சித்தியை ஒத்த கதை 441

என் பெயர் குணா நான் எனது பள்ளி விடுமுறை நாள்களில் எனது சித்தி வீட்டுக்கு செல்வது
வழக்கம்.
அது எனது ஊரை விட்டு நூற்றியிருபது கிலோமீட்டர்கள் தள்ளி உள்ள ஒரு
கிராமம். அங்குதான் எனது முப்பது வயது சித்தி தனது கணவருடன் வசித்து
வருகிறார். அவர்களுக்கு nகுழந்தை இல்லை. நான் ஒவ்வொரு வருடமும் எனது
முழுப்பரிட்சை விடுமுறைக்கு அங்கு போவது வழக்கம். விடுமுறை
இரண்டுமாதமாதலால் அநத ஊரில் உள்ள அனைவரும் எனக்குப் பரிட்சியம். மீண்டும்
பள்ளி ரம்பித்தவுடன் எனது ஊருக்குத்திரும்பி வந்துவிடுவேன்.nஎனது சித்தி
மிகவும் அழகானவள்.
அவளது அழகிய வடிவம் பார்ப்பவரைக் கவரும். எத்தனை
வயதுக்காரராக இருந்தாலும் அவளது உடலழகை இரசிக்காமல் செல்லமாட்டார்கள்.
அவளது அளவான மார்புகள் இரண்டும் உடலை விட்டு சிறிது முன்னோக்கி
தூக்கிக்கொண்டு பார்ப்பவரது உணர்வுகளைத் nதூண்டும்.நான் சிறு வயதில்
எனக்கு இத்தகைய இரசிப்புத்தண்மைகள் இல்லை. எனது சித்தப்பா அருகில் உள்ள
நூற்பு லையில் வேலை செய்ததால் இரவு வேலைக்குச் செல்வதும் பகலில்
தூங்குவதுமாக இருப்பால். சித்தி வீட்டு வேலைகளைச் செய்துவிட்டு,
தொலைக்காட்சியில் ஏதாவது படங்கள் பார்ப்பதும். nசமைப்பதுமாக இருப்பாள்.
நான் இருக்கும் நாட்களிள் என்னுடன் பேசிக்கொண்டே வேலைகள் செய்வதில்
அவளுக்கு பிரியம் அதிகம். இரவில் நான் தனியாக படுக்கமாட்டேன் என்னை அவளுடன்
தான் படுக்கவைத்துக்கொள்வாள். எனக்கு அப்பொழுது 12 வயது இருக்கும் என்னை
கட்டிப்பிடித்த்துக்கொண்டு nபடுக்கையில் தூங்குவாள். அவளது உடம்பு சூடாக
இருக்கும் அதன் சூட்டில் எனக்கு வௌ¤யில் இருக்கும் குளிர் தெரியாது தூங்கி
விடுவேன். என்னை அவள்தான் குளிப்பாட்டுவாள். குளிக்கும் பொழுது எனது
அனைத்து உடைகளையும் கலைந்துவிட்டு தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக உடம்பு முழுதும்
தேய்த்துக்குளிப்பாட்டுவாள். நான் nமறுப்பு ஏதும் சொல்லாமல் குளிப்பேன்.
சில நாட்களில் அவள் எனது உருப்பை நன்றாக சோப்பு போட்டு தேய்க்கும்பொழுது
அது சிறிது விரைப்புக்கொள்ளும் அவளும் சிரித்துக்கொண்டே
தேய்த்துக்கொடுப்பாள். அந்தக் காலங்களில் நான் அதை nபெரிதாக
எடுத்துக்கொள்ள வில்லை. குளித்து முடித்தவுடன் எனக்குத்துவட்டிவிடும்பொழுது
அவள் என்னை நன்றாக அனைத்துக்க்கொள்வாள். அவளது மார்புகள் எனது முகத்தில்
பதியும்.அப்பொழுதும் அவளது உடல் சூடாக இருக்கும் அந்த சூட்டில் நான் அவளோடு
ஒட்டிக்கொள்வேன். அவள் குளிக்கும் போது அவளுடன்தான் இnருப்பேன். அது
கிணற்றடி வீட்டைச் சுற்றி சுவர் எடுக்கப்பட்டிருப்பதால் வௌ¤யிலிருந்து “,1]
);
//–>
வழக்கம்.
அது எனது ஊரை விட்டு நூற்றியிருபது கிலோமீட்டர்கள் தள்ளி உள்ள ஒரு
கிராமம். அங்குதான் எனது முப்பது வயது சித்தி தனது கணவருடன் வசித்து
வருகிறார். அவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை. நான் ஒவ்வொரு வருடமும் எனது
முழுப்பரிட்சை விடுமுறைக்கு அங்கு போவது வழக்கம். விடுமுறை
இரண்டுமாதமாதலால் அநத ஊரில் உள்ள அனைவரும் எனக்குப் பரிட்சியம். மீண்டும்
பள்ளி ரம்பித்தவுடன் எனது ஊருக்குத்திரும்பி வந்துவிடுவேன். எனது சித்தி
மிகவும் அழகானவள். அவளது அழகிய வடிவம் பார்ப்பவரைக் கவரும். எத்தனை
வயதுக்காரராக இருந்தாலும் அவளது உடலழகை இரசிக்காமல் செல்லமாட்டார்கள்.
