லைக்கு பின்னால் இருக்கும் ஓவியம் 1 76

மெதுவாக அவன் கால்களால் அவள் கால்களை விரித்து அவள் பொந்தை நோக்கி குறி வைத்து உள்ளே இறக்கினான்.. காலையில் இருந்து தவித்து கொண்டிருந்த அவள் குறி இப்போது ஒரு தடித்த ஆண்குறி உள்நுழைய நிமிடத்தில் வெடித்து சிதறினாள்.. அசோக்கிற்கு இரண்டாம் முறை என்பதால் மெதுவாக அவளது ஆழங்களை உணர்ந்து அனுபவிக்க ஆரம்பித்தான்.. அர்ச்சனாவின் பெருக்கினால் அவள் குறி இன்னும் வழுவழுப்படைய அசோக்கின் வேகம் கூட ஆரம்பித்தது.. அவளின் பருத்த முலைகள் குலுங்க குலுங்க அர்ச்சனாவை வேகமாக ஓக்க ஆரம்பித்தான்.. சிறிது நேரத்தில் அவனும் உச்ச விறைப்பை அடைய அவளது குழியை நிரப்பி அவள் மீதே சாய்ந்தான்….

அசோக்கின் காம வெறி அவளுக்குள் அடங்க.. அவளுக்கோ அசோக்கின் மீது இனம் புரியாத கவர்ச்சி அரும்ப ஆரம்பித்தது.. இது காதலாக மலருமா இல்லை காமமாக மடியுமா.. உங்கள் கருத்துகள் கொண்டு….

4 Comments

  1. Super next part

  2. Three there no any stories on this site may I know reasons continue the story plzzz

  3. Three day there no any stories on this site may I know reasons continue the story plzzz

Comments are closed.