நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 4 60

அம்மா : சரி என்ன பன்ன்னும் , சொல்லு
வினூ கிட்ட நெருங்கி “ நைட்டி அவுருங்கமா “
அம்மா : டெ உல்ல எதுவும் போடல வினூ , அப்படி எல்லாம் அவுக்க முடியாது ,
வினூ: அப்பரம் எப்படி குலிப்பீங்க
அம்மா : நீ பொய் ஒரு உல் பாவாட எடுத்து வா .
வினூ பெற்றூமுக்கு வந்து ஒரு உல பாவாட எடுத்துகிட்டு உல்ல போனான் ,
அம்மா : ம்ம் குடு வினூ
வினூ: அம்மா நாந்தான் கட்டி விடுவென் ,( முட்டி போட்டு பாவாட விருச்சு காமிச்சான் )
அம்மா : குடு வினூ நானெ கட்டிக்ரென், நீ ஓர்மா ஒக்காந்து பாருபா,
வினூ: நீங்க நைட்டி தூக்க தூக்க, நான் பாவாடய மெல தூக்கி வரென் மா, எதுவும் பாக்க மாட்டென் ,
அம்மா : சொன்ன கேக்கமாட்ட ( அவல் பாவாட குல்ல வந்து நின்னால் , வினூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாவாடய மேல் தூக்க, வினூ அம்மா அவல் நைட்டிய மெல்லமா தூக்கினால், உடம்பு தெரியாத படி பாத்துகிட்டா , இப்ப வினூ அம்மாவின் முலை வரைக்கும் வந்துட்டான், அவலும் தன் நைட்டிய முலைவரை தூக்கிட்டு நின்னா)
வினூ: அம்மா, நான் கட்ற்றென், நீங்க நைட்டி உருவி போடுங்க, ( அவன் சொன்ன படி தலை வழியால் நைட்டிய உருவி போட்டால், வினூ அவன் அம்மா முலை வர பாவாட தூக்கி நின்னால் )
அம்மா : ஹ்ம்ம் கட்டு வினூ
வினூ அம்மாவின் முலைக்குல மேல பாவாடய இருக்கு நாடாவ புடிச்சு இலுத்தான்
அம்மா :ஆஅ , என்ன இது இப்படி கற்ற, மாருபுக்கு போர ரத்த ஓட்டமெ நின்னுடும் போல, கொஞ்சம் மெதுவா , லூசா கட்டு
வினூ: சாரிமா, நாடாவ லூச் பன்னி முலைல வச்சி கட்டினான்
அம்மா : வினூ, மேல ஏத்தி கட்டுபா, அப்பதான் அவுந்து விலாது .
வினூ: சரிங்கமா , இது போதுமா ( அவ மொலைக்கு மேல கட்டினான்)
அம்மா :ம்ம்ம்ம் சரி , நானெய் தன்னி ஊத்திக்ரென், நீ வேடிக்கை பாரு ( சொல்லிட்டு மக்ல தன்னி எடுத்து மேல ஊத்தினால், அவல் பாவாட ஈரம் பட பட அவல் பெருத்து முலைல பாவாட நல்ல ஒட்டிகிட்டு அவ ஷெப் அம்சமா தெரிஞ்சுது , )
வினூ: அம்மா உங்கலுக்கு மாசம் எத்தன் சோப் தேவ படுமா
அம்மா :ஹ்ம்ம் 3 இருக்குபா
வினூ: ம்ம்ம் உங்க முலைக்கெ ஒரு சோப் தெவ படும்தானா
அம்மா : போடா பொருக்கி
அவன் அம்மா உடல் முழுதும் தன்னி ஊத்தி நனச்சுட்டு ஒரு சோப் எடுத்து முதல முலைக்க் மேல பகதில வச்சி தேச்சா, கலுத்துல தேச்சா, கை தூக்கி அக்குல தேச்சா, அவல் அம்மாவின் அக்க்குல் பகுதில சோப் நுரய பாக்க அவனுக்கு மூட் ஆச்சு
வினூ: அம்மா நான் அக்குலுக்கு போடவா
அம்மா : வேனாம்பா
வினூ: குடுங்கமா ( அம்மா கைல சோப் புடிங்க அவல செவத்துல சாச்சி கை தூக்கி அவ அக்கிலில் தேச்சான் )
அம்மா : கூசுது வினூ,