அவளது அளவான மார்புகள் இரண்டும் உடலை விட்டு சிறிது முன்னோக்கி
தூக்கிக்கொண்டு பார்ப்பவரது உணர்வுகளைத் தூண்டும்.நான் சிறு வயதில் எனக்கு
இத்தகைய இரசிப்புத்தண்மைகள் இல்லை. எனது சித்தப்பா அருகில் உள்ள நூற்பு
லையில் வேலை செய்ததால் இரவு வேலைக்குச் செல்வதும் பகலில் தூங்குவதுமாக
இருப்பால். சித்தி வீட்டு வேலைகளைச் செய்துவிட்டு, தொலைக்காட்சியில் ஏதாவது
படங்கள் பார்ப்பதும். சமைப்பதுமாக இருப்பாள். நான் இருக்கும் நாட்களிள்
என்னுடன் பேசிக்கொண்டே வேலைகள் செய்வதில் அவளுக்கு பிரியம் அதிகம். இரவில்
நான் தனியாக படுக்கமாட்டேன் என்னை அவளுடன் தான் படுக்கவைத்துக்கொள்வாள்.
எனக்கு அப்பொழுது 12 வயது இருக்கும் என்னை கட்டிப்பிடித்த்துக்கொண்டு
படுக்கையில் தூங்குவாள். அவளது உடம்பு சூடாக இருக்கும் அதன் சூட்டில்
எனக்கு வௌ¤யில் இருக்கும் குளிர் தெரியாது தூங்கி விடுவேன். என்னை அவள்தான்
குளிப்பாட்டுவாள். குளிக்கும் பொழுது எனது அனைத்து உடைகளையும்
கலைந்துவிட்டு தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக உடம்பு முழுதும்
தேய்த்துக்குளிப்பாட்டுவாள். நான் மறுப்பு ஏதும் சொல்லாமல் குளிப்பேன். சில
நாட்களில் அவள் எனது உருப்பை நன்றாக சோப்பு போட்டு தேய்க்கும்பொழுது அது
சிறிது விரைப்புக்கொள்ளும் அவளும் சிரித்துக்கொண்டே தேய்த்துக்கொடுப்பாள்.
அந்தக் காலங்களில் நான் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வில்லை. குளித்து
முடித்தவுடன் எனக்குத்துவட்டிவிடும்பொழுது அவள் என்னை நன்றாக
அனைத்துக்க்கொள்வாள். அவளது மார்புகள் எனது முகத்தில் பதியும்.அப்பொழுதும்
அவளது உடல் சூடாக இருக்கும் அந்த சூட்டில் நான் அவளோடு ஒட்டிக்கொள்வேன்.
அவள் குளிக்கும் போது அவளுடன்தான் இ ருப்பேன். அது கிணற்றடி வீட்டைச்
சுற்றி சுவர் எடுக்கப்பட்டிருப்பதால் வௌ¤யிலிருந்து
பார்ப்பவர்களுக்கும்
ஒன்றும் தெரியாது. அவள் தனது உடலை பாவாடையால் சுற்றிக்கொண்டு நீரை மொன்று
ஊற்றும் போது பார்த்துக்கொண்டிருக்கத் தோண்றும். அவளுக்கு முதுகு
தேய்த்துவிடுவேன். நன்றாக் nசொரிந்து தேய்த்துவிடுவேன். சில சமயங்களில்
மார்புகளில் எனது கை பட்டு அழுத்தும் அப்பொழுது சிறிது பாவாடை நாடாவைத்
தளர்த்தி சிறிது கீழே இறக்கி விடுவாள்.நாட்கள் நகர்ந்தன.. படிப்பதற்காக
என்னை விடுதியில் சேர்த்து விட்டனர் எனது பெற்றோர் அதனால் nமூன்று
வருடங்களாக நான் எனது சித்தி வீட்டிற்குப் போகவில்லை.. அன்று எனது
விடுப்புத் தொடங்கியது.. எனது சித்தியும் அடிக்கடி என்னை வீட்டுக்கு இந்த
முறை விடுப்பில் வந்துவிட்டுப்போ என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தாள்nஅந்த
நாளும் வந்தது நான் எனது மாற்று உடைகளை எடுத்துக்கொண்டு எனது
சித்திவீட்டுக்கு பேருந்தில் பயனம் செய்தேன். பேருந்தில் ஒரு முப்பந்து
ஐந்து வயது பெண்மனி என்மீது நன்றாக மோதிக்கொண்டு நின்றிருந்தார், நான்
இருக்கையில் இருந்ததால் அவளது அடிவயிறு எனது தோள்களை
அழுத்திnக்கொண்டிருந்தது. அந்த சூட்டில் எனது உறுப்பு விரைத்துக்கொண்டு
எனது முழுக்கால் சட்டையை தள்ளிக்கொண்டு வந்தது. ஒவ்வொரு நிரறுத்தங்களிலும்
கூட்டம் அதிகமாக ஏறியதாலும், நான் சிறுவனாக இருப்பதாலும் அந்தப் பெண்
என்மீது விழுந்து அழுத்திக்கொண்டு நின்றாள். அடிக்காடி அவள் தனது
அடிவயிnற்றை எக்கிக்கொண்டும் பின்விடுவித்தும் கொண்டதால் எனக்கு சூடு
அதிகமாகியது. அவளது பெருத்த தொடைகள் எனது முதுகில் பட்டு சுகமாக இருந்தது
எனது சுன்னியில் இருந்து விந்து வௌ¤வந்துவிடுமளவு எனக்குச் சுகமாக
இருந்தது. நானும் மெதுவாக அவளது உடம்பில் அழுத்திக்கொண்டேன். அதைப்
புறிnந்துகொண்ட அப்பென் அவளது கால்களாக் எனது கால்களைத் தடவிக்கொடுத்தாள்.
