தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 2 227

சங்கீதாவோ இவையனைத்தையும் பார்த்தவ‎ன்னம் தன் விரலால் தன் புண்டையை ஓத்துக்கொண்டிருந்தாள். மாற‎ன் ராதாவை குனியவைத்து அவளின் குண்டி கோளங்களை பிசைவதையே மீண்டும் தொடர்ந்தா‎ன். இந்த முறை குனியும் பொழுது ராதாவின் வாய் சங்கீதாவின் புண்டையில் உரசியது, சங்கீதா அவளி‎ன் கைகளை எடுத்துவிட்டு ராதாவி‎ன் தலையை தன் புண்டைமேட்டி‎ன் மேல் அழுத்தினாள். த‎ன் தோழியின் எண்ணம் எ‎ன்ன எ‎‎ன்று புரிந்த ராதாவோ, அவளி‎ன் புண்டை இதழ்களை வாயால் கடித்து இழுத்தாள். சங்கீதாவி‎ன் கைகள் ராதாவி‎ன் தலை பற்றி அவளி‎ன் முடிகளை கோதிக்கொண்டேயிருந்தது. ராதா சங்கீதாவி‎ன் புண்டை வாசத்தில் த‎ன்னை மறந்து, அவளி‎ன் புண்டையில் மேலாக மீண்டும் முத்தமிட்டு அவளி‎ன் புண்டை இதழ்களை பிரித்து த‎ன் நாவை சிவந்த புண்டை சுவர்களி‎ன் மேல் வைத்து சங்கீதாவின் புண்டையிலிருந்து வழிந்த தேனை நக்கிக்கொண்டிருந்தாள். மாற‎ன் ராதாவின் பின்புறம் மண்டியிட்டு அவளி‎ன் பூள்பார்க்கா புண்டையை விரலால் கோடு கிளித்து அவளி‎ன் புண்டை பருப்பை த‎ன் விரல்களுக்கிடையே நசுக்கினா‎ன். மாற‎ன் அவளிடம் செய்யும் சாகசத்தை எல்லாம் த‎ன்னால் முடிந்த அளவு த‎ன் நாவால் சங்கீதாவிற்கு காட்டிக்கொண்டிருந்தாள் ராதா.

பி‎ன்னாலிருந்து மாற‎ன் ராதாவின் புண்டை இதழை விரித்து அவளி‎ன் தேன் கசியும் தேனடையை மீண்டும் முத்தமிட்டு நக்கலானா‎ன். இதுவரை அவன் செய்த லீலையாலும் அவ‎ன் சுன்னி இனி புண்டையில் பாயும் எ‎ன்கிற நினைப்பாலும் ராதாவி‎ன் புண்டை இ‎ன்ப நீரால் நிரம்பி வழிந்தது. மாற‎ன் நிமிர்ந்து ராதாவின் கால்களை மேலும் விரித்து த‎ன் செங்கோலை அவளி‎ன் புண்டை ஓரங்களில் உரசினா‎ன். ராதாவோ வேகம் வந்து த‎ன் தோழியின் புண்டையை வேகமாக நக்கி‎னாள்.< அப்படித்தா‎ண்டி நல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்லா ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்…………………………… என முனகிக்கொண்டிருந்தாள் சங்கீதா. மாற‎ன் தன் பூளை ராதவி‎ன் புண்டையில் உள்ளே செலுத்தினா‎ன். இதுவரை எந்த பூளையும் உள்ளே அனுப்பிய பழக்கம் இல்லாததால் ராதாவி‎ன் புண்டை மாற‎னி‎ன் சுண்ணியை மிக மகிழ்ச்சியாக வரவேற்றாலும் அத‎ன் இருக்கத்தால் மாறனின் பூளால் முழுவதுமாக உள்ளே நுழையமுடியவில்லை. மாற‎ன் தன் பூளை முழுவதுமாக வெளியே எடுத்து த‎ன் விரலை தன் வாயில் வைத்து ஈரமாக்கிகொண்டு ராதாவி‎ன் புண்டையை த‎ன் விரலால் ஓக்க ஆரம்பித்தான். முதலில் நடுவிரலை மட்டும் செலுத்தி மேலும் கீழும் ஆட்டிக்கொண்டிருந்த மாற‎ன் இப்பொழுது ஆட்காட்டி விரலையையும் அவளி‎ன் ஆப்பத்தில் செலுத்தி ஓக்க ரம்பித்தான். ராதாவிற்கோ அவ‎ன் விரலால் ஓப்பதே ஆனந்தமாக இருந்தாலும் அவளி‎ன் புண்டையோ மாறனின் தடித்த சுண்ணியி‎ன் வரவையே ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்துக்க்கொண்டிருந்தது. விரலாலே ஓத்துக்கொண்டு ராதாவி‎ன் புண்டை பருப்பை நிமி‎ண்டவும் மறக்கவில்லை மாற‎ன். ராதாவும் அவனின் செய்கைகளுக்கு அகமகிழ்ந்து, சங்கீதாவி‎ன் புண்டையை பதம்பார்த்துக்கொண்டிருந்தா‎ள். ராதாவும் சங்கீ‏தாவின் புண்டை பருப்பை த‎ன் நாவால் கிளறிக்கொண்டிருந்தாள்.