காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 7 21

ப்ரியா புடவா கீழ் எரக்கு அவ தொப்புல காம்ம்க்ரா , அவர் ஒரு விரல் வச்சி அத நோன்டி, அவ புடவைகுல கை விட்டு நொண்டி எடுக்ராரு

வீ ஐ பி :என்னடி அதுக்குல இவ்லொ ஈரமா இருக்கு

ப்ரியா : நீங்கதான் இப்படி பன்னின்னீங்க

வீ ஐ பி :சரி கை தூக்கு உன் அக்குல் வாசம் பாக்க்றேன்

ப்ரியா : ஹ்ம்ம் ( கை தூக்கு காமிக்க்ரான்,அவர் ரெண்டு அக்குலயும் மாத்தி மாத்தி மொந்து பாக்ராரு , நக்க்ராரு )

வீ ஐ பி : அக்குல் முடி இருக்காஅ

ப்ரியா : இருக்கு ,

வீ ஐ பி : சரி அவுத்து பொடு , ( ப்ரியா ஜாக்க்ட அவுத்து பொட்ரா, அவர் முன்னாடி மெல ப்ரா மட்டும் பொட்டுகிட்டு நிக்ரா )

வீ ஐ பி : என்னடி மொல இது , எம்மா பெருசு, என்ன பொட்டு வரக்கர

ப்ரியா : ஹ்கும் எல்லாம் வீட்டு சாப்பாடு பொட்டுதான்

வீ ஐ பி : நல்ல டெல்லி பசு மாடு மாதிரி இருக்க , மண்டி பொட்டு நட்ந்தா மாடு தொத்துடும் உன்கிட்ட

ப்ரியா : ச்சீ

வீ ஐ பி : எத்தன லிட்ட்ர் பால் கரப்ப ( சொல்லி அவ ப்ரா அவுக்ராரு , அவ்ல் கொங்கைகல் வெலிய வந்து தொங்குது)

ப்ரியா : குடிச்சு பாருங்க, தெருயும் ,
வீ ஐ பி : இந்த மாடு மடிக்கு ஒரு காம்புதானா ( சொல்லி அவ காம்ப தட்வுரான்)

ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம்

வீ ஐ பி :உன் கருவலயம் ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்குடி, ( சொல்லி அவ காம்பு சுத்து தட்வுராரு , ப்ரியாக்கு புண்ட ஊருது )

வீ ஐ பி : பால் குடிக்கவா

ப்ரியா : குடிங்க

வீ ஐ பி அவ காம்ப வாய்ல வச்சு உருராரு , பின்னாடி கை கொண்டு பொய் அவ பாவாட அவுத்து அவ பான்ட்டியொட செத்து குண்டிய கசக்க்ராரு , ப்ரியா முனங்கறா , பச்ஸ்க்குனு ஒரு கடி கடிக்ரார், ப்ரிய காம்பல்
ப்ரியா : ப்ல்ச் கடிக்காதீங்க , பல் பட்டா அவருக்கு புடிக்காது
வீ ஐ பி : ஹ்ம்ம் உன்ன யாரு அனுப்ப பொரா, இன்னைக்கு ஃபுல்லா இங்க் தான்

ப்ரியா :இல்ல அவர் உங்க்கிட்ட ஒழு வான்கிட்டு உங்க கஞ்சியொட வர சொன்னாரு, அதுக்கு அப்பரம் அவர் பன்னுவாரு அதான் அவருக்கு புடிக்கும்

வீ ஐ பி : அவன் என்ன பொட்ட புருஷனாஅ

ப்ரியா : அவருக்கு புடிக்கும் அவ்லொதான், ஆனா பொட்ட எல்லாம் இல்லா . இதான் 1ஸ்ட் டைம் அப்படி பன்னனும்னு ஆசை படுராரு

வீ ஐ பி : பொட்டதான் பொண்டாட்டி புண்டைல இருக்க கஞ்சிய நக்க ஆசை படுவான் ( சொல்