நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 3 53

அம்மா : வேனாம்பா
வினூ : அம்மா ஆசையா இருந்தா சொல்லுங்க வெக்க படாதீங்க ( சொல்லிகிட்டு கை மேல் கோன்டு போய் அவன் அம்மாவி பாச்சி முழுதும் தடவி விட்டான், ரெண்டு பாச்சிய் புடிச்சு புடிச்சு பாத்தான் )
வினூ: :அம்மா இந்த பாச்சிதான்மா என்ன மயக்கிடுச்சு ( சொல்லி அவல் சட்ட மெல் பட்டன அவுத்தான் )
அவன் அம்மா பேசாமல் நின்னா . ஒவ்வொரு பட்டனா அவுத்துட்டு சட்டய உருவி போட்டான், அவல் அக்குல் முடிய காமிச்சுகிட்டு தன் ப்ரால பாச்சிய அடக்க முடியாமல் காமிச்சுகிட்டு நின்னா
வினூ: : என் அழுகு அம்மா , பால் குடுமா
அம்மா : வினூ, எனக்கு என்னமொ பொல இருக்குடா , ப்ல்ச் நான் போரென், ( கை அடிக்க உல்ல பொனா )
வினூ: : எங்கம போரீங்க ( அவல பின் தொடரந்து அவ்ன அவல இருக்கி கட்டி புடிச்சு செவத்தொட செவுததா வச்சி, அவன் அம்மாவி வாய சப்பினான் )
அம்மா :ஹ்ம்ம்ம்ம்
வினூ: : என்னடா வெக்க படுரா, உன் பாச்சி நான் சப்ப கூடாதா, உன் புண்டய நான் நக்க கூடாத உன் சூத்த கசக்ககூடாதா
அவன் அம்மாக்கு இந்த வார்த்த எல்லாம் கேக்க கேக்க புண்ட தன்னி இன்னம் ஒழுகுது
வினூ: : என்னடி செல்ல குட்டி, பாச்சி சப்பவா ,( அவன் அம்மாவி மொலய புடிச்ச் ப்ராவிட்டு வெலிய எடுத்தான், எவலொ வெய்ட் இருக்கும்னு தூக்கி தூக்கி பாத்தான்
வினூ: : என்னமா ஒரு 5 கிலொ இருக்குமா
அம்மா : ஷ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
வினூ : சப்பவாமா
அம்மா :ம்ம்ம் சப்புடா என் பாச்சிய சப்புடா , ( அவன் அம்மாவி ஒரு காம்ப புடிச்சு திரிவிகிட்டு இன்னொரு காம்ப சப்பினான்)
அம்மா :ஆஆஅ ஆஆ ம்ம்ம்ம்ம்ம் சப்பு சப்பு சப்பு
வினூ: :அம்மா என் பால் காரி எப்படிமா இவ்லொ பெருசா பாச்சி வலத்த ( அவல் பாச்சி புடிச்சு கசக்க்ரான்)
அவல் அம்மாக்கு செம்ம மூட இருக்கு, புண்டைல தன்னி ஒழுகுது, வினூ ஒரு கை எடுத்து போய் அவல் ஸ்கிர்ட் மேல வச்சி புண்டய தடவினான், அவல் புண்டய அப்ப்டிய கொத்தா புடிச்ச்சான் ஸ்கிர்ட்டொட செத்து, மகன் தன் புண்டய துனியோட சேத்து அவல் புண்டை புடிச்ச அடுத கனம் ஒன்னுக்கு அடிப்பது போல அவல் புண்ட தன்னி பீசி அடிச்சது, அவல் பான்ட்டி முழுதும் ஈரம், அந்த ரூம் முழுக்க புண்ட தன்னி வாசம் வீசியது, அவல் வினூவுன் கை விலக்கிவிட்ட , அவல் பாச்சிய அவன் வாய் விட்டு எடுத்தா)
அம்மாவும் புல்லயும் என்ன பேசரதுனு புருயாம நின்னாங்க,