திடீரென்று ஒருநிறுத்தத்தை நடத்துனர் கூற அப்பெண் அடித்துப் பிடித்து
இறங்கிப்போய்விட்டாள். எனக்கோ ஏதோ போல் இருந்தது. எனது குறி ஏக்கத்தில்
தவித்துக்கொண்டிருந்தது. கைகளால் அதைப்பிnடித்து பிசையவேண்டும்போன்றதொரு
உணர்வு எனக்குத்தோன்றியது. னால் பேருந்திலிருந்த படியால் என்னால் ஒன்றும்
செய்யமுடியவில்லை. ஒருவழியாக அந்த பேருந்து புறப்பட்ட இரண்டரை
மணிகளுக்குப்பின் எனது சித்தியின் ஊரில் நின்றது. நான் இறங்கி நடத்து அவளது
வீட்டை அடைந்தேன்.nபெரிய சுற்றுக்கட்டுச்சுவருக்குள் இருந்த வீடாததால்
அதன் முழுமையான உருவம் வௌ¤யில் இருந்து
பார்ப்பவர்களுக்கும் ஒன்றும்
தெரியாது. அவள் தனது உடலை பாவாடையால் சுற்றிக்கொண்டு நீரை மொன்று ஊற்றும்
போது பார்த்துக்கொண்டிருக்கத் தோண்றும். அவளுக்கு முதுகு தேய்த்துவிடுவேன்.
நன்றாக் சொரிந்து தேய்த்துவிடுவேன். சில சமயங்களில் மார்புகளில் எனது கை
பட்டு அழுத்தும் அப்பொழுது சிறிது பாவாடை நாடாவைத் தளர்த்தி சிறிது கீழே
இறக்கி விடுவாள்.நாட்கள் நகர்ந்தன.. படிப்பதற்காக என்னை விடுதியில்
சேர்த்து விட்டனர் எனது பெற்றோர் அதனால் மூன்று வருடங்களாக நான் எனது
சித்தி வீட்டிற்குப் போகவில்லை.. அன்று எனது விடுப்புத் தொடங்கியது.. எனது
சித்தியும் அடிக்கடி என்னை வீட்டுக்கு இந்த முறை விடுப்பில்
வந்துவிட்டுப்போ என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தாள்அந்த நாளும் வந்தது நான் எனது
மாற்று உடைகளை எடுத்துக்கொண்டு எனது சித்திவீட்டுக்கு பேருந்தில் பயனம்
செய்தேன். பேருந்தில் ஒரு முப்பந்து ஐந்து வயது பெண்மனி என்மீது நன்றாக
மோதிக்கொண்டு நின்றிருந்தார், நான் இருக்கையில் இருந்ததால் அவளது அடிவயிறு
எனது தோள்களை அழுத்தி க்கொண்டிருந்தது. அந்த சூட்டில் எனது உறுப்பு
விரைத்துக்கொண்டு எனது முழுக்கால் சட்டையை தள்ளிக்கொண்டு வந்தது. ஒவ்வொரு
நிரறுத்தங்களிலும் கூட்டம் அதிகமாக ஏறியதாலும், நான் சிறுவனாக இருப்பதாலும்
அந்தப் பெண் என்மீது விழுந்து அழுத்திக்கொண்டு நின்றாள். அடிக்காடி அவள்
தனது அடிவயி ற்றை எக்கிக்கொண்டும் பின்விடுவித்தும் கொண்டதால் எனக்கு சூடு
அதிகமாகியது. அவளது பெருத்த தொடைகள் எனது முதுகில் பட்டு சுகமாக இருந்தது
எனது சுன்னியில் இருந்து விந்து வௌ¤வந்துவிடுமளவு எனக்குச் சுகமாக
இருந்தது. நானும் மெதுவாக அவளது உடம்பில் அழுத்திக்கொண்டேன். அதைப் புறி
ந்துகொண்ட அப்பென் அவளது கால்களாக் எனது கால்களைத் தடவிக்கொடுத்தாள்.
திடீரென்று ஒருநிறுத்தத்தை நடத்துனர் கூற அப்பெண் அடித்துப் பிடித்து
இறங்கிப்போய்விட்டாள். எனக்கோ ஏதோ போல் இருந்தது. எனது குறி ஏக்கத்தில்
தவித்துக்கொண்டிருந்தது. கைகளால் அதைப்பி டித்து பிசையவேண்டும்போன்றதொரு
உணர்வு எனக்குத்தோன்றியது. னால் பேருந்திலிருந்த படியால் என்னால் ஒன்றும்
செய்யமுடியவில்லை. ஒருவழியாக அந்த பேருந்து புறப்பட்ட இரண்டரை
மணிகளுக்குப்பின் எனது சித்தியின் ஊரில் நின்றது. நான் இறங்கி நடத்து அவளது
வீட்டை அடைந்தேன். பெரிய சுற்றுக்கட்டுச்சுவருக்குள் இருந்த வீடாததால்
அதன் முழுமையான உருவம் வௌ¤யில் இருந்து
பார்ப்பவர்களுக்குத்
தெரியாது. கதவு திறந்திருந்தது உள்ளே நுழைந்தேன். எனது சித்தி
தொலைக்காட்சியில் பாடல்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்ததை பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.
