ஹம்மா ஹம்மா ஹம்சா – பகுதி 1 26

நல்ல துடிப்புடன் இருந்த ராமின் சுண்ணியை மாமன் மகள் சுனிதா ….
“சுனிதா சுகம் தா” என்ற சொல்லுக்கிணங்கி … மீன் தூண்டிலைக் கவ்வுவது போல் கவ்வினாள். நாவால் சுழற்றினாள். ராமின் குறி அவள் வாயில் பாய்ந்து பிளப்பதற்கு வழி பார்த்தது. வேறு எங்கும் செல்ல இடமின்றி அவளுடைய தொண்டைக்குள் பாய்ந்தது. தனது குரல் வலையைச் சற்றென்று சுருக்கிப் பின் சற்றென்று விரித்து விட்டாள் …. அப்படிச் செய்ததால் அவனுடைய சுண்ணி ஒரு
“Vacuum Pump
“இற்குள் சென்று வந்த உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி அவனுக்குத் துடிப்பைக் கொடுத்தது. அடுத்தபடியாக சுனிதா தன் நாக்கை அவனுடைய குறியின் அடியில் சுழற்றி ஒரு பம்பரம் எய்வது போல் சுற்றிவிட்டாள். இதுவரைக்கும் ராம் எங்கேயுமே அனுபவித்திராத இன்பம் அது! சும்மா சுர்ரென்று சுற்றிக்கொண்டே சுண்ணி சுருண்டு எழுந்தது …. அப்படியே சொல்லவொண்ணாத புல்லரிப்பு உடல் முழுவதும் ஏற்பட்டது. அப்போதுதான் புரிந்து கொண்டான் சுனிதாவின் சுண்ணி ஊம்பும் கலை நுணுக்கங்களை! இப்படியும் பல விதமான கலைகளைக் காட்டி அவனுடைய சுண்ணியைப் பத்து நிமிடம் ஊம்பிய பின், அவனுக்குப் பொங்கிக்கொண்டு வந்தது …. அப்படிப் பொங்கி வந்த ப்ரோடீனைத் தன் வாயிலும், முலைகளிலும், சமமான வயிற்றின் மேலுமாக அழகாக வாங்கிக் கொண்டாள்.

இருவருக்கும் வந்த தாகம் தீர்ந்துவிட ஒருவரை ஒருவர் அணைத்தபடி முத்தம் பதித்துக் கொண்டே கொஞ்ச நேரம் அந்த சோபாவிலேயே சந்தோஷமாகக் கழித்தனர்.
*****************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *