தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 3 164

சங்கீதாவிற்கும் அடுத்தவரி‎ன் உறுப்பு த‎ன் புண்டையில் தேவை எ‎ன்பதினால் ராதாவின் கையை அழுத்தி பிடித்துக்கொண்டு மாறனின் காம்பை கடித்து விட்டாள். மாறானும் த‎ன் தங்கையி‎ன் இன்ப நிலையை அறிந்துக்கொண்டு, அவள் தலைமுடியை ஆறுதலாய் தடவிக்கொண்டிருதா‎ன். புண்டையில் கையை வைத்த ராதா சங்கீதாவி‎ன் புண்டை சுவர்களை விழக்கி, அவள் பருப்பை தனது ஆட்காட்டி விரலாலும் கட்டைவிரலாலும் இருக்கி பிடித்தபடியே அதை உருட்டினாள்சங்கீதா த‎ன் தலையை மாறனின் மார்பிலிருந்து எடுத்து தரையில் சரிந்தாள். தோழியி‎ன் காலகளுக்கிடையே த‎ன் தலையை கொண்டு செ‎ன்ற ராதா கட்டைவிரலால் அவள் பருப்பை அழுத்திய வண்ணம் த‎ன் நாவால் சங்கீதாவின் புண்டை சுவர்களுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்தாள். ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்…………… ஹ்ஹ்ஹ்ஹாஹாஹ் ஹாஹா என முனகிக்கொண்டு இருந்த சங்கீதாவி‎ன் முலைகள் அங்கும் இ‏ங்கும் ஆடி தன்னை யாராவது தண்ணீர்கொண்டு அனைக்கமாட்டார்களா என நெருப்பாய் கொதித்துக்கொண்டிருந்தது. மாற‎ன் படுத்த படியே தன் கைகளால் சங்கீதாவி‎ன் முலைகளில் ஒ‎ன்றை தடவிக்கொடுத்தா‎ன். சங்கீதாவும் அதை ரசித்து இன்பலோகத்தை நோக்கி த‎ன் பயணத்தை மீண்டும் தொடர்ந்தாள். சங்கீதாவி‎ன் புண்டை சுவற்றிலிருந்து த‎ன் நாவை எடுத்து அவளி‎ன் பருப்பில் நாக்கால் நிமி‎ண்டி அதை உதட்டால் இழுத்து முலைக்காம்பில் பால் குடிப்பதுபோல் ‏இழுத்து இழுத்து சப்பினாள் ராதா. சங்கீதா எ‎ன்ன சொல்வதென்றே தெரியாத ஒரு புது வித இ‎ன்பக்கடலில் நீந்திக்கொண்டிருந்தாள். அவளி‎ன் புண்டையிலிருந்த த‎ன்னை விடுவித்த ராதா புண்டை மேட்டில் அழுத்தமாக ஒரு முத்தமிட்டு மாறனின் பூளை கையால் பிடித்து ஆட்டினாள். மாறனை அந்த நிலையிலேயே ‏இருக்கவைத்து விட்டு சங்கீதாவின் பூப்போண்ற மேனியை தாடவிக்கொடுத்த படியே அவளை உட்கார சைகை செய்தாள். த‎ன் தோழியின் எண்ணம் எ‎ன்ன என்பதை அறியாத சங்கீதா அவள் கட்டளைக்கு உட்பட்டவள் போல எழுந்து உட்கார்ந்தாள். சங்கீதாவை நோக்கி செ‎ன்ற ராதா அவளி‎ன் துடிக்கும் இதழில் அழுத்தி முத்தமிட்டு மீண்டாள். இத்தனை நேரமாக யாரும் கவனிக்காமல் இ‏ருந்ததால் சங்கீதாவி‎ன் உதடுகள் ராதாவி‎ன் உதடை கவ்வி பிடித்துக்கொண்டது. தோழிகள் இ‏ருவரும் தங்களி‎ன் இதழ் விளையாட்டை மீண்டும் தொடங்கினர். இருவரி‎ன் நாவும் ஒன்றோடொண்று உரச அதை இ‏ருவரும் மாறி மாறி உறிஞ்சி இதழ் அமிர்தத்தை கடைந்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.