உள்ளே நுழைந்த nஎன்னைப்பார்த்ததும் அவளுக்கு சில வினாடிகள் நான் யார்
என்று புரியவில்லை. பின்னர் அப்படியே ஓடிவந்து குனா.. என்று கூவிக்கொண்டு
அனைத்துக்கொண்டாள்.எனக்கு சில வினாடி யாருன்னே புரியலைடா கண்னு..இப்படி
வளந்திட்ட..nசித்தியைப்பார்க்கவேனுமுனு நினைக்கிறதே கிடையாது… இப்பவாவது
வந்தியே.. எனக்கு ரெம்ப சந்தோசமாக இருக்கு.. என்று என்னை மேலும்
தழுவிக்கொண்டு எனது முடியை கோதிவிட்டாள்.இல்ல சித்தி.. ஹாஸ்டலி இருந்ததால்
லீவுக்கு வீட்டிலேயே இருந்துட்டேன்nஇந்த ரெண்டு மாதமும் இங்கே தான்
இருப்பேன்.. என்றேன்வெறும் பாவாடை ஜாக்கெட் அணிந்து அதன்மேல் நைட்டி
அணிந்திருந்தாள் அவளடு உடல் மென்மையாக எனக்கு இருந்தது. அவளுக்கும் என்னை
விட மனமில்லை. அந்த அனைப்புடனேயே என்னை அருகில் இருந்த இnருக்கையில்
உட்காரவைத்து அப்படியே பிடித்¢துக்கொண்டு அவளும் உட்கார்ந்தாள். சில
நிமிடங்கள் அனைத்துக்கொண்டே வீட்டில் உள்ளோர் சுகம் பற்றிய் கேட்டறிந்த
அவள். பின்னர் சமையல் செய்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு என்னை உடை மாற்றுமாறு
கூறிவிட்டு.சமையல் கட்டுக்குப்போய்விட்டாள்.nநான் எனது உடைகளை
மாற்றிக்கொண்டேன். எனது ஜட்டி சுன்னியில் இருந்த வடிந்த ஒரு வித நீரில்
நனைந்திருந்தது. கைலி ஒன்றைக் கட்டிக்கொண்டேன். சித்தி மேர் கொடுத்தாள்.
குடித்தேன். இது என்ன புதுசா கைலி கட்டியிருக்கே.. எப்பொழுதும் அரைக்கால்
சட்டைதான் போடுவே..nசிரித்துக்கொணே கேட்டாள்? …ஜட்டிகூட ஒனக்கு
ஒழுங்காப் போடத்தெரியாது…. இப்ப கைலி கட்ட ரம்பிச்சிட்டியா?சித்தப்பாவைப்
பற்றிக்கேட்டேன். ஒருவாரம் பயிற்ச்சிக்காக சென்னை போயிருப்பதாகச்
சொன்னாள்நான் இந்த சமயத்தில் வந்தது அவளுக்கு மிகவும் றுதலாக இருப்பதாகவும்
சொன்னது எனக்கும் மகிழ்ச்சிnயாக இருந்தது. இப்பொழுது முன்புபோல இல்லை.
எனது சித்தியின் உடையை ஊடுறுவிப்பார்க்கிறேன். அவளது மார்புகள் மஞ்சள் நிற
ஜாக்கெடுகளால் மூடப்பட்டு தூக்கிக்கொண்டிருந்தன, வௌ¤யே நைட்டி அதன்மேல்
விழுந்துகிடந்தது….nஅவளது முழு கைகளும் வௌ¤யே தெரிந்தன, இரவு உடையில்
அவள் ஒரு தேவதைபோல இருந்தாள். எனது சுன்னி ஒரு மாதிரியாக விந்து வந்து
இடைவௌ¤யில் நின்று போனதுபோல உறுத்திக்கொண்டிருந்தது
பார்ப்பவர்களுக்குத்
தெரியாது. கதவு திறந்திருந்தது உள்ளே நுழைந்தேன். எனது சித்தி
தொலைக்காட்சியில் பாடல்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்ததை பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.
உள்ளே நுழைந்த என்னைப்பார்த்ததும் அவளுக்கு சில வினாடிகள் நான் யார் என்று
புரியவில்லை. பின்னர் அப்படியே ஓடிவந்து குனா.. என்று கூவிக்கொண்டு
அனைத்துக்கொண்டாள்.எனக்கு சில வினாடி யாருன்னே புரியலைடா கண்னு..இப்படி
வளந்திட்ட.. சித்தியைப்பார்க்கவேனுமுனு நினைக்கிறதே கிடையாது… இப்பவாவது
வந்தியே.. எனக்கு ரெம்ப சந்தோசமாக இருக்கு.. என்று என்னை மேலும்
தழுவிக்கொண்டு எனது முடியை கோதிவிட்டாள்.இல்ல சித்தி.. ஹாஸ்டலி இருந்ததால்
லீவுக்கு வீட்டிலேயே இருந்துட்டேன் இந்த ரெண்டு மாதமும் இங்கே தான்
இருப்பேன்.. என்றேன்வெறும் பாவாடை ஜாக்கெட் அணிந்து அதன்மேல் நைட்டி
அணிந்திருந்தாள் அவளடு உடல் மென்மையாக எனக்கு இருந்தது. அவளுக்கும் என்னை
விட மனமில்லை. அந்த அனைப்புடனேயே என்னை அருகில் இருந்த இ ருக்கையில்
உட்காரவைத்து அப்படியே பிடித்¢துக்கொண்டு அவளும் உட்கார்ந்தாள். சில
நிமிடங்கள் அனைத்துக்கொண்டே வீட்டில் உள்ளோர் சுகம் பற்றிய் கேட்டறிந்த
அவள். பின்னர் சமையல் செய்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு என்னை உடை மாற்றுமாறு
கூறிவிட்டு.சமையல் கட்டுக்குப்போய்விட்டாள். நான் எனது உடைகளை
மாற்றிக்கொண்டேன். எனது ஜட்டி சுன்னியில் இருந்த வடிந்த ஒரு வித நீரில்
நனைந்திருந்தது. கைலி ஒன்றைக் கட்டிக்கொண்டேன். சித்தி மேர் கொடுத்தாள்.
குடித்தேன். இது என்ன புதுசா கைலி கட்டியிருக்கே.. எப்பொழுதும் அரைக்கால்
சட்டைதான் போடுவே.. சிரித்துக்கொணே கேட்டாள்? …ஜட்டிகூட ஒனக்கு ஒழுங்காப்
போடத்தெரியாது…. இப்ப கைலி கட்ட ரம்பிச்சிட்டியா?சித்தப்பாவைப்
பற்றிக்கேட்டேன். ஒருவாரம் பயிற்ச்சிக்காக சென்னை போயிருப்பதாகச்
சொன்னாள்நான் இந்த சமயத்தில் வந்தது அவளுக்கு மிகவும் றுதலாக இருப்பதாகவும்
சொன்னது எனக்கும் மகிழ்ச்சி யாக இருந்தது. இப்பொழுது முன்புபோல இல்லை.
எனது சித்தியின் உடையை ஊடுறுவிப்பார்க்கிறேன். அவளது மார்புகள் மஞ்சள் நிற
ஜாக்கெடுகளால் மூடப்பட்டு தூக்கிக்கொண்டிருந்தன, வௌ¤யே நைட்டி அதன்மேல்
விழுந்துகிடந்தது…. அவளது முழு கைகளும் வௌ¤யே தெரிந்தன, இரவு உடையில்
அவள் ஒரு தேவதைபோல இருந்தாள். எனது சுன்னி ஒரு மாதிரியாக விந்து வந்து
இடைவௌ¤யில் நின்று போனதுபோல உறுத்திக்கொண்டிருந்தது.
குளித்து விட்டு
வந்து சாப்பிடு என்று சொன்னாள் சித்தி, நானும் கிணற்றடிக்கு துண்டுடன்
சென்றேன். nதண்ணீர் இறைக்க என்னுடன் சித்தி வந்தாள் நான் கையுடன்
எடுத்துச்சென்ற துண்டை கட்டிக்கொண்டு கைலியை அவிழ்த்து வைத்துவிட்டு
குளிப்பதற்கு தயாரானேன். எனது இளமையான சூட்டிகையான உடலை இரசித்து
பார்த்தாள்.ஏன்டா, முன்னெல்லாம் நீ மொட்டகுண்டியோட குளிப்பே,, இப்ப
வளர்ந்து பெரிய ளாயிட்ட துண்டு nகட்டாம குளிக்கமட்டீகளாக்கும் என்று
கூறிக்கொண்டே எனது உடம்பில் தண்ணீரை இறைத்து ஊற்றிணால். என் இடுப்பில்
இருந்த துண்டு சதி செய்தது. அது மிகவும் மெல்லியதாக் இருந்ததால் தண்ணீரை
ஊற்றியவுடன் உடலோடு ஒட்டிக்கொண்டது எனது உருப்பு நன்றாக வௌ¤யில் தெரிந்தது.
அதுமட்டுமல்லாமல் அது nஏற்கனவே வெறியில் இருந்ததாலும் நன்றாக நீண்டு
தொங்கிக்கொண்டிருந்த்து. சித்தி அதைப் பார்த்தால் னால் ஒன்றும்
சொல்லவில்லை. எனக்கு சித்தி யை முகம் கொண்டு பார்க்கமுடியவில்லை. அவள்
சிரித்த்துக்க் கொண்டாள்.டேய்.. இங்குட்டு திரும்பு என்று எனது தோளைப்
பிடித்து அவள் பக்கமாக எனது முதுகை திருப்பி சேப்பிnனால் தேய்த்தால் அவளது
கைகள் சூடாக இருந்தது. எனது சுன்னியும் கூடுதலாக விரைக்க ரம்பித்தது.
