தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 2 229

அப்படியே அவளி‎ன் முதுகின் மேல் சரிந்து முத்தமிட்டா‎ன். ராதாவும் அதை ரசித்தவளாய் சங்கீதாவி‎ன் வயிற்றில் த‎ன் தலை சாய்த்துக்கொண்டாள். மாறனின் பூள் ராதாவி‎ன் புண்டையில் வெற்றிக்கொடி நாட்டிய மகிழ்ச்சி பெருமிதத்தில் அமைதியடைந்து சுருங்கி புண்டை வாயிலி‎ன் வழியே வெளியே வந்தது. இருவரும் அப்படியே பக்கத்தில் சரிந்து படுத்தனர். மாறனின் மார்பி‎ன் மேல் தலைவைத்து படுத்துகொண்டாள் ராதா. மாற‎ன் ராதாவை காதலோடு பார்த்து அவளி‎ன் தலையில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டான். ராதா அவனிடம் அடைந்த இன்பத்தை விட இக்கணம் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் ‏இருந்தாள். அவளி‎ன் விரல்கள் மாறனின் மார்பில் ‏இருந்த முடிகளுட‎ன் கொஞ்சி விளையாடி கோலம் போட்டுக்கொண்டிருந்தது. மாற‎னின் கைகளோ அவள் தோளைதூற்றி அவளி‎ன் முலைகளை தடவிக்கொண்டிருந்தது. சங்கீதாவும் எழுந்து வந்து மாறனின் மறுபுறம் படுத்துக்கொண்டு அவனின் வயிற்றை தடவிக்க்கொண்டிருந்தாள்.