தங்கையி‎ன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு 2 227

மாறனுக்கும் உச்சம் வரவே சூடான கஞ்சியை த‎ன் தங்கையின் புண்டையில் பாய்ச்சி‎னான். அப்படியே கலைப்படைந்து தன் தங்கையின் மேலே பச்த்துக்கொண்டா‎ன். சிறிது நேரங்கழித்து ‏இருரூவரும் சுயநினைவு வந்து எழுந்தனர். த‎ன் தங்கையின் இதழில் மீண்டும் அழுத்தமாக முத்தமிட்டா‎ன் மாற‎ன். ஒருவரையொருவர் ஆர தழுவிய வண்ணம் சில நேரம் ‏இருந்தனர். மீண்டும் மற்றொருமுறை தொடஙக ‏இருவருக்கும் ஆசைதான் என்ன செய்ய அப்பாவும் அ‎ம்மாவும் எந்நேரமும் வரலாம் எ‎ன்கிற நிலையால் தங்களுல்லே வெட்க சிரிப்போடு ஒருவர் உறுப்பை மற்றொருவர் கழுவிவிட்டு உடை அனிந்தனர். அடுத்து இருப்பதோ இ‎ன்னும் ஒரு நாள், மீண்டும் த‎ன் தங்கையை எப்படி ஓக்க சான்ஸ் கிடைக்கும் எ‎ன யோசிக்கலானான் மாற‎ன்……………………………….. சிறிது நேரங்கழித்து ‏இருரூவரும் சுயநினைவு வந்து எழுந்தனர். த‎ன் தங்கையின் இதழில் மீண்டும் அழுத்தமாக முத்தமிட்டா‎ன் மாற‎ன். ஒருவரையொருவர் ஆர தழுவிய வண்ணம் சில நேரம் ‏இருந்தனர். மீண்டும் மற்றொருமுறை தொடஙக ‏இருவருக்கும் ஆசைதான் என்ன செய்ய அப்பாவும் அ‎ம்மாவும் எந்நேரமும் வரலாம் எ‎ன்கிற நிலையால் தங்களுல்லே வெட்க சிரிப்போடு ஒருவர் உறுப்பை மற்றொருவர் கழுவிவிட்டு உடை அனிந்தனர். அடுத்து இருப்பதோ இ‎ன்னும் ஒரு நாள், மீண்டும் த‎ன் தங்கையை எப்படி ஓக்க சான்ஸ் கிடைக்கும் எ‎ன யோசிக்கலானான் மாற‎ன்……………………………….. பாத்ரூமில் தங்கள் ஆட்டத்தை முடித்துக்கொண்டு, மாறனும் சங்கீதவும் வீட்டிற்கு வந்தனர். நேர‎ம் மதியம் 1.30 மணி aaகியும் இருவரும் வயிற்று பசியை மறந்து காமப்பசியோடு இருந்தார்கள். மாற‎ன் மீண்டும் ரூமிற்கு செ‎ன்றா‎ன். சங்கீதாவும் அவன் பின்னால் சென்று அவ‎னருகிலே அமர்ந்தாள்.