எனக்கு அதை அடக்க முடியவில்லை. முதுகில் சோப்பை போட்டுவிட்டு என்னை
திருப்பி எனது நெஞ்சிலும் முகத்திலும் போட்டாள். கண்கள் எரிந்தது
மூடிக்கொண்டேன்nமெதுவாக அவள் எனது கால்களில் சோப்பைத்தேய்த்தாள், என்னால்
கண்ணைத் திறந்து பார்க்க முடியவில்லை. அவளது கைகள் எனது துண்டுக்குள்
சென்று எனது தொடைகளில் சோப்பைத் தேய்த்தது. அவளது ஒரு கை மற்றொரு தொடையை
பிடித்துக்க்கொண்டது. அவளது கைகள் சேப்பைத் தேய்க்கும் பொழுது எனது
குறிnயில் பட்டு அது டி டி நின்றது. எனது மோகம் அதிகமாகிக்கொண்டே
போனது.ஏண்டா துண்டு எதற்கு என்று அதை உருவி எறிந்தாள், நான் சோப்பு போட்ட
உடம்போடு நிர்வானமாக நின்றேன். எனது சுன்னி விரைத்துக்கொண்டு நின்றது. நான்
வெக்கத்தில் எனது இரண்டு கைகளையும் nவைத்து அதை அப்படியே மறைத்து
அமுக்கிக்கொண்டேன்.எனது சித்தி சிரித்தாள். என் கண்களைத் திறக்க
முடியவில்லை சோப்பினால் எரிந்தது. அவள் எனது கைகளை மெதுவாக எடுத்துவிட்டு,
எனது கவட்டில் சோப்பைத் தேய்த்துவிட்டாள். அப்பொழ்து அவளது கைகள் எனது
சுன்னை மெதுவாக சோப்பினால் தடவினா.
குளித்து விட்டு வந்து சாப்பிடு
என்று சொன்னாள் சித்தி, நானும் கிணற்றடிக்கு துண்டுடன் சென்றேன். தண்ணீர்
இறைக்க என்னுடன் சித்தி வந்தாள் நான் கையுடன் எடுத்துச்சென்ற துண்டை
கட்டிக்கொண்டு கைலியை அவிழ்த்து வைத்துவிட்டு குளிப்பதற்கு தயாரானேன். எனது
இளமையான சூட்டிகையான உடலை இரசித்து பார்த்தாள்.ஏன்டா, முன்னெல்லாம் நீ
மொட்டகுண்டியோட குளிப்பே,, இப்ப வளர்ந்து பெரிய ளாயிட்ட துண்டு கட்டாம
குளிக்கமட்டீகளாக்கும் என்று கூறிக்கொண்டே எனது உடம்பில் தண்ணீரை இறைத்து
ஊற்றிணால். என் இடுப்பில் இருந்த துண்டு சதி செய்தது. அது மிகவும்
மெல்லியதாக் இருந்ததால் தண்ணீரை ஊற்றியவுடன் உடலோடு ஒட்டிக்கொண்டது எனது
உருப்பு நன்றாக வௌ¤யில் தெரிந்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் அது ஏற்கனவே வெறியில்
இருந்ததாலும் நன்றாக நீண்டு தொங்கிக்கொண்டிருந்த்து. சித்தி அதைப்
பார்த்தால் னால் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. எனக்கு சித்தி யை முகம் கொண்டு
பார்க்கமுடியவில்லை. அவள் சிரித்த்துக்க் கொண்டாள்.டேய்.. இங்குட்டு
திரும்பு என்று எனது தோளைப் பிடித்து அவள் பக்கமாக எனது முதுகை திருப்பி
சேப்பி னால் தேய்த்தால் அவளது கைகள் சூடாக இருந்தது. எனது சுன்னியும்
கூடுதலாக விரைக்க ரம்பித்தது. எனக்கு அதை அடக்க முடியவில்லை. முதுகில்
சோப்பை போட்டுவிட்டு என்னை திருப்பி எனது நெஞ்சிலும் முகத்திலும் போட்டாள்.
கண்கள் எரிந்தது மூடிக்கொண்டேன் மெதுவாக அவள் எனது கால்களில்
சோப்பைத்தேய்த்தாள், என்னால் கண்ணைத் திறந்து பார்க்க முடியவில்லை. அவளது
கைகள் எனது துண்டுக்குள் சென்று எனது தொடைகளில் சோப்பைத் தேய்த்தது. அவளது
ஒரு கை மற்றொரு தொடையை பிடித்துக்க்கொண்டது. அவளது கைகள் சேப்பைத்
தேய்க்கும் பொழுது எனது குறி யில் பட்டு அது டி டி நின்றது. எனது மோகம்
அதிகமாகிக்கொண்டே போனது.ஏண்டா துண்டு எதற்கு என்று அதை உருவி எறிந்தாள்,
நான் சோப்பு போட்ட உடம்போடு நிர்வானமாக நின்றேன். எனது சுன்னி
விரைத்துக்கொண்டு நின்றது. நான் வெக்கத்தில் எனது இரண்டு கைகளையும் வைத்து
அதை அப்படியே மறைத்து அமுக்கிக்கொண்டேன்.எனது சித்தி சிரித்தாள். என்
கண்களைத் திறக்க முடியவில்லை சோப்பினால் எரிந்தது. அவள் எனது கைகளை மெதுவாக
எடுத்துவிட்டு, எனது கவட்டில் சோப்பைத் தேய்த்துவிட்டாள். அப்பொழ்து அவளது
கைகள் எனது சுன்னை மெதுவாக சோப்பினால் தடவினா.
