நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 3 53

அம்மா : அடி செருப்பால , கொழுப்பா , நீ ஆசை பட்டனு செஞ்சா இதுவும் பேசுவ இன்மும் பெசுவ( அவன் சொன்ன அந்த வார்த்தைய மனதுக்குல ரசிச்சால் )
வினூ: சரி சரி கிட்ட வாங்க ( அவல் மெல்லிய நடயுடன் கிட்ட வந்தா )
வினூ கட்டில் முனையில் முட்டி போட்டு ,அவன் அம்மாவை கிட்ட இலுத்தான்
வினூ: செக்சி லிப்ச் மா உங்கலுக்கு ( ஒரு விரல அவன் அம்மாவி கீழ உதட்டி வச்சி தடவி கில்லினான் )
அவன் அம்மாவின் உடம்பு சூடு ஏரியது, காம்ப புலியங்கொட்ட மாதிரி வெரப்பானது
அம்மா : வினூ , தொடாதபா
வினூ: சரிடா குட்டி ( அவல் கீல் உதட்ட இலுத்து அவல் கீழ வரிசை பர்க்கலை விரல் வச்சி தடவினான் )
அம்மா : வினூ கை எடுப்பா, தொட கூடாதுனு சொன்னென் இல்ல ,
வினூ: பாச்சி தான் தொட கூடாது , உங்க உதட கூடவா, பாக்கும்பொது கடிக்கனும்பொல இருக்கும்மா , கோவ பழம் லிப்ச் உங்கலுக்கு , ( பச்சக்க்னு அம்மா வாய்ல வாய் வச்சான் , அவல் உதட்டை இருக்கமா மூடிகிட்டால்,

வினூவும் அவல விடல, அம்மாவின் உதட்டை நாக்க்கால நோண்டி நோண்டி, அவல் உதட்ட பிரிச்சு அம்மா வாய்க்குல நாக்க விட்டு அவல் பர்க்க்லை நக்கினான்
அம்மா :ம்ம்ம்ம்ம்ம் ச்ச்ச்ச்ச்ச் , விடு வினூ, ஹ்ம்ம்ம்ம்ம் , ( அவன் விலகி விட்டு ) “ அம்மா பல்ல நக்கினா கூசுதுபா “
வினூ: அதுக்குதான் ஒழுங்கா வாய தொரங்க, நாக்க நக்கிக்லாம், பல்ல கடிச்சு வாய மூடிகிட்டா இப்படிதான் பல்ல நக்குவென்
அம்மா : டெ நான் என்ன சொன்னென் , இப்ப்டி தொட கூடாது, எங்க வெனா பாத்துகொனு சொன்னென் இல்ல
வினூ: சரி எங்க வேனா பாக்க்லாம, அப்ப திரும்பி உங்க சூத்த விரிச்சு உங்க குண்டி ஒட்டய காமிங்க, அத பாக்கனும், கருப்பா , சிவப்ப, முடி இருக்கா , இல்லயா, சின்னதா இருக்கா , இல்ல பெருசா இருக்கா, காட்டுங்க நான் பாக்க்ரென், உங்கல தொட மாட்டென்
அம்மா : ச்ச் பொபா , அங்க எல்லாம் காட்ட முடியாது, கூச்சமா இருக்கு
வினூ: அப்ப பேசாம வாய தொரங்க, கிச் பனிக்க்லாம்
அவன் அம்மா யொசித்தால், பெத்த மகனுக்கு வாய குடுக்க்லாமா இல்ல குண்டி ஒட்டய காமிக்லாமா, மௌத் கிச் மேலுனு வாய தொரந்து அவன பாத்தா )
வினூ: அப்படி வாங்க வழிக்கு, ( அவல இருக்கி அனைச்சு வாயல் வாய் வச்சி அம்மா வாய் வாசத்துல மூடு ஏரி அவல் நாக்க உரிஞ்சு சப்பினான், மகனுக்கு நாக்க நீட்டிகிட்டு தன் இடுப்புல கை வச்சிகிட்டு நின்னா ஷோபா. )