நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 4 60

வினூ : அம்மா அம்மா ( உலரிகிட்டு )
அம்மா : என்ன வினூ, ( இவல் கேப்பதுக்கு பதில் சொல்லாமல் அம்மாவின் குன்டி ஓட்டைல முத்தம் பதித்தான், முதல் தட வாய்ல முத்தம் வாங்கும் சுகம் கெடச்சது அவலுக்கு )
அம்மா : வினூ என்னபா பன்ரா. போதுமா, கூசுது
அவன் எதுவும் காதில் போட்டுகொல்லாமல் பச்சக் பச்சக்னு அம்மாவின் குன்டி ஒட்டைல முத்தம் குடுத்துகிட்டெ இருந்தான்
அவன் அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்கு அடி பனிந்தால் .
வினூ தன் நாக்க நீட்டு அம்மாவின் குன்டி ஒட்டய் தொட்டு நிமிட்டி விட்டான் , ஷோபாக்கு புண்ட தனி ஒழுகியது, ஆனா வினூ இம்முர அவல் புண்டய கன்டிக்க்ல , 5 நிமிஷம் ஆசை தீர அம்மாவின் சூத்த நக்கினான் :
அம்மா : ஹ்ம்ம்ம்ம் வினூ ஷ்ஷ்ச்ச்ச்ச், அங்க நக்க்காத்,,,,, நக்கா,,,,, ஹ்ம்ம்ம் ( அவ அந்தரங்கத்தை இப்படி இது வரை யாரும் நக்கியது இல்ல )
வினூ அவன் முகத்தை அம்மாவின் குண்டி பிலவுக்குல் புதைத்து அபப்டி இப்படி தலை ஆட்டிகிட்டு தேச்சான் . ( 10 நிமிஷம் நக்கிட்டு அம்மாவ திருப்பு போட்டு அவல் மேல ஏரி படுத்தான் )
அம்மா : வினூ வினூ…. என்னபா பன்ரா.
வினூ : உங்கல அனுபவிக்க போரென்மா, ( அவல் வாய்ல வாய் வச்சு சப்பிக்ட்டெ தென் பான்ட் அவுத்தான் , தன் குன்டி வாசத்தை அவன் வாயில் அவல் உனரந்தால், )
வினூ பான்ட்டு அவுத்து உருவி போட்டுட்டு அம்மாவின் சுடி டாப்ச் கலட்டி எரிந்தான் , அவல் ப்ரா ஸ்ட்ராபை முலைக்கு கீழ எரக்கினான் , அம்மாவின் இரு கொங்கைகலை புடிச்சு அமுக்கு அமுக்கி , காம்ப திருவி அம்மாவின் கழுத்து பகுதிய நக்கினான் , அவல் கை தூக்கி அம்மாவின் அக்குல் வாடய மோந்து பாத்தான், நாக்கு போடாமல் அம்மாவின் அக்குல மாத்தி மாத்தி மோந்து பாத்தான், வெயிலில் நடந்த்தால் அவல் அக்குல் வாசம் கொஞ்சம் தூக்கலா இருந்துச்சு , அம்மா அக்குல நக்கினால் அந்த வாசம் அடங்கிவிடும்னு நெனச்சு அம்மாவின் மொலை காம்ப கவ்வினான், அவல் கருவலையும் முழுக்கு தனது வாய்க்குல் எலுத்து சப்பி இலுத்தான், அவல் முலைய வாய்ல சப்பிகிட்டெ மேல தூக்கின்னான், கொஞ்சம் தூரம் வர அவன் வாயுடன் போன முலை வழுக்குகிட்டு அவன் வாய விட்டு வந்த் அவல் உடலில் பொத்துனு விலுந்து குலுங்க்கியது, 2 முலையயும் மாத்தி மாத்தி சப்பி இலுத்தான் , அம்மாவின் அக்குல விரல் வச்சு அவல் முடிய சுருட்டி சுருட்டி இலுத்துகிட்டெ அவல் தொப்புல் பகுதிய நக்கினான் . அவன் அக்குல் முடிய இலுக்க இலுக்க அவன் அம்மா கத்தின்னால்
அம்மா : அ …. அ…….அ …..அ வினூ
வினூ அம்மாவின் வயரு முழுக்கு நக்கி அவல் தொப்புலில் முத்தம் குடுத்து நாக்க உல்ல விட்டு துலாவினான், அவல் இடுப்பு மடிப்ப புடிச்சு புடிச்ச் கில்லி பாத்தான், அவல் இடுப்ப புடிச்சு இலுத்து பாத்தான்
அம்மா :ஹ்ம்ம்ம்ம்ச்ச்ச் அமம்ம்…..வின்,… ஆ வலிக்,,,,,,
வினூ அவல் இரு பக்கம் இடுப்ப புடிச்சு அவல அனச்சுகிட்டு அவல் தொப்புல சப்பி இலுத்தான், முலை காம்ப சப்பி மெல தூக்கினதுபோல அவல் தொப்பலுயும் கவ்வி மேல தூக்க முயர்ச்சி செய்தான், ஆனா காம்பு புடி பட்டது போல,அவல் தொப்புல் புடி படல , அடுத்து வினூ கொஞ்சம் கீழ எரங்கி அம்மாவின் இரு தொடைல கை வச்சி அவல் கால அகட்டி விட்டான், அவலும் தன் புண்டய விருச்சு அவனுக்கு காமிச்சான், ஒரு விரல மட்டும் அம்மா புண்டை முடிக்குல விட்டு அவல் முந்தரி பருப்ப புடிச்சு தடவின்னான்.