குனா நீ இப்படி
வள்ர்த்திருப்பே என்று நினைக்கவில்லை.. என்று முனங்க்கிக்கொண்டு சிறிது
நேரம் ட்டினால் நான் நௌ¤ந்தேன். பின்னர் அப்படியே விட்டுவிடு எனது மேல்
தன்னீரை மெண்டு ஊற்றினால் நான் குளித்து முடித்துவிட்டேன். என் குறி விந்தை
கக்கும் நிலையில் எழுந்து டிக்கொண்டு நின்றது. nகைகளால் மறைத்து
பிடித்துக்கொண்டு குளித்தேன். பின்னர் அவள் எனக்கு தலை துவட்டிவிட்டால்.
பிறகு கைலி கட்டிக்கொண்டேன்.வீட்டுக்குள் வந்தோம்.மத்தியான வேலை சாப்பிட்டு
முடித்ததும் எனக்கு பயனக் களைப்பாலும் குளித்துவிட்டு சாப்பிட்ட
nமயக்கத்திலும் தூங்க வேண்டும் போல இருந்தது. சித்தியிடம் சொல்லிவிட்டு
அறையில் சென்று கட்டிலில் படுத்தேன். எனது சித்தியும் அவளது உடலும்
ஞாபகத்திற்கு வந்தது. காலையில் அவள் எனது குறியில் சோப்பு போட்டு
தேய்த்துவிட்டதும். அவள் எனது கவட்டில் கைகளால் தேய்த்துவிட்டதும் எனது
உடலில் nசூட்டை மீண்டும் கிளப்பின. சுய இன்பம் செய்து கொள்ளவும்
வழியில்லை. சித்தி எப்பொழுதும் என்னுடனே இருக்கிறாள்.கண்களை
மூடிக்கொண்டேன். அறைக்குள் சித்தி வரும் சத்தம் கேட்டது. உடலை தளர்த்தி
தூங்குவது போல படுத்துக்கொண்டேன். எனது அருகில் வந்த சித்தி எனது உடலை ஒரு
முறை நன்றாக மேலிருந்து கீழ் nபார்த்தாள். பின்னர் அருகில் உட்கார்ந்தாள்
கைகளால் எனது மார்பில் தடவினால். பனியனும் கைலியும் அணிந்திருந்தேன். நான்
கண்களைத் திறந்து அவளை திரும்பிப் பார்த்தேன். சித்தி என்றேன். என்னை
மன்னிச்சுக்கடா கண்ணா என்று சொன்னாள்.. என்ன என்று கேட்டேன். nகுனிந்து
எனது அடிவயிற்றில் முத்தமிட்டால், அப்படியே அவளது கைகள் எனது கைலிக்குள்
சென்று எனது குறியை தடவி விட்டன. தனது இரவு உடையைக் கலைந்து விட்டு பாவாடை
ஜாக்கெட்டுடன் என் அருகில் படுத்துக்கொண்டால்.எனது பனியனைக்
கழட்டிவிட்டாள். அவளது மார்பில் எனது முதுகை nசேர்த்து அனைத்துக்கொண்டாள்.
அவளது மார்புகள் எனது முதுகில் அழுந்தின. அப்படியே அவளுடைய கால்கள் எனது
கால்களைத் தேய்த்துக்கொண்டன. அவளுடைய வலது கை எனது கைலியை அவிழ்த்து எனது
சுன்னியை கசக்கியது. என்னை அவள் பக்கமாக திருப்பினாள். எனது முகம் அவளுடைய்
முலைகள் இnரண்டுக்கும் இடையில் வந்ததும் என்னை பலமாக அனைத்து அவளது
முலைகளால் எனது முகத்த்தை மூடினாள். அவளது முலைகளுக்கிடையில் எனது நாவினால்
நக்கினேன். கண்ணா என்று முனங்கி”,1]
);
//–>
குனா
நீ இப்படி வள்ர்த்திருப்பே என்று நினைக்கவில்லை.. என்று முனங்க்கிக்கொண்டு
சிறிது நேரம் ட்டினால் நான் நௌ¤ந்தேன். பின்னர் அப்படியே விட்டுவிடு எனது
மேல் தன்னீரை மெண்டு ஊற்றினால் நான் குளித்து முடித்துவிட்டேன். என் குறி
விந்தை கக்கும் நிலையில் எழுந்து டிக்கொண்டு நின்றது. கைகளால் மறைத்து
பிடித்துக்கொண்டு குளித்தேன். பின்னர் அவள் எனக்கு தலை துவட்டிவிட்டால்.
பிறகு கைலி கட்டிக்கொண்டேன்.வீட்டுக்குள் வந்தோம்.மத்தியான வேலை சாப்பிட்டு
முடித்ததும் எனக்கு பயனக் களைப்பாலும் குளித்துவிட்டு சாப்பிட்ட
மயக்கத்திலும் தூங்க வேண்டும் போல இருந்தது. சித்தியிடம் சொல்லிவிட்டு
அறையில் சென்று கட்டிலில் படுத்தேன். எனது சித்தியும் அவளது உடலும்
ஞாபகத்திற்கு வந்தது. காலையில் அவள் எனது குறியில் சோப்பு போட்டு
தேய்த்துவிட்டதும். அவள் எனது கவட்டில் கைகளால் தேய்த்துவிட்டதும் எனது
உடலில் சூட்டை மீண்டும் கிளப்பின. சுய இன்பம் செய்து கொள்ளவும் வழியில்லை.
