.

இப்போது பிரபுவும் அவள் இருந்த அதே நிலையில் இருந்தான். அவன் இப்போது எல்லாவற்றையும் அவன் மனைவியிடமிருந்து மறைத்து வைக்க வேடனடியாது இருந்தது.

2 Comments

Add a Comment
  1. Length ah update pannunga bro

  2. Good… story is moving towards the good ending…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *