நல்ல உருன்ட திருன்ட சோபா 1 107

அவகிட்ட அசைவெ இல்ல, இன்னம் கொஞ்சம் தைரியம் வர வச்சி, அவன் விரல தொப்புல் குல்ல விட்டு தடவி பாக்க்ரான் ,கால்வாசி விரல் உல்ல போகுது, அவல் தொப்பல் முழுதும் தடவி பாத்தான், (அம்மா தொப்ப்ல தொடர பாக்யம் யாருக்கு கெடைக்கும் , அவல் வயத்து கிட்ட படுத்துகிட்டு அவன் அம்மா தொப்புல க்லொசா பாத்தான், பாத்துகிட்ட்ய் மருபடியிம் சுண்டு விரல் விட்டு தடவினான், ) அவன் தொப்புல் தொடவும், அவனுக்கு சுன்னில தன்னி வரவும் , அதெ சமயத்துல்ல அவல் லேசா கன்ன தொரந்தா
அம்மா : என்னபா
வினூ: ஒன்னும் இல்லமா, எதொ எரும்பு அதான் எடுத்தென் அம்மா :
அம்மா :ஹ்ம்ம்ம்ம் போய் படு (( அவல் அர தூக்கத்துகல அவன் கை எடுத்துவிட்டு அவ புடவை இலுத்து தொப்புல மரைக்க்ரா) வினூ தன் ஈர ஜட்டி ஷாட்ச் புடிச்சுகிட்டு அவன் ரூமுக்கு குனிஞ்சுகிட்டெ போரான் .

அடுத்த ஒரு வாரம் ஸ்கூலுக்கு போரதும், டுசன் போரதும் இருந்தான், அப்பப அம்மாவின் அங்கங்கலை கவனிச்சு பெரு மூச்சு விட்டான். வெல்லி கெழமை ஈவனிங்க் வினூ வீட்டுக்கு வண்து , கால்லிங்க் பெல் அடிக்க்ரான் ( ஒரு வாரம் கை அடிக்காம செம்ம வெரில இருந்தான்)
அம்மா :யாரு
வினூ: அம்மா நாந்தான்
அம்மா : இது இருப்பா ( கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கதவ தொரந்திச்சி,) அவல் வெலிய வரல , வினூ லேசா கதவ தல்லி “ அம்மா அம்மா “
அம்மா : ஹ்ம்ம்ம் உல்ல வந்து கதவ சாத்துபா ( வினூ குழபப்பத்துடன் உல்ல போரான் , தனது கொழத்த உடம்பு அம்மா வெரும் பாவாட கட்டிகிட்டு நிக்க்ரா , கை கீழ எரக்கிருந்தாலும் அவல் அக்குல் முடிகள் சில வெலிய எட்டி பாத்தன , அவ மொலைல கட்டிருந்த பாவாட நாடா, இரு பாச்சிய இருக்கி புடிச்சுருந்தது, அவல் பாவாட கொஞ்சம் கீழ எரங்கிருக்க , இரு பாச்சுக்கு நடுல செக்சியா ஒரு கோடு எட்டி பாத்தன , வினூ அவல் அம்மா பாச்சி கோடை பாத்துகிட்டெ )
வினூ: என்னமா பன்ரீங்க
அம்மா : துனி தொவ்ச்சுகிட்டு இருக்கென் பா , காலைலேந்து தன்னி வரல, இப்பதான் வருது ( வினொ அப்பதான் கவனிச்சான் , அவ வெல்லை நிர பாவாட அங்கும் இங்கும் ஈரமா இருந்தது , பாச்சி மொட்டுக்கு மேல சில தன்னீர் துலிகள் பட்ற்றுக்க, அவல் காம்பு ஈரத்தில அவனுக்கு தெரின்சுது , )
வினூ அவல் அம்மா உடம்பை மேலும் கீழும் பாத்துகிட்டெ இருந்தான் ,
அம்மா : சரி அம்மா துனி தொவச்சுட்டு குலிச்சுட்டு வரென், நீ எங்கயும் போகாத
வினூ ( மனசுக்குல “ கன்டிப்பா போக மாட்டென்) : சரி மா , அம்மா இது என்ன கர, ரோடுல போடுர தாரு மாதிரி இருக்குமா , இங்க எப்படி ஒட்டிச்சு . ( சோபா எத சொல்லானு கீழ குனிஞ்சு பாக்க்ரா, அவ வலது பக்க காம்பு ஈரத்த்ல அப்ப்ட்டமா தெரிய , அத தான் அப்படி சொல்ரானு வெட்க்க்ம் வன்தது )