சுகம் தரும் சுந்தரி 1 92

(இடையில் மணீ )

மணி : மாலா நான் என்ன பண்ணடி இப்ப….
மாலா எரிச்சலாய் : டேய் எங்க என் ஓட்டை உனக்கு பிரியா இருக்கோ அங்க விட்டுக்கடா…..மாதவன் எத உனக்கு மிச்சம் வைக்கிறானோ அது உனக்கு…..

மாதவன் : மணி நீ கீழ் இருந்து புண்டைக்குள்ள விடுடா.. நான் பின்னாடி இருந்து அவ குண்டிய பிளக்கிறேன்…..

(இன்னும் ஒரு அழுத்து அழுத்த பாதி சுன்னி இப்ப மாலா குண்டிக்குள்.. கட்டையாய் சொருகிய

மாலா: ஏய் உன் புருசன் என் குண்டிய பிளந்துட்டாண்டி.. தேவடியா.. என் குண்டி ஆஆஆஆஆஅ ஆஆஆ ஆஆஆஅஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் என்னடா மாத…. உன் தேவடியா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்கிறா…..

ப்பிரியா : அடி பரத்தேவடியா.. இப்ப நல்ல குனிடி…மாமா… நல்லா அழுத்து மாமா.. அவள் குண்டில அழுத்து…..அடி தாறுமாறா..அடிச்சு பிள அவ குண்டிய….ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் யம்ம்ம்ம்ம்ம்மாஆஆஆஆஆஆஆ…

மாதவன் : பிரியா என் தேவடியா.. என்னடி சொல்லுற இவ குண்டில அழுத்தவா நல்லா அழுத்திட்டேன் இப்ப பாரு
இவ குண்டிய உன் குண்டியா நினச்சு குத்துறேண்டி தேவடியா…..

மாலா : டேய் குத்துறது என் குண்டிய அப்புறம் என்னடா அவ குண்டிய நினக்கிற…..

பிரியா : போடி தேவடியா குத்துறது உன் குண்டில இருந்தாலும் உள்ள இருக்குற சுன்னி என் புருசன் சுன்னிடி நாரத் தேவடியா….

மாலா : அது உனக்கு சொந்தமான சுன்னியானாலும் இப்ப இருக்குறது என் குண்டியிலாக்கும்…போடி அங்க எவனாவது
இருப்பான் அவன் சுன்னிய வேனும்னா.. உன் புண்டையிலோ இல்லை குண்டியிலோ சொருக சொல்லிடி….

பிரியா : அத்தான் என்ன இது இந்த தேவடியா இப்படி சொல்லுறா…வெளியில எடுத்தான் நான் சொல்லுறேன் இந்த நாரக்குண்டி உனக்கு வேனாம்