மார்னிங் ஒரு குவிக் ஷாட் 1 26

“என்ன செய்யுறேண்ணா.” அந்த திறந்த சதுரம் வழியாக கீழே தன் பார்வையை செலுத்தினாள்.
“ம்ம்.. வேற என்ன செய்வேன். எல்லாம் நமக்கு புடிச்ச வேலை தான் நீருக்குட்டி.”
“ம் ஹும்.. வேணாம்னா… ப்ளீஸ்.”
“சும்மா இரும்மா..”
நீரஜாவிற்கு ஒரு பக்கம் மிகவும் வெட்கமாக இருந்த்து ஆனாலும் அவள் இறங்கவில்லை.
“எனக்கு நீ வேணும் குட்டிம்மா.” இப்போது தன் குட்டு வெளிப்பட்டபின் சுனிலின் ஜாக்கிரதை கைவிடப்பட்ட்து. மிடியைத் தூக்கினான்.
“ஏய் குட்டிம்மா… பேண்டீஸைக் காணோம்?” உற்சாகத்தில் கூவினான். நீரஜாவிற்கு வெட்கத்தில் முகமெல்லாம் சிவந்த்து.
“ஆமாண்ணா.. நீ வரும்போது.. அது.. ரவியும் நானும்… சண்டே மார்னிங் ஒரு குவிக் ஷாட்டுக்குத் தயாராயிருந்தோம்… “
“இப்போ இந்த அண்ணனுக்காக தயாரா இருக்கியோ?”
“ச்சீப் போண்ணா.”

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *