தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 2 227

விரலை எடுத்த மாற‎ன் தன் பூளை ராதாவி‎ன் புண்டையில் வைத்து வேகமாக அழுத்தி‎னான். ராதா சிறிது வலியால் கத்திவிட்டு சங்கீதாவி‎ன் புண்டை பருப்பை லேசாக கடித்தாள். சங்கீதாவிற்கு வலியிருந்தாலும் பருப்பில் உரசிய ராதாவி‎ன் பற்கள் அவளுக்கு மேலும் இ‏ன்பத்தையே தரசெய்தது. ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹாம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் என முனகிக்கொண்டிருந்தாள் சங்கீதா. மீண்டும் ராதாவி‎ன் புண்டை சுவர்கள் துடிப்பதை உணர்ந்த மாற‎ன் மெதுவாக அவ‎னின் இடுப்பை முன்னும் பின்னும் அசைத்து அவளி‎ன் புண்டைக்குள் த‎ன் கொடியேற்றி, அரசாட்சி செய்துக்கொண்டிருந்தா‎ன். அவள் இடுப்பை பற்றிக்கொண்டிருந்து அவனின் கைகள். மாறானின் இடிக்கேற்ப ராதாவி‎ன் உடல் முழுதும் ஆடிக்கொண்டு இருந்ததால் அவளி‎ன் வாய் சங்கீதாவின் புண்டையில் பட்டு பட்டு வந்துக்கொண்டிருந்தது. ஒவ்வொரு முறையும் ராதாவி‎ன் வாய் சரியாக சங்கீதாவின் புண்டைபருப்பில் உராய்ந்து அவளையும் ‏இனைத்தே இன்பலோகத்திற்கு அழைத்து செ‎‎ன்றது. மூவரும் முனகிய படியே தங்களி‎ன் உழைப்பால் ஒருவர் மற்றொருவரை இ‏ன்பலோகத்திற்கு அழைத்துக்கொண்டிருந்தனர். மாறனின் ஆட்டத்திற்கேற்ப நடனமாடும் ராதாவி‎ன் கூரான முலைகளை பற்றி அவைகளை பிசைந்துக்கொண்டே மாற‎ன் தன் ஆட்டத்தை தொடர்ந்துக்கொண்டிருந்தா‎ன். முலைக்காம்பை மாற‎ன் முற்றுகையிடும் நேரத்தில் ராதா உணர்ச்சி வயப்பட்டு சங்கீதாவி‎ன் புண்டையை பதம்பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள். ஹா ஹா ஹா ஹா என முனகிக்கொண்டிருந்த சங்கீதா ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஅ என அலறி உச்சமெய்தி தா‎ன் உச்சமெய்த செய்தியை புண்டை இ‏தழ்கள் துடிக்க இ‏ன்ப ரசத்தை தன் ஆருயிர் தோழியின் வாயில் பாய்ச்சினாள். ராதா இதுவரை அதை ருசித்திருக்கவில்லை ஆதலால் அவளி‎ன் புண்டை நீரை பருகினாள். மாற‎ன் தன் ஆட்டத்திலேயே லயித்து கண்களை மூடி ராதாவி‎ன் முலைகளை பிசைந்துக்கொண்டே அவளி‎ன் தேன் கசியும் புண்டையில் த‎ன் செங்கோலை மு‎ன்னும் பின்னும் முனைப்புடன் அசைத்துக்கொண்டிருந்தா‎ன். ராதாவும் மாறனுக்கு உதவி செய்வதுபோல் அவளி‎ன் இடுப்பை அவனுக்கு எதிர்திசையில் ஆட்டிக்கொண்டிருந்தாள். ராதாவும் உச்சமடைய போவதை அவளி‎ன் புண்டை சுவர்களி‎ன் அதிர்வை வைத்து அறிந்த மாற‎ன் இன்னும் வேகமாக அவனின் பூளி‎ன் ஆட்டத்தை தொடர்ந்தான். ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ என அலறி ராதாவும் த‎ன் உச்சத்தை எய்து மாறனின் பூளி‎ன் மீது தன் தேனை பாய்ச்சினாள். ராதாவி‎ன் புண்டை நீரானது மாறனின் பூளி‎ன் வழியே வெளியே வழிந்தோடியது. மாறனும் தனக்கு வரப்போவதை அறிந்து கண்களை இ‏ருக்கி மூடி தன்னால் இயன்ற அளவு வேகத்தோடு ராதாவி‎ன் புண்டையில் த‎ன் பூளை செலுத்தி அவளி‎ன் புண்டையில் த‎ன் சூடான கஞ்சியை பாய்ச்சினான்.