கிரிஜா சோனாலி End 6

அதே சமயம் மஹாபலிபுரத்தில் ஒரு மூன்று நட்சத்திர ஹோட்டலில்…

“கல்யாணத்துக்கா?” என்று சிரித்தான் அரவிந்த்.

“ஆமா! அப்படித்தான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன்,” என்று கூறியபடி, கடைசியாகத் தனது உடலிலிருந்த பேன்ட்டீஸையும் கழற்றி விட்டு, கட்டிலில் நிர்வாணமாகப்படுத்திருந்த அரவிந்தை அணைத்துக்கொண்டாள் கிரிஜா.

“நல்ல புருஷன்! நல்ல பொண்டாட்டி!”

கிரிஜா சிரித்தாள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *