நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 3 53

வினூ: எனக்கு நீங்க அம்மா தான், அதுல என்ன சந்தெகம், நேத்து நடன்தத விடுங்க ,
அம்மா : எப்ப்டி விட முடியும் வினூ, இவ்லொ நால் அங்க இங்க புடிச்சுதான் பாப்ப , நெத்து அப்பா செய்ர காரியத்த செஞ்ச ,உன்ன மட்டும் குத்தம் சொல்ல முடியாது , நானும்தான், அந்த நேரத்துல அப்ப்டி பன்னிட்டென்
வினூ: அத தான் சொல்ரென், ஏதொ மூட்ல இருந்தொமா, அப்படி பன்னிட்டொம், ஆனா ஒன்னு கேக்க்ரென் , சொல்லுவீங்கலா
அம்மா : என்ன வினூ
வினூ: நிஜமா உங்கலுக்கு எப்ப்டி இருன்துச்சு, புடிச்சுதா
அம்மா : ச்சி ப்ல்ச் வினூ, இனி அத பத்தி பேசாத , இனி அப்படி பன்னாத
வினூ: சரி அந்த அலவுக்கு போகல, ஆனா முத்தம் குடுப்பென்., சரியா
அம்மா : ம்ம்ம் வாய்ல வேனாம் , வேர எங்கயாவது ஒகெ
வினூ: அப்ப முலைல குடுக்க்ரென்
அம்மா :ஏ என்ன பேச்சு இது, முலை கிலை நு எங்க கத்துகிட்ட
வினூ: அம்மா இதுதான் உன்மயான பேரு உங்க மார்புக்கு, பாச்சினு சொல்ரது சின்ன பசங்கதான், நான் இனி சின்ன பயன் இல்ல, உங்கலுக்கு புரியுதா
அம்மா : அத வேனா ஒத்துக்க்ரென், நீ இனி சின்ன பயன் இல்ல, ஆனா அம்மாத பாத்து முலைனு சொல்லாத, எனக்கு என்னமொ பொல இருக்கு , யார் இத எல்லாம் உனக்கு கத்து குடுக்க்ரா
வினூ: ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்ல, அதுக்குதான் சொல்ரென், முலைனு சொன்னாலெ உட்ம்புல ஒரு கிக் வரலமா, அது அம்மாத பாத்து முலைழகினு கூப்டுனும்
அம்மா : கூப்டுவ கூப்டவ, முதல இந்த பால குடி
வினூ: முலைப்பாலா இல்ல பசும்பாலா
அம்மா :ஹ்ம்ம்ம் எரும்ம்மாட்டு பால்
வினூ: அப்ப உங்க பால் தான் ஹ்ஹ்ஹா
அம்மா : அடி, நீதான் எரும ,
வினூ: சரி சரி , இன்னைக்கு என்னமா ஸ்பெசல்,
அம்மா : காலைல தோச, மத்யம் மட்டன்
வினூ: சரிமா 2ம் ஒகெதான் , இப்ப ஒரு முத்தம் வெனும் ,
வினூ அம்மா அவன் முகத்த திருப்பி கன்னத்துல கிச் அடிக்க்ரா ( இன்னம முட்டும் அந்த பேச்சு பேசினால் , இப்ப பயன் கேட்டவுடன் குடுக்க்ரா, அவலுக்கு அவன் கூட செக்ச் பன்ன முழு சம்மதமுனு அவனுக்கு புருயுது)