நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 1 107

அவன் அம்மா இப்ப அவன் பக்கம் திரும்ப்பினால் , மொலை பிதுங்கல் அப்ப்டமா தெரிந்த்து, , ரெண்டுத்துல எது நம்க்கு நெரய பால் குடுத்ருக்கும்னு மனசுக்குல ஆராச்சி பன்னினான். அவல் வினொ பின் பக்கம் போய் நின்னு அவன் தலைல சிய்க்காய் வைத்தால் . தன் சுன்னி பாக்க மாட்டால் என சந்தோச பட்டாலும், அவல் உடம்ப பாக்க முடியலனு வேதன பட்டான், எப்படி அவல முன்ன வர வைக்க்ரதுன ப்லான் போட்டான், அவல் அவன் தலைல தேச்சுகிட்டெ இருந்தால் , அவன் சட்ட்னு திரும்பி மேல பாத்தான்
“ என்ன சிய்க்காய் மா இது, நல்ல வாசமா இருக்குனு “ ( அவல் மொலைக்குல் நடுல ஒரு சின்ன கோடு இப்ப எட்டி பாத்தன )
அம்மா :இப்ப ரொம்ப முக்கயம் திரும்பு வினூ
வினூ திரும்பி உக்காந்தான்,
அம்மா : இப்ப கன்ன மூடு தன்னி ஊத்த போரென் ( தன்னி ஊத்தி விட்டா ) , எலுந்து நில்லு வெனூ . ( அவன் எலுந்து நின்னு அவல பாக்காமல் அந்த பக்கம் திரும்பி நின்னான், )
அம்மா : இந்த பக்கம் திரும்புனு ( அவன் கை புடிச்சு திருப்பினால், அவன் கன்ன மூடி நின்னான், அவனுன் சுன்னிய அப்பதான் பாத்தா, அது முட்டிகிட்டு இருக்கு அவன் ஜட்டிகுல , ரொம்ப நால் செக்ச் இல்லாமல் காஞ்சி கடந்த அவல் உடம்புப்புல் அவன் சுன்னி பாத்துவுடன் ஒரு வித உனரவை குடுத்த்து, தன் மகன் அவன் என கட்டுபடுத்திகிட்டு அவன் மேல் தன்னி ஊத்தி விட்டா )
அம்மா : போதும் வினொ , நீ குலி ( சொலிட்டு அவன் முன்ன வந்து என்னய் எடுத்து அவல தலையில வச்சா, அவல் தலைல வச்ச என்ன அவ கழுத்து வழிய ஒழுக்கி அவல் முதுகு மார்பு மேல வழிந்தன)
வினூ: அம்மா நான் தெச்சு விடுவா
அம்மா : வேனாம்பா , நீ குலிச்சுட்டு பொ
வினூ: அம்மா என்னய் பாவாட மேல படுதுமா ( அவல் மாராப்ப பாத்து சொன்னான் ), அவல் கீழ குனிஞ்சு பாத்து அந்த என்னைய வழிச்சு தலையல வச்சா ,
அம்மா : என்ன வினூ குலிச்சுடியா, நீ பொ அம்மா குலிக்கனும் ,
வினூ: ஏன் நான் இருந்தா என்னா , அது சரி அம்மா நீங்க ஏன் சேவ் பன்ன மாட்டிங்கலா, அவலொ முடி இருக்கு அக்குல
அம்மா : ச்சி , அங்க எல்லாம் பாக்காத , எனக்கு வெட்க்கமா இருகுடா, பொ வெலிய ( தன் கை கீழ எரக்கி அக்குல் முடிய மரச்சா) , நீ கொஞ்சமும் மாரலடா
வினூ: ஏன்மா

அம்மா : சின்ன வயசுல நான் குலுப்ப்பாட்டும்ம்பொது அங்கதான் புடிச்சு புடிச்சு இழுப்ப, அம்மா ஆனு கத்தி உன்ன செல்லமா அடிபென், இவ்லொ பெரிய ஆலா ஆகியூம் நீ அங்கதான் பாக்க்ரா ,
வினூ: எனக்கு அத எல்லாம் ந்யாபகம் இல்லமா, வேர ஒன்னு இருக்கு, அத செய்ய்ட்டா
அம்மா : என்ன வின்னூ
வினூ: நீங்க கன்ன மூடுங்க
அம்மா : டெ என்ன பன்னபோர
வினூ: கன்னமூடுங்கமா ( அவன் செல்ல குரல கேட்டு கன்ன மூடினால் ) அவ்ன் கிட்ட வந்து அவல் கன்னத்தில இருக்குமா ஒரு முத்தம் குடுத்துட்டு அந்த இட்த்த விட்டு வேகமா ஓடிட்டான் ( ஒரு வித பயம் , ஒரு வித் சுகத்துடன்)
அவன் அலுத்தி குடுத்த முத்த்தில அவல் கன் மயங்கி சிருது நேரம் கழித்து கன்ன திரந்தால், அவன் அங்கு இல்ல, கதவகிட்ட வந்து எட்டி பாத்து கதவ சாத்த்னால், தன் பாவாடய உருவி தன் புண்டைல விரல் வச்சி பாத்தால், அதில் ஒரெய் பிசுபிசுப்பு, ஒரு முத்த்தில் அவன் புண்ட தன்னி சுரக்க வைத்தான் , இது என்ன கொடுமை , பெத்த மகன் குடுத்த முத்த்தில் புண்டைல தன்னி சுரப்பதா, நாம என்ன அவ்லொ காம கொடுரியானு அவல திட்டிகிட்டெ குலிச்சால், )சோபனா உடம்புல ஒட்டி துனி இல்லாம்ல் அவ்ல் மொல, இடுப்பு, குண்டி, தொட, புன்ட வயரு – எல்லா சதயயும் பிடித்து பிடித்து சோப் போட்டால்.