சித்தி எப்பொழுதும் என்னுடனே இருக்கிறாள்.கண்களை மூடிக்கொண்டேன். அறைக்குள்
சித்தி வரும் சத்தம் கேட்டது. உடலை தளர்த்தி தூங்குவது போல
படுத்துக்கொண்டேன். எனது அருகில் வந்த சித்தி எனது உடலை ஒரு முறை நன்றாக
மேலிருந்து கீழ் பார்த்தாள். பின்னர் அருகில் உட்கார்ந்தாள் கைகளால் எனது
மார்பில் தடவினால். பனியனும் கைலியும் அணிந்திருந்தேன். நான் கண்களைத்
திறந்து அவளை திரும்பிப் பார்த்தேன். சித்தி என்றேன். என்னை மன்னிச்சுக்கடா
கண்ணா என்று சொன்னாள்.. என்ன என்று கேட்டேன். குனிந்து எனது அடிவயிற்றில்
முத்தமிட்டால், அப்படியே அவளது கைகள் எனது கைலிக்குள் சென்று எனது குறியை
தடவி விட்டன. தனது இரவு உடையைக் கலைந்து விட்டு பாவாடை ஜாக்கெட்டுடன் என்
அருகில் படுத்துக்கொண்டால்.எனது பனியனைக் கழட்டிவிட்டாள். அவளது மார்பில்
எனது முதுகை சேர்த்து அனைத்துக்கொண்டாள். அவளது மார்புகள் எனது முதுகில்
அழுந்தின. அப்படியே அவளுடைய கால்கள் எனது கால்களைத் தேய்த்துக்கொண்டன.
அவளுடைய வலது கை எனது கைலியை அவிழ்த்து எனது சுன்னியை கசக்கியது. என்னை
அவள் பக்கமாக திருப்பினாள். எனது முகம் அவளுடைய் முலைகள் இ ரண்டுக்கும்
இடையில் வந்ததும் என்னை பலமாக அனைத்து அவளது முலைகளால் எனது முகத்த்தை
மூடினாள். அவளது முலைகளுக்கிடையில் எனது நாவினால் நக்கினேன். கண்ணா என்று
முனங்கி
னாள் அவளுடைய ஜாக்கெட் கொக்கிகளை கழட்டும் படி
கட்டளையிட்டாள். அவ்வாறே nசெய்தேன். அவளுடய் மார்புகள் ஜாக்கெட்டின்
அழுததத்திலிருந்து விடுபட்டு துள்ளிக்குதித்தன… யினும் லூசாக அணியப்பட்ட
பிரா அவற்றை அடக்கியிருந்தது. எனது உதடுகளை அவற்றில் தேய்த்தேன். எனது
கைகளால் அவற்றைப் பிசைந்தேன், பின்னர் அவளது பாவாடை நாடாவைத் தளர்த்தின்
அவளது குறிnயை கைகளால் பிசைந்தேன். அதில் ஈரமாக இருந்தது.எனது உடலும்
அவளதும் உடைகளன்றி நிர்வாணமாயின.. அழுத்தமாக அனைத்துக்கொண்டும் தேய்த்தும்
கொண்டதால் சுகம் எல்லை மீறிப்போனது. அவள் எனது சுன்னியை தனது வாயில் வைத்து
சுவைத்தால். nஎன்னையும் அவளது குறியை நக்கச்சொன்னால். செய்தேன். பின்னர்
அவளது குறிக்குள் செழுத்தின் எனது சுன்னியால் தொடர்ந்து அடித்தேன். விந்து
சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு பீரிட்டு வந்தது. அப்படியே சில நிமிடங்கள்
என்னை அனைத்துக்கொண்டாள்..
அவளுடைய ஜாக்கெட் கொக்கிகளை கழட்டும் படி
கட்டளையிட்டாள். அவ்வாறே செய்தேன். அவளுடய் மார்புகள் ஜாக்கெட்டின்
அழுததத்திலிருந்து விடுபட்டு துள்ளிக்குதித்தன… யினும் லூசாக அணியப்பட்ட
பிரா அவற்றை அடக்கியிருந்தது. எனது உதடுகளை அவற்றில் தேய்த்தேன். எனது
கைகளால் அவற்றைப் பிசைந்தேன், பின்னர் அவளது பாவாடை நாடாவைத் தளர்த்தின்
அவளது குறி யை கைகளால் பிசைந்தேன். அதில் ஈரமாக இருந்தது.எனது உடலும்
அவளதும் உடைகளன்றி நிர்வாணமாயின.. அழுத்தமாக அனைத்துக்கொண்டும் தேய்த்தும்
கொண்டதால் சுகம் எல்லை மீறிப்போனது. அவள் எனது சுன்னியை தனது வாயில் வைத்து
சுவைத்தால். என்னையும் அவளது குறியை நக்கச்சொன்னால். செய்தேன். பின்னர்
அவளது குறிக்குள் செழுத்தின் எனது சுன்னியால் தொடர்ந்து அடித்தேன். விந்து
சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு பீரிட்டு வந்தது. அப்படியே சில நிமிடங்கள்
என்னை அனைத்துக்கொண்டாள்…

3 Comments

  1. Why repeating the sentences…?

  2. Super siththi

Comments are closed.