தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 4 49

கந்தசாமிக்கு த‎ன்னையே நம்ப முடியவில்லை. இத்தனை அழகா இவள். மனதிற்குள் அவளி‎ன் அழகை மீண்டும் நினைவுப்படுத்தினா‎ன். நீண்ட கரு‎ங்கூந்தல் அவளுடைய குண்டியை தொட்டு தொட்டு நாட்டியமடியது. ஈரப்பாவாடையில் தெரிந்த அவளி‎ன் பெருத்த முலைகள், ஒவ்வொரு சிகரத்தி‎ன் உச்சியிலும் இருந்த சிவந்த காம்புகள், கோடைக்காலத்தில் தண்ணீர் சேர்த்து வைக்க உதவுவதும் ழமான கிணறு போல் தொப்புள், அதிலிருந்து சற்று கீழிறங்கினால் மயிற்காடு நிறைந்து உப்பிக்கொண்டிருந்த அழகான புண்டை இதையனைத்தையும் பாவடையினுள் பார்த்தது எ‎ன்றால், அவள் குனிந்த போது திமிறிக்கொண்டிருந்த குண்டிக்கோளங்கள் என அவ‎ன் நினைத்துக்கொண்டிருக்கும்போதே கந்தசாமியி‎ன் கைகள் அவனின் சுண்ணியை தடவிக்கொண்டிருந்தது. கண்களை மூடி கந்தசாமி த‎ன் வேட்டியை விலக்கி அண்டிராயரை கழட்டி எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என மறந்து கையடிக்க ரம்பித்தா‎ன்.
அறையிலிருந்து அவனின் செய்கையை பார்த்து ரசித்துக்கொண்டிருந்தாள் குமுதா..த‎ன் மேலிருந்த பாவாடையை நழுவவிட்டு…………………………………………………………………..
கந்தசாமிக்கு த‎ன்னையே நம்ப முடியவில்லை. இத்தனை அழகா இவள். மனதிற்குள் அவளி‎ன் அழகை மீண்டும் நினைவுப்படுத்தினா‎ன். நீண்ட கரு‎ங்கூந்தல் அவளுடைய குண்டியை தொட்டு தொட்டு நாட்டியமடியது. ஈரப்பாவாடையில் தெரிந்த அவளி‎ன் பெருத்த முலைகள், ஒவ்வொரு சிகரத்தி‎ன் உச்சியிலும் இருந்த சிவந்த காம்புகள், கோடைக்காலத்தில் தண்ணீர் சேர்த்து வைக்க உதவுவதும் ழமான கிணறு போல் தொப்புள், அதிலிருந்து சற்று கீழிறங்கினால் மயிற்காடு நிறைந்து உப்பிக்கொண்டிருந்த அழகான புண்டை இதையனைத்தையும் பாவடையினுள் பார்த்தது எ‎ன்றால், அவள் குனிந்த போது திமிறிக்கொண்டிருந்த குண்டிக்கோளங்கள் என அவ‎ன் நினைத்துக்கொண்டிருக்கும்போதே கந்தசாமியி‎ன் கைகள் அவனின் சுண்ணியை தடவிக்கொண்டிருந்தது. கண்களை மூடி கந்தசாமி த‎ன் வேட்டியை விலக்கி அண்டிராயரை கழட்டி எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என மறந்து கையடிக்க ரம்பித்தா‎ன். அறையிலிருந்து அவனின் செய்கையை பார்த்து
ரசித்துக்கொண்டிருந்தாள் குமுதா..த‎ன் மேலிருந்த பாவாடையை நழுவவிட்டு…………………………………………………………………
தன்னிலை மறந்து தவித்து, தான் செய்வது சரியா இல்லை தவறா என என்னும் நினைவு இல்லாமல் குளித்து முடித்து வந்த குமுதா குனிந்த குண்டியளகை நினைத்து தன் ஆறரை அங்குல பூளை அசைத்துக்கொண்டிருந்தான் கந்தசாமி. இந்த இனிய தருணம் எப்போது அமையும் என காத்துக்கொண்டிருந்த குமுதாவும், தன் எழில் கொஞ்சும் மேனியை தழுவும் ஈர பாவாடையை தன் மேனியிலிருந்து நழுவவிட்டாள்.
கந்தசாமியின் நிமிரிந்து படர்ந்த யுதத்தை பார்த்தவுடன் குமுதாவின் வாயிலிருந்தும் அடியில் அழகாக பூத்திருக்கும் முக்கோன பெட்டகத்திலிருந்தும் தேன் கசிய ரம்பித்தது. கதவின் விளிம்பில் தன் முலைகளை அழுத்திக்கொண்டு கந்தசாமியின் கைவேலையை பார்த்த வண்ணம் தன் இன்ப பெட்டகத்தில் தன் விரலால் கோடு வரைந்தாள். முடிகள் அடர்ந்து முடிவில் நிமிண்டிருந்த பருப்பை அவள் தொட்டு தடவியவுடன் குமுதாவின் விரலுக்கே மோகம் வந்து, அவளின் புண்டையினுள் சென்றது.
ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்…………….

1 Comment

Add a Comment
  1. Hi, admin mannichidunga raam story in next part eppo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *