காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 2 26

ரவி : சரி அப்ப நீ வா. சொல்லி சுஜாவ முட்டி பொட வச்சி பூல காட்ரான் . சுஜா அவன் சுத்த புடிச்சுகீட்டு புல ஊம்ப்ரா
ப்ரியா ஏக்கட்த்தொடு பாக்க்ரா. எப்பட அவன் வருவானு காட்து கெடக்க்ரா,
கால்லிங் பெல் அடிகுது
ரவி போயி கதவ தொரக்ரான் ,

ரவி : வாங்க ஸ்ரிதர்
ஸ்ரிதர் : என்ன ரவி திடீர்னு கால் பன்னி வர சொனீங்க .
ரவி : ஒரு ஐட்டம் கெடச்சுக்கு,
ஸ்ரீதர் :ஒஹ் அபடியா , இது யாரு வீடு ரவி
ரவி : என் நன்பன் வீடு , அவன் ஓருல இல்ல, என்கிட்ட சாவி குடுட்துடு பொனான்
ஸ்ரிதர் உல்ல வன்து ப்ரியாவ பாக்க்ரான் ,
ஸ்ரிதர் : எங்க ரவி புடிச்சீங்க , சும்மா நச்சுனு இருக்கு , என்ன ரெட் பெசுனீங்க .,
ரவி : ரவி : நீங்கலே சொலுங்க , எவ்லொ குடுக்க்லாம்
ஸ்ரிதர் : தொழில்க்கு புதுசு மெரி இருக்கு, உடம்பு இன்னம் கின்னுனு இருக்க்கு , நெரய கை படலனு நெனைக்றேன் , ஒரு நைட் முழுக்கு இருன்த 5000 தரலாம், ஒரு ஷாட் மட்டும்ன்னா 2000 தரலாம்
( ப்ரிய இதான் நம்ம ரேட்டானு நெனச்சுக்க்ரா )
ஸ்ரிதர் : பெரு என்ன
ப்ரிய : ப்ரியா
ஸ்ரிதர் : என்த யேரியா
ப்ரிய : இன்த யேரியாதான்
ஸ்ரிதர் : எட்தன நால இன்த தொழில் பன்ரா
ப்ரிய : இப்பதான் 6 மாசமா
ஸ்ரிதர் : உடம்ப பாத்தாலெய் தெரியுது , 2 பெரும் பனினால் தாஙுவியா
ப்ரியா: ஹ்ம்ம் தாங்குவென்
ப்ரியா கை கால் புரியல , தன்ன ஒருட்தன் வெசினு நன்ச்சு பெசரதும், அதுக்கு அவள் கூச்ச படாமல் பதில் சொல்ரதும் ரொம்ப நல்ல இருன்துச்சு .
ஸ்ரிதர் : அடுட்த வாரம் ஒரு party இருக்கு வரியா ,
ப்ரிய : வறேன் , எவ்லொ தருவீங்க
ஸ்ரிதர் : 5000 தான்
ப்ரிய : எத்தன பெரு
ஸ்ரிதர் : 4
ப்ரிய : அது பத்தாது , 10000 குடுதா வறேன்
ரவி : சுப்பர் ப்ரிஆ , நீங நெனைக்ர மெரி இவ ஐட்டம் கெடயாது நல்ல குடும்ப பொம்பல
ஸ்ரிதர் : இச் இட் ?
ரவி : சும்ம ஒரு கெம் வில்யான்டொம் , அவ வெசி வெசம் பொட்டா கன்டுபுடிக்கமுடியுதானு
ஸ்ரிதர் : கன்டிப்ப கன்டுபுடிக்க முடியல ,,
ப்ரிய வெட்க்க பட்டு குனியரா
ஸ்ரிதர் பொயி ப்ரியா பக்கட்துல உக்காருரான் ,
ப்ரியா : சுஜா அக்காதான் உஙகல வர சொனாங்க ,
சுஜா : யென் பா , என்ன பாக்க வன்தா உன் பக்கதுல உக்கார கூடாதா ,
ப்ரியா : அப்படி இல்ல அக்கா
சுஜா வன்து ப்ரியா பக்கதுல உகாஅருர, இனொர்ரு பக்கம் Sridhar
சுஜா ப்ரியா தொடைல கை வச்சி Sridhara இலுட்து வாய்ல வாய் வச்சி சப்ப்ரா
ப்ரியா : அக்கா என் ருமுக்கு பொங்க அக்கா .
சுஜா : அது எலாம் முடியாது, பெட்ரூம்ல பன்ன நாங்க என புருஷன் பொனடாடியா , இஙதான் பனுவோம் ,
Sridhar ப்ரியவொட இன்னொரு தொடைல கை வச்சி சுஜா வாய சப்ர்ரான் . .
இப்ப ப்ரிய வாஇ முனாடி சுஜா வாயும் ரவி வாயும் கவ்விக்கிட்டு இருக்கு , ப்ரியாக்கு நாக்கு ஊருது ,
சுஜா திரும்பி அவள பாத்து நாக்க சொழட்டி டீசு பன்னி Sridhar வாய நக்க்ரா .
இப்ப இன்னம் கீழ குனின்சு வாய சப்ராங, ஸ்ரீதர் கன்னம், சுஜா கன்னம் ப்ரிய மொலைய்ல உருசுது , அவ காம்ப பொடச்சு அவங கன்னத்த குட்துது ,
சுஜா சட்டுனு திரும்பி ப்ரியா காம்புல வாய வச்சி ஒரு கடி கடிக்க்ரா . வலிசாலும் அன்த கடிக்குதான் அவள் யெங்ரா .
ப்ரியா சுஜா தலை புடிச்சு இலுத்து அவ வாய்ல வாய் வச்சி எச்சிய சுவைக்க்ரா .
ஸ்ரிதர் எலுன்து நின்னு பன்ட்ய் அவுக்ரான் , ரவியும் கிட்ட வன்து பன்ட் அவுட்து றேன்டு ஆம்ப்லயும் ஜட்டியொட நிக்க்ராங. சுஜா ப்ரியா காம்ப நல்ல நிம்மிட்டி கில்லி விட்டு அவ கை தூக்கி அவ அக்குல நக்க்ரா .
ப்ரியா றேன்டு ஆம்ப்ல புல பாத்துகிட்ட்ய் சுஜாக்கு கை தூக்கி காமிக்க்ரா.
சுஜா ப்ரியா முன்தானய கீழ தல்லி விடரா. ப்ரியா மொலய பாட்து ஸ்ரீதர் பூல் ஜட்டிக்குல முட்டிகிட்டு இருக்கு .
சுஜா “: ப்ரியா உனக்கு இன்னொரு டெச்ட், இவங்க ஜட்டிய பல்லால கடிச்சு இலுத்து , அவங்க புல முட்தம் குடுகனும் .
ப்ரியா : வெனாம் அக்கா
சுஜா அவ புன்டைய்ல கை வைக்ரா “பாரு எவ்லொ சூடா இருக்கு உன் புன்டை , போடி கொன்சம் சப்ப்ட்டி வா .
இப்ப ப்ரியா முட்டி போட்டு , ஸ்ரிதர் பூல் கிட்ட வன்சு வாயல அவன் ஜட்டி எலாச்டிக் புடிச்சு கீழ இழுக்க்ர , ஜட்டி கீழ எரங எரங பூல் வெலிய வருது . அவ ஜட்டி கீழ எரஙவுடன் விடு பட்ட அவன் பூல் ச்செக் பொச்ட் தூக்க்ர மெரி தூக்கி ப்ரியா நெட்தில முட்டுது , இன்னம் சோல்ல பொனால் , அவன் பூலின் திருவத்தால் ப்ரியா நெத்தில பொட்டு வச்சான் . ப்ரியா மெல்லம அவ பூலில் முட்தம் குடுத்தா .
சுஜா : எனாடி முட்தம் குடுக்ர்ர , சொல்லி அவ தலையில் கை வச்சி ப்ரியா மூன்சு முழுக்க அவன் பூலில் தெச்சி விட்டா . ப்ரியா கன்ன முட்ட்ய் அவன் பூலிங் உரசல ரசிட்து தெச்சால் .
ரவி : ப்ரியா என் புல கவனிக்க மாட்டியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *