வாசமான ஜாதிமல்லி – பாகம் 5 24

இத்தனை காலத்திற்குப் பிறகும், வேறொரு ஆணின் மேல் இருக்கும் அவன் மனைவியின் ஆசை குறையவில்லை என்ற வேதனையான உண்மையை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. பிரபு மீராவை பார்க்கவோ அல்லது அவளுடன் எந்தவிதமான கண் தொடர்பு வைது கொள்ளவோ முடிந்த அளவுக்கு தவிர்க்கிறேன் என்பது சரவணனுக்கு விளங்கியது. அவன் தனது மனைவியுடனான ஈடுபாடு உண்மையிலேயே முடிந்துவிட்டதாகவும், அவன் ஒருபோதும் அவர்களின் வாழ்க்கையில் இனி தலையிட மாட்டான் என்றும் அவன் அளித்த வாக்குறுதியை காப்பாற்ற முயன்றான். அந்த உறுதியுடன் அவன் இருந்தால் கூட, மீராவை பிரபு ஓரிரு வினாடிகளாவது பார்க்காமல் இருப்பதை அவனால் தவிர்க்க முடியவில்லை. அது, அவன் இன்னும் மீராவை விரும்புவதைக் காட்டியது, அவனால் மீராவை அவனது மனதில் இருந்து விரட்ட முடியவில்லை.

அவர்கள் ஒன்றாக புணரும் போது அவர்கள் எந்த அளவுக்கு இன்பங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட இருந்திருப்பார்கள், பிரபு முயற்சித்தும் அவனை கட்டுப்படுத்த முடியாததுக்கு, மீரா அவனுக்கு எவ்வளவு பேரின்பத்தை அல்லி கொடுத்திருப்பாள். சரவணன் இரண்டு முறைதான் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் இன்பம் கொடுப்பதை பார்த்திருக்கான். அனால் அந்த இரண்டு முறையே போதும் அவனுக்கு புரியவைக்க, ஏன் இவர்கள் இன்னும் ஒருவர் மேல் மற்றொருவர் மோகம் குறையாமல் இருபதுக்கு.

ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், அவன் சொந்த படுக்கையில் அவர்களின் ஒன்றாக பின்னிப்பிணைந்திருந்த நிர்வாண உடல்கள் பார்த்திருக்கான், அதுவும் முழுதும் இல்லை. பிரபு உடல் மீரா உடல் மேல் இருப்பது தெரிந்தது, அவள் கால்கள் அவன் கால்கள் மேல் பின்னி இருந்தது தெரிந்தது. அவன் இடுப்பு முன்னும் பின்னும் வேகமாக இயங்க,மீராவின் விரல்கள், அவன் சூத்தை பிடித்து, அவன் இடிப்பதுக்கு உதவுவது போல, இழுப்பது தெரிந்தது. அப்போது அவர்கள் அந்தரங்க பகுதி அவன் கண்களுக்கு தென்படவில்லை என்றாலும் சரவணனுக்கு தெரியும் பிரபுவின் ஆண்மை அவன் மனைவியின் பெண்மை உள்ளே இயங்கி கொண்டு இருக்கு என்று.

ஆனால் இரண்டாவது சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் இருவரும் வெறித்தனமாக புணரும் அந்த வேதனையான காட்சி முழுதும் அவன் பார்த்துவிட்டான். அவர்களின் இன்ப மோக தழுவல்கள் மற்றும் இல்லாமல் மீராவின் பெண்மையின் இதழ்கள் பிரபுவின் பெரிய தண்டை விழுங்குவதை கூட பார்த்துவிட்டான். இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், மீராவின் இன்ப கீச்சொலிகல் .. அலறல்கள் .. பிரபு அவளுக்குக் கொடுத்த இன்பத்தின் தீவிரத்தை உறுதிப்படுத்தின.

அந்த எண்ணம் அவனைப் பொறாமைப்படுத்தியது, என்ன என்றாலும் அவனும் ஒரு ஆண் தானே. தன்னிடம் இருந்து விட, அவன் மனைவிக்கு வேறு ஒரு ஆன் மூலம் அதிக இன்பம் கிடைக்குது என்பது அவனுக்கு அவமானம் தானே. ஒரு மனிதனை சித்திரவதை செய்யும் அடிப்படை உணர்வுகளிலிருந்து தன்னைப் விடுபட கொள்ள முயன்றான். அவன் உண்மையிலேயே அவன் மனைவி மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்பினான், ஆனால் அது அவனின் சுய மரியாதையின் இழப்பில் இருப்பது அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்மா?

2 Comments

Add a Comment
  1. Super Saravana…

  2. சூப்ப்ர்ஹீரோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *