நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 1 107

குமார் : கருப்பு சார்
——: நான் சப்பவா
குமார் : ஹ்ம்ம்ம்
——: ஒரு காம்பு நீ சப்பு ஒரு காம்பு எனக்கு
குமார் : சரி சார்
——: அம்மா தொப்புல தொட்டுரிகியா
குமார் : இல்ல சார்
——: உன் அம்மா கிட்ட என்ன பன்ன ஆசை
குமார் : மருபடியும் அவங்க பாச்சில பால் இலுத்து பாக்கனும் சார்
——: நீ என்ன சின்ன கொழந்தயா , பாச்சினு சொல்ர , அம்மா மொலனு சொல்லு
குமார் : ஆமாம் சார், அம்மா மொலைல பால் குடிக்கனும்
——: அவ மொலய கடிப்பியா
குமார் : ஹ்ம்ம் ஆசை இருக்கு சார் , அம்மா மொலைய கடிச்சு அவங்கல கத்ரத கேக்கனும்
——: : உன் அம்மா குண்டில உன் பேரு பச்ச குத்தவா
குமார் : ஹ்ம்ம்ம்ம்
——: அவ குண்டி கெடச்சா என்ன பன்னுவா
குமார் : ஆச தீர மேல படுத்து ரொம்ப நேரம் கிச்ச் பன்னிவென் சார்
——: அவ குண்டி ஒட்டய நக்கிவியா
குமார் : இல்ல சார், அது எல்லாம் வேனாம், அவங்க குண்டிய சதய தொட்டா போதும் .
——: : உன் அம்மா வாய்ய்ல சுன்னி விற்றுகியா
குமார் : இல்ல சார்
——:” உன் அம்மா எந்த ட்ரெஸ்ல உனக்கு பாக்க புடிக்கும்
குமார் : பாவாட கட்டி குலிக்ரத சார்
——:: ஹ்ம்ம்ம் அவ அக்குல் மொந்து பாப்பியா
குமார் : ஹ்ம்ம் பாத்துருக்கென் சார்
——:: உன் அம்மா மொலைல பால் சொரக்குதா இப்ப
குமார் : இல்ல சார்
——: உனக்கு எப்படி தெரியூம் , குடிச்ச பாத்தியா
குமார் : இல்ல சார், ஆனா தெரியும்
——: ஒரு வேல பால் வந்தா, எத்தன லிட்டர் பால் குடுப்பா
குமார் : சார் காலைல அர லிட்டர், ஈவனிங்க் அர லிட்ற்ற சார்
இத சொல்லும்பொது குமார் சுன்னில தன்ன்னி பீச்சி அடிக்குது,, 5 நிமிஷம் எல்லாத்த்யும் சரி செய்தி வேர ஷாட்ச் போட்டு வெலிய வரான், வினூ ரூமுக்கு பொயிட்டான் ( அவன் பேசனத எல்லாத்தும் அவன் நென்ச்சபாத்தான் , நெனக்கும்பொது தன் அம்மா அப்ப நினைவுக்க் வந்தால் , மனச கட்டு படுத்துகொண்டு வீடி திரும்பினான் )

வீட்க்கு வந்து காலிங்க் பெல் அடிச்சான் , அவன் அம்மா சோபா வந்து கதவ தொரந்தால்
அம்மா : என்ன வினூ, அதுக்குல வந்துட்டா
வினூ : பசிக்குதுமா
அம்மா : இருபா நான் குலிச்சுட்டு வந்துடுரென்