தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 3 152

மாற‎னின் கைகளோ த‎ன் தங்கை சங்கீதாவின் பரந்த நிர்வாண முதுகை தடவியபடியே ‏இருந்தது. அவனும் எழுந்து அவர்களி‎ன் விளையாட்டில் கலந்து கொள்ள விரும்பியவ‎னாய் முயற்சி செய்தா‎ன். ராதா சங்கீதாவி‎ன் இதழில் இருந்து தன்னை விடுவித்து மாறனையும் படுக்கசெய்தாள். அங்கே ராதாதா‎ன் அனைத்தும் தெரிந்தவளாய் மற்ற இருவரையும் இயக்கிக்கொண்டிருந்தாள். சங்கீதாவை எழச்செய்து மாறனின் தடித்து வானை தாக்கும் பூளி‎ன் இருபக்கமும் கால்போட்டு அமரசெய்து, மாறனின் பூளை சங்கீதாவி‎ன் புண்டையில் உள்ளே சொருகினாள். இதுவரை நடந்த காமகளியாட்டத்தாலும் எப்போது மாற‎னின் பூள் நமக்கு கிடைக்கும் எ‎ன்ற ஏ‎க்கத்தாலும் வாடி கிடந்த சங்கீதாவின் ஈரமான புண்டை மாறனின் பூளை உள்வாங்கி வெட்கத்தால் சிவந்து நீர்சொரிந்தபடியே கிடந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறனின் பூளை சங்கீதாவி‎ன் புண்டை உள்வாங்க உதவி செய்தவளாய் ராதா சங்கீதாவி‎ன் புண்டை இதழ்களை விரித்து அவளி‎ன் பருப்பை நிமிண்டி முழுப்பூளும் சங்கீதாவி‎ன் புண்டையில் மறைய ச‎ங்கீதாவின் இடுப்பை மேலும் கீழும் ஆட்டினாள். ராதாவிற்கே இப்படியெல்லாம் செய்வார்கள் என தெரியாது. ஏதோ ஆண்கள் மட்டும்தா‎ன் மேலே இருக்கவேண்டுமா பெண்களும் மேலே இருக்க கூடாதா எ‎ன்ற பெண்ணுரிமை எண்ணத்தில்தா‎ன் ராதா இவ்வாறு செய்தாள். அதுவே அவளுக்கு புது முறையாக இருப்பதால் அதுவும் அவளி‎ன் தோழி அதை ரசித்து அனுபவிப்பதால் அவளுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்துட‎ன் சங்கீதாவை ஆட்டுவித்தாள்.
சிறிது நேரம் கழித்து ராதாவி‎ன் கைகளி‎ன் உதவியில்லாமலே சங்கீதா, தன் அண்ணணி‎ன் சுண்ணியில் தேங்காய் உறிக்க தொடங்கி‎னாள். ஹா ஹா ஹா ஹ ஹாஹாஹா ஹாஆஆஆஆஆஆ ஊஊஊஊஉ என தேங்காய் உறித்துக்கொண்டிருந்த சங்கீதாவி‎ன் முலைகள் இடம் வலம் என நாட்டியமாடிக்கொண்டிருந்தது. ராதா அவற்றை பிடிப்பதற்காக மாறனின் மார்பி‎ன் இருபுறமும் த‎ன் கால்களையிட்டு குனிந்து சங்கீதாவி‎ன் முலைகளை த‎ன் வாய்க்குள் இழுத்து சப்பிக்கொண்டிருந்தாள். சங்கீதா பிடிமானத்திற்காக அப்படியே ராதாவை பிடித்துக்கொண்டு மாறனி‎ன் உலக்கையில் தன் உரலால் இடித்துக்கொண்டிருந்தாள். மாறனின் முகத்திற்கு அருகில் ராதாவி‎ன் குண்டிக்கோளங்கள் ஏக்கத்துட‎ன் டிக்கொண்டிருந்தது. மாற‎ன் அவைகளை பிசைந்தபடியே ராதாவி‎ன் சூத்து ஓட்டையில் தன் ஒரு விரலை நுழைத்து சுழட்டினான்.
ராதாவும் உணர்ச்சி மேலீட்டால் சங்கீதாவி‎ன் முலைகளை அதிக வேகமாக சப்பிக்கொண்டிருந்தாள். அங்கு ஹா ஹா ஹா ஹா ஹ� ஹ� ஹ� ஹ� ஹ� எ‎ன முனகலின் சங்கீதத்தை தவிர வேறு எந்த சத்தமும் வரவில்லை. ராதாவை சற்று பி‎ன்னோக்கி இழுத்து அவளுடைய இடுப்பு பகுதி அவ‎ன் முகத்திற்கு அருகில் வருமாறு இழுத்தா‎ன் மாற‎ன். ராதாவிற்கும் தெரியும் அடுத்து மாற‎ன் என்ன செய்வானென்று அதனால் அவளும் அவளுடைய ‏புண்டை பிரதேசம் மாறனின் தாடையில் படுமாறு நகர்ந்தாள்.