நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 1 107

அம்மா : வினூ, அது கர இல்ல்பா, சொன்ன கேலு, உனக்கு அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாரு , அதெ தான் எனக்கும் இருக்கும் ( வினூ ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி கீழ குனிஞ்சு பாத்துட்டு, )
வினூ: “ அது உன் பாச்சி காம்பா மா “
அம்மா : ஹ்ம்ம்ம் ( வெட்க்க்டப்ட்டு தலை ஆற்றா)
வினூ: அம்மா நான் ஒன்னு கேக்க்வா,
அம்மா : என்னபா
வினூ: நான் உங்கல விட கலர் கம்மிதான, எனக்க்கெ காம்பு கருப்பா இல்ல, நீங்க என்ன விட நல்ல கலரா இருக்கீங்க, உங்ககுல்லுக்கு மட்டும் ஏன்மா இவ்லொ கருப்பா இருக்கு ( அவன் அம்மாவி பாச்சி காம்ப பாத்துகிட்டெ கேட்டான்)
அம்மா : வினூ அங்க பாக்காத, அம்மாக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு, இது உடம்பு கலரால இல்ல்பா, நெரய பொம்பலக்கு இப்ப்டிதான் இருக்கும், ஏனு கேல்வி கேக்காத, எனக்கு தெரியாது
வினூ: சரிங்கமா , இன்னொரு சந்தெகம் மா
அம்மா : என்ன்பா ( அவல் அடுத்த துனி எடுத்து அவன் கிட்ட குடுத்தா அலசி போட சொல்ல )
வினூ: லேடிச்க்கு எப்போதும் அதுல பால் வரும்மாம, உங்கலுக்கு ?
அம்மா :ஹெ இத எல்லாம் உன் படிப்ப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமா,
வினூ: சொல்லுங்கமா, எனக்கு தெரிஞ்சக்கனும்
அம்மா : எப்பொதும் வராதுபா , யாருக்கும் எப்பொதும் வராது, இப்ப எனக்கும் வரல.
வினூ: ஏன்மா, பென்கலும் பால் ஊட்டி இனத்த சேந்தவங்க்கதான, நம்ம பால் காரன் ஒரெ மாட்ட வச்சிகிட்டு வருஷ கனக்கா நமக்கு பால் கரந்து தரான், ஒரு மடி இருக்க மாட்டுகெ அவ்லொ நால் வரும்பொது , லேடிச்ஸ்கு வராதா.
அம்மா : ஏன்பா, மாட்டு மடியும் , உன் அமமா….. , சி சி சி நானு உன் கூட இத எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கென் பாரு , என்ன சொல்லனும், நீ முதல வெலிய பொ ,
வினூ: கோவ படாதீங்கமா , தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்லன வேனாம், ( கோவமா துனி அலசி போட்டான் ), நம்ம குமார் தான் சொன்னான் , அவன் அம்ம்ம இன்னம் பால் குடுக்க்ராங்கலாம் அவனுக்கு
அவன் அம்மா யொசித்துகிட்டெ “ அப்ப்டி எல்லாம் இருக்காதுப்பா, அவன் பொய் சொல்ரான், நீ இன்னமா அவங்கிட்ட பெசிட்டு இருக்க.,
வினூ: இல்லமா பெசல, அவன் இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்லும்பொது கேட்டென், அவன் சொல்ரது உன்மய இல்லயானு அவன் அம்மா பாச்சிய புடிச்சா பாக்க முடியும் , அதான் உங்கிட்ட கேட்டென், நீங்க என்னானா என் மேல கோவ படுரீங்க
அம்மா :சரி சரி கோவ படல, அதான் பதில் சொல்லிடென் இல்ல, போன வாரம் பின்னாடி பாத்து பேசின, இந்த வாரம் முன்னாடி சந்தெகம் வருதா , வேர என்ன சந்தெகம் , இருக்க்கா
வினூ: இருக்குமா, கேக்க்டும்மஹஹஹ,
அம்மா : ஹ்ம்ம்ம்ம் கேலு ( துனி தொவச்சுகிட்டு சொல்ரா)
வினூ: லேடி நடக்கும்பொது அவங்கலுக்கு கனமா இருகாதமா, அவங்க பாச்சி. சில பேருக்கு ரொம்ப பெருசா பாக்ரென், அவங்கலுக்கு தூக்கிகிட்டு நடக்க கஸ்ட்டமா இருகாதா,
அம்மா : டெ இப்படி எல்லாம் கெல்வி கேட்டா எப்படிபா, எனக்கெய் கூச்சமா இருக்கு, கனமா எல்லம் இருகாதுபா,
வினூ: உங்கலுக்கு
அம்மா : எனக்கு கனம் இல்லபா, சாதாரனமா நடக்க்லாம், ( அவலுக்கு புண்ட ஊரல் எடுத்தது ) , சரி பா துனி அவ்லொதான் , நீ போ, நான் குலிச்சிட்டு வரென் ,
வினூ: உங்க பாவாடய தொவைக்கல
அம்மா : நீ இருக்கும்பொது நான் எப்படி அவுக்க முடியும்
வினூ: சரிங்கமா நான் போரென், சீக்ரம் வாங்க ( அவன் அம்மா திரும்பி சோப் எடுத்தா )
வினூ: அம்மா, நில்லுங்க, என்னமா உங்க முதுகுல இப்படி கருப்பா இருக்கு, சரிய தெச்சு குலிக்க மாட்டீங்கலா,
அம்மா :அப்படியா வினூ
வினூ: இருங்க நான் சொப் பொட்டு விட்ரென்,
அம்மா : அய்யொ , வெனாம் வினூ, நான் நல்ல போட்டுக்ரென், ( அவன் வெலிய பொக சொல்லி திரும்ப அவனுக்கு முதுகு குண்டிய காமிச்சிகிட்டு சாம்ப் எடுக்க்ரா, எம்மம்ம்ம்ம்ம்மா அம்மா சூத்த்தா இது, இந்த சூத்துக்கு முத்தம் குடுத்து கடிக்கனும் , சுன்னிய நல்ல கெலப்பிகிட்டு ஒரு கப் தன்னி எடுத்து சட்ட்னு அவல் குண்டில ஊத்தினான் , ரெண்டு குண்டில அவல் பாவாட நல்ல ஒட்டிகிட்டு அவல் சூத்து வடிவம் எப்படிதான் இருக்கும்னு இப்ப்தான் தெரிஞ்சுகிட்டான்
அம்மா : டெ என்னபா பன்ர, எதுக்கு தன்னி ஊத்தரா
வினூ: நீங்க வெலிய பொக சொன்னீங்க இல்ல, அதான்
அம்மா : அடி படுவா
வினூ: நீங்க என்ன அடிக்க்ரது , நான் அடிக்க்ரென் இருங்க ( சொல்லி அவன் அம்மாவின் பழத்த வலது குண்டில பச்சுனு ஒரு அடி போட்டான், சப்புனு ஒரு சத்தம் வேகமா கேட்டுச்சு , அவல் குன்டிகள் சிருது நொடி தழும்பியது , அவன் அம்மா ஆஅனு கத்தி அவல் கைய சூத்துல வச்சி தெய்க்க்ரா, அவல் கை குண்டிய பேசயரத பாத்து சுன்னிய கெலப்பிகிட்டு இவன் வெலிய ஓடி வ்ரான் , ஷோபா செல்ல சிரிப்புடன் கதவ சாத்திக்ரா