நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 3 53

அம்மா :ஹ்ம்ம்ம்ம்
வினூ: அம்மா என்னமா இவ்லொ ஹாரடா இருக்கு, கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சாப்ட்ட இருந்துச்சு ( சொல்லி அம்மாவின் காம்ப்ப புடிச்சு அமுக்கி பாத்தான் )
அம்மா : பேசாமா தடவுப்பா, ஹ்ம்ம்ம்ம் ( அவனொட இன்னொரு காம்ப புடிச்சு அவல் பாச்சில வச்சா)
வினூ: என்னமா ரெண்டு காம்பயும் தடவனுமா, ( அவல் தலை ஆட்ட, இவன் அம்மாவி காம்ப்ப புடிச்ச் புடிச்சு இலுத்தான் , அவல் கிட்ட போய் அம்மாவின் முகத்தல நக்கி அவல் கன்னத்த கடிச்சான் , மூக்க கடிச்சான், அவல் காம்ப கேரம் போர்ட் காய்ன் தட்டுவது பொல தட்டி தட்டி விட்டான்,
அம்மா : ஹ்ம்ம்ம் அப்படிதான்ப நிமிட்டி விடு
வினூ: படுக்கரீங்கலமா
அம்மா : ஹ்ம்ம்ம் அவ படுக்க போனா ( வினூ அம்மாவின் பாவாட நாடாவ புடிச்சு உருவி விட்டான் , அது கீழ விழ, இவல் ஒன்னும் சொல்லாம்ல் பெருத்த குண்டியுடன் ம்னடி போட்டு கட்டிலில் ஏரினால் , வினூ அம்மாவின் பெருத்த குண்டிய க்லொசா பாத்தான் , அவல் மல்லாக்க படுத்துகிட்டு அவன் கை புடிச்சு இலுத்தால், வினூ அவல் இடுப்பு பக்கத்துல உக்காந்துகிட்டு அம்மாவின் காம்புல எச்சி துப்பு ஜில்லுனு ஒரு உனர்வு குடுத்து விரலில் அவ்ல காம்பை தடவி விட்டான்
அம்மா :ம்ம்ம்ம்ம்ம்
வினூ: எப்ப்டிமா இருக்கு
அம்மா :ம்ம்ம்ம் எதாவது பன்னுடா எதுவும் பேசாதா
வினூ அம்மாவின் இடுப்புல அவன் சுன்னி வச்சு தேச்சான், அவல் அதை உனர்ந்தால்,
அம்மா : வினூ வினூ
வினூ: அம்மா விரல தடவாமல சப்பி விடவா ,( இந்த தட, காம்ப மட்டும் இல்ல, அம்மாவின் ஒரு பாச்சிய புடிச்சு கசக்கினான் , அவன் அம்மா பாச்சி கசக்க கசக்க், அவல் காம்பு வினூவின் உல்லங்கையில் குத்தியது , )
அம்மா :ஹ்ச்ஷ்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்
வினூ அவ காம்பு கிட்ட வந்து நாக்க நீட்டிகிட்டு அவல பாத்தான், அவன் அம்மா கன்கள் பாதி மூடியபடி சொக்கி கெடந்தால், வினூ அம்மாவின் காம்ப நாக்கால நக்கி விட்டான்
அம்மா :ஹாஆஆஆம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
வினூ இரு காம்புகலயும் 5 6 தட நக்கிட்டு அவல் வலது பாச்சி காம்பை கவ்வி சப்பின்னான்
அம்மா : வினூ வினூ. ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
வினூ ஒரு விரலில் அம்மாவின் இடது மொலை காம்ப புடிச்சு திரிவிவிட்டு வலது காம்ப சுவச்சான் , அவல் கருவலயும் முழதும் அவன் வாய்ககுல் போவதுபொல் வாய நல்லா தொரந்து கவ்வினான்,, அம்மாவின் காம்பும், கருன்வலயுமும் வினூவின் வாய்குல்ல அடங்கிருக்க உல் பக்கம் நாக்க்கால அவல் காம்ப ஒத்தி ஒத்தி எடுத்தான் , இன்னொரு காம்ப கில்லி விலயாடினான் , 5 நிமிஷம் சப்பிட்டு அவன் வாய் அடுத்த காம்புக்கு தாவியது , அதெ சுகத்தை அம்மாவின் அடுத்த மொல காம்புக்கும் குடுத்தான் .
அம்மா : ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம் வினூ என்ன என்னடா பன்ரா , நான் அம்மாடா, அம்மா பாச்சிய என்ன்டா பன்ரா, விடுபா, அம்மா பாவம்பா, வினூ வினூ ( அரிபெடுத்து பெனாத்திகொன்டு இருந்தால், இவன் ஒன்னும் கன்டுக்காம்ல, அம்மா பாச்சி சப்பிகிட்டெ அவன் சாட்சை அவுத்தான் )
வினூ எலுந்து உக்காந்து அம்மாவின் இரு பாச்சிகலை நல்லா கசக்கினான், அவல் காம்பு புடிச்சு ஒன்னோடு ஒன்னா உரசினான்