நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 1 106

வினூ அப்ப தான் அவன் அம்மாவின் முகததிலும் தலையிஉலும் என்னை வடிவதை பாத்தான் , அவனுக்குல் ஒரு காம உனரச்சி எலுந்த்த , ( அவன் காதீல் குமார் பேசின வார்த்தைகல் , அம்மா பாச்சி , அம்மா தொப்புல் , அம்மா புண்ட ஒலிச்ஸ்கிட்டு இருந்தது), பல்லை கடித்து கொண்டி தன் ரூமுக்கு பொய் கம்புய்டட்ர் ஆன் பன்னினான் , அவனால எங்கும் கவனம் செலுத்த முடியல , அவன் கை அடிச்சு உனரச்சிய கொரைக்கலாமானு நென்ச்ச நேர்ம்……
அம்மா : வினூ வினூ
வினூ : என்ன அம்மா
அம்மா : அங்க ஷாம்ப் வச்சுருக்கென் , எடுத்து வாபா
இது என்னடா கொடுமனு நென்ச்சு வினூ அந்த ஷாம்ப் எடுத்து தன் அம்மா பாத்துரும் பக்கம் போரான், அங்க கதவல தொங்கர தன் அம்மாவை பாவாட , ப்ரா , ஜாக்கெட் முதல் முரை அவன் அரியாம்ல் நோட்டிம் விட்ட்டான்
அம்மா : வினூ வந்துயா
வினூ : ஹ்ம்ம் இது அம்மா,
தன் மகன் வெலிய இருகானு தெரிஞ்சு அடுத்து கனம் அவல் கதவ தொரந்தால், ஒரு உல் பாவாட மார்பு வரை கட்டிகிட்டு இரு மார்புக்கும் நடுல சின்னத ஒரு கோடு தெரியா கால விரிச்சு , பாவாடய முட்டி வரை ஏத்திகிட்டு அவல் துனிகலை தொவச்சுகிட்டு இருந்தா , அவல் அம்மாவின் கொழுக்கு முழுக்கு அங்ககங்கலை அன்ருதான் கவனிச்சான் ,மார்புக்க் மேல் பகுதி நல்ல என்னை வழிய வழிய ஜொலித்தது .
அம்மா :குடு வினூ,
வினூ : இந்தா அம்மா , ( குடுத்து கதவ சாத்தி நேரா பாத்ரும் போனான், அவன் அம்மா பததி ரொம்ப நெனைக்காம்ல் தன் வக்க்ரபுத்தி வெலி வருவதுமுன் தன்னி பீச்சி அடிச்சான், அவன் செஞ்சத பெரிய தப்பா உனர்ந்து குற்ற உனர்ச்சியொட ருமுக்கு போனான் ) அரை மனி நேரம் வெரும் தன்னி ஊத்தர சத்தம் கேட்டான், தன் அம்மா பாத்தும்லெந்து , அவல் கதவ தொரக்க்ர சத்தம் கேட்டவுடன் அவனுக்குல் தூங்கி இருந்த மிருகம் அவன கெலப்பி அவ ரூமுக்கு அனுப்பி வச்சது, எலுந்து அம்மா ரூமுக்கு போனான்
சோபா உல்ல பாவாட நல்லா மார்பு மரைக்க ஏத்தி கட்டிகிட்டு நின்னா
அம்மா : என்ன வினூ
வினூ : ஒன்னும் இல்லமா , இங்க ஒரு புக் வச்சென் அததான் தடுரென்
அம்மா : அந்த செல்பல இருக்கா பாருனு ( சொல்லிட்டு அவல் கன்னாடி முன்ன நின்னு தல் தலைல கட்டபட்ட துன்ட உருவி கூன்தலை உதரி விட்டால், த்ன் அம்மாவை ஓர கன்னால பாத்தான், அனுதான் தன் அம்மாவிந் அக்குலில் உல்ல முடி ப்ரதெசத்த பாத்தான் அம்மாக்கு தலமுடிய பொல அக்குலிலும் கருகருனு அடர்த்தியா முடி இருந்த்து, இன்னொர பக்க அக்குலை பாக்க முயன்ற்றான்,…..
அம்மா :என்ன வினூ கெடச்சதா
வினூ : இல்ல அம்மா, நான் என் ரூமுல பாக்ரென்,