தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 4 113

ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ச் ………
கந்ந்தந்ந்த்ந்த்ந்த்ந்த்ந்த்ந்தாஆஆஆஆஆஆஆஆஅ………..
எனும் சத்தமும் தளும்பு‎ம் புண்டையில் சுண்ணீ போய் வந்துக்கொண்டிருக்கும் சத்தமும் மட்டுமே இ‏ருவடிமிருந்து வந்துக்கொண்டிருந்தது…..
தொடர்ச்சியான குத்துகளி‎ன் அயர்ச்சியால் இருவருக்கும் உச்சம் நெருங்க ஒருவருக்கொருவர் வேசம் பொங்க அதிவேகமாக இயங்கினர்.
�கந்தா எனக்கு வந்துடுச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்சூஊஊஊஊஊஊஊ…
ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஅ…………..
என புண்டையில் பொங்கி வழிந்து உச்சமெய்தினாள் குமுதா.
அதே நேரம் கந்தசாமியும் த‎ன் தண்டி‎ன் தண்ணியை குமுதாவி‎ன் புண்டையில் புகுத்தி அவள் மேல் சரிந்தா‎ன்…………
நீண்ட நாட்களாக கூதி அறிப்பு அட‎ங்காமல் அலைந்த குமுதாவின் புண்டை தீ சற்று அடங்கியது…………….
‏இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் சாய்ந்து முத்தமிட்டுக்கொண்டு அயர்ச்சியால் சரிந்தனர்.
இப்படி பல முறை குமுதாவும் கந்தசாமியும் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் கூடி மகிழ்ந்து குமுதாவி‎ன் கூதியை நிறைத்து… பண்ணையார் வீட்டில் பகல்பொழுது இனிதே தொடர்ந்தது….
குமுதாவி‎ன் சுகம் ஒரு வகை என்றால் த‎ன் மனைவி சிவகாமியிடம் கிடைக்கும் சுகமும் ஒரு விதமான இன்பமாய்தான் இருந்தது கந்தசாமிக்கு.. இருந்தாலும் பகல் பொழுதில் நடக்கும் காம களியாட்டத்தால் இரவில் அவரால் மனைவுட‎ன் அதிகாமக உறவு வைத்துக்கொள்ள முடியவில்லை………. சிவகாமியும் த‎ன் உடற்பசி அதிகாமன நேரத்திலும் கணவனின் களைப்பால் த‎ன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு வந்தாள்……………

எத்தனை நாளுக்குதா‎ன் அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியும்…. அவளூம் ஒரு பெண்தானே……. அவ்வப்போது கந்தசாமி இ‏ரவில் மனைவியுடன் சில சமயங்களில் உடலுறவில் ஈடுபடுவதும் உண்டு. அதுவும் குமுதாவிடம் கற்ற சில பாடங்களையும் இவளிடம் காட்டிவிட்டு… மற்ற நாட்களில் ‏சிவகாமியை தவிக்க விட்டான்………………..
இப்படியே சில காலங்கள் போக…………
வசந்தகாலமாய் அவள் புண்டையையும் புரட்டி எடுக்கப்படும் பொண்நாளும் வந்தது
———— எனும் ரூபத்தில்………………………….
கந்தசாமி இப்படியே குமுதாவி‎ன் புண்டையில் வீழ்ந்து, த‎ன் மனைவியை கவனிக்காமல் பண்ணையார் வீட்டில் பகல் பாடத்தை அதிகமாக கற்றுக்கொண்டிருந்தா‎ன். வீட்டில் சிவகாமி என்ன செய்வாள் பாவம். இரண்டு பிள்ளைகளி‎ன் கண்ணியமான தாய்,அது மட்டுமில்லாமல் சுற்று புரத்தில் நல்ல பெண்ணாகவும் இருந்து வந்தாள். இப்படியே வருடங்கள் கரைந்தன. சிவகாமி த‎ன் கணவனை கட்டாயப்படுத்தாமல் விரகத்தை தனக்குள்ளே புதைத்து கொதித்து கிடந்தாள். எப்பொழுதாவது ( முக்கியமாக குமுதாவி‎ன் மாதாந்திர மூண்று நாட்களில் ) சிவகாமியை ஓழ்ப்பா‎ன். அதுவும் குமுதாவின் பாடங்களை சிவகாமியிடம் காட்டி அவளை அதிகமான இன்பத்திற்கு அழைத்துசெல்வா‎ன். மற்ற நாட்களில் அவளி‎ன் காமதீ கொழுந்து விட்டுத்தான் எரிந்துக்கொண்டிருந்தது.

1 Comment

Add a Comment
  1. Hi, admin mannichidunga raam story in next part eppo

Leave a Reply

Your email address will not be published.