நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 5 57

அம்மா :வினூ மூச்சு முட்டும்பா , போதுமா ( லேசா சூத்த தூக்கினால், வினூ கோவம் வந்த்து, சூத்த விட்டு லேசா எட்டி பாத்து அம்மாவ அதட்டினான் )
வினூ : கொஞ்சம் பேசாம இருடி செல்லம், தொன் தொனனு பெசுகுட்டு இருக்காத ,( சொல்லிட்டு மருபடியும் அம்மா சூத்துக்குல புகுந்தான் , நல்லா முகரந்தான் , அம்மா சட்ரு முன்பு அடிச்சு மூத்ரம் வாட அவன் முகத்துல் வீசியது , மகனின் மூச்சு காத்து அவல் சூத்து பிலவிலும் சூத்து ஓட்டைலயும் பட, அவலுக்கு ஏசி காத்து அந்த இடத்தில் மட்டும் அடிப்பது போல உனரந்தால் , வினூ முடிந்த வர மூச்ச அடக்கி அம்மாவின் குண்டிக்குல் மாட்டி அவதி பட்டான் , சிருது நேரத்துக்கு பிரகு அம்மாவின் சூத்த மெல்ல தூக்கினான், அவலும் லேசா எலுந்திரிக்க , அவன் 3 முரை பெரு மூச்சு விட்டுகிட்டு ,மருபடியும் அம்மாவை புடிச்சு இலுத்து அவன் முகத்தில் உக்கார வச்சான், இந்த முர நாக்க நீட்டி அம்மாவின் சூத்து ஒட்டைய நக்கி பாத்தான்
அம்மா :டெ வினூ படுவா , உதை வேனுமா, அங்க நக்க கூடாது ( வினூ அம்மாவின் இடுப்பு சதைய கில்லி “ சும்மா இருடினு “ சொல்வது பொல பாவன செய்தான் , 5 நிமிஷம் ஆச திர அம்மாவின் சூத்து பிலவின் சொரக்த்தில் உல்லாசமா இருந்தான் ,

அம்மா : டெ இன்னம் எவ்லொ நேரம் டா , நீ சரிபட்டு வர மாட்ட , இரு ,,, ( சொல்லிட்டு மெல்ல குனிஞ்சு அவன் சுன்னிய புடித்தால், இது வர மகனின் சுன்னிய அவல் ஊம்பினது இல்ல , அவல் மெல்ல குனிய குனிய அவல் சூத்து மெல்ல மேல தூக்கிட்டு புண்டமுடி ப்ரதெசம் வினூவின் முகத்த உரசின, புண்டைல மூத்த்ர வாட இன்னம் தூக்க்லா இருந்துச்சு , நாக்க நீட்டி அம்மாவின் புண்டி முடிய நக்கின்னான், இந்த பக்கம் அம்மா ம்கனின்ன் சுன்னி மொட்ட பாத்தால் , நாக்க நீட்டி அவன் சுன்னி நுனில வச்சு செல்லமா நக்கி விட்டால், அம்மாவின் நாக்க சுன்னிய மொட்டுல பட்டுவுடன், அவன அரியாமல் சுன்னி தன்னி பீச்சி அம்மாவின் முகத்தில் அடித்தன் . . என்ன்டா அதுக்குல்ல இப்படி லீக் பன்னிட்டானு மனதுக்குல் வரத்த பட்டாலும் , அடுத முர பாத்தக்லாம்னு தன்ன தானெ சமாதன படுத்திகிட்டு அவன் முகத்த விட்டு எலுந்தால் .
வினூ முகத்தில் ஒரெ ஈரம், புண்ட தன்னியும் , மூத்த்ர தன்னியும் சேந்து அவன் வாய சுத்தி ஈர படுத்திருந்தன் . :
அம்மா : போதமா, பொருக்கி , ( அவல் கன்னத்தில் இருக்கும் சுன்னி கஞ்சிய பாவாட எடுத்து தொடைத்து கொன்டால் , )
வினூ : தாங்கச் டி, ( அம்மாவின் தாலிய புடிச்சு தன் பக்கம் இலுத்து அவ வாய கவ்வினான் , தன் அந்த்ரங்க வாசத்தை மகன் வாயில் உனரந்துகிட்டெ வினூவ்ன் வாய கவ்வினால் …. வினூ ஒரு கை பின்னாடி கொன்டு போய் அம்மாவின் சூத்த தடவிகிட்டு , இருவரும் வாய்ல வாய் வச்சு கொஞ்சுகிட்டு இருந்தார்கல் )
தொடரும்.

1 Comment

  1. ஷோபா அம்மா இன்னும் வினுவுக்கு ஊம்பவே இல்லை. Waiting for that

Comments are closed.