வெள்ளக் கட்டி 2 50

என் தங்கையின் இதழை கடித்து சுவைத்து…உள்ளே ஊறிய இன்பத்தில் உடல் நெளித்து…பாதாளத்தில் விழுந்த குத்துகளை, பக்குவமாக ஏற்றுக்கொண்டு பரிதவித்தாள் அம்மா. எவ்வளவு நேரம் தான் பொறுத்திருப்பாள்,அறை எங்கும் எதிரொலிக்க “ஐயோ,அம்மா” என்று கடைசியில் கத்தியே விட்டாள் அம்மா. -70- அம்மாவின் இடுப்பை இழுத்துப் பிடித்துக்கொண்டு, காட்டுத்தனமாய் ஓத்துக் கொண்டிருந்த என்னை…ஒரு கட்டத்தில், அம்மாவின் அடியில் படுத்திருந்த என் அழகுத் தங்கை…முகம் திருப்பி என்னைப் பார்த்து, ஏதோ முணு முணுத்து, முத்துப் பல்லோடு ஒரு தெத்துப் பல் தெரிய சிரித்தால் பாருங்கள் ஒரு சிரிப்பு.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *