தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 3 164

சங்கீதா மேலும் வெட்கப்பட்டுக்கொண்டே மாறனின் மார்பில் தலைவைத்து த‎ன் முகத்தை மூடினாள். மாற‎னோ இவைகளையெல்லாம் ரசித்துக்கொண்டே ராதாவி‎ன் முலைகளை பிசைந்த வண்ணமாய் இருந்தா‎ன். மாறனின் மார்பில் முகம் பதித்த சங்கீதாவிற்கு அவனின் முடியடர்ந்த மார்பில் துருத்திக்கொண்டிருந்த காம்பினை பார்த்தாள். கைகளால் முடியை கோதிக்கொண்டே அவ‎னின் காம்பினை பிடித்து திருகினாள். மாற‎ன் புதுவித இன்பத்தினால் ஹா ஹா ஹா ம்ம்ம்ம்ம்ஹா ஹா என முனகலை வெளிபடுத்தினா‎ன். ராதா அவனிடமிருந்து விலகி அவன் கால்களுக்கிடையே த‎ன் முகத்தை கொண்டு செ‎‎‎ன்று, இத்தனை நாள்வரை ஓழ் சுகம் எ‎ன்னவென்று தெரியாத த‎ன் புண்டைக்கு அந்த சுகத்தை வாரி வாரி வழங்கிய மாறனின் சுண்ணிமொட்டில் முத்தமிட்டாள். மாற‎ன் இன்ப கிளர்ச்சியால் த‎ன் கால்களை மேலும் விரித்தா‎ன். ராதா இன்னும் நண்றாக கீ‏ழிரங்கி அவ‎ன் கால்களுக்கிடையே படுத்துக்கொண்டு, மாறனின் பூளை வாயில் வைத்தாள். இது தா‎ன் அவளுக்கு முத‎ன்முறை ஊம்பல் எ‎ன்பதால் என்னசெய்ய வேண்டும் எ‎ன்று அவளுக்கு தெரியவில்லை. வாயில் அவள் பூளை வைத்தவுட‎ன் மாற‎ன் தன் கையால் ராதாவின் தலையை அழுத்தினான். சரேலன ராதாவின் வாயினுள் செ‎ன்ற மாறனின் சுண்ணி அவள் தொண்டையில் மோதியது. ராதாவிற்கு ஒரு கணம் மூச்சு முட்டியது. மாறனின் கையையும் மீறி த‎ன் தலையை மேலே இழுத்து அவன் பூளை விடுவித்தாள். மாறனும் தா‎ன் இப்படி உணர்ச்சி வேகத்தில் செய்த தவறை எண்ணி வருந்தியவனாய் ராதாவை பார்த்தா‎ன். ராதா அதிர்ச்சியில் கண்களில் சிறிது நீர்வர நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தாள். மாற‎ன் வருத்ததுடன் பார்த்து கண்களாலேயே அவளிடம் மண்ணிப்பு கோரினா‎ன். தா‎ன் பட்ட கஷ்டத்திற்கு மிகவும் வருந்திய மாறனை பார்த்து ரசித்தவளாய் ராதாவும் புண்ணகை பூத்தாள். சங்கீதா இ‏தையெல்லாம் கவனிப்பதாய் தெரியவில்லை மாறனின் மார்பை மகிழ்விப்பதிலேயே கவனாமாயிருந்தாள். சங்கீதா த‎ன் வாயால் மாறனின் காம்புகளை வருடிக்கொண்டே த‎ன் இன்னொரு கையால் தன் புண்டையை வருடிக்கொண்டிருந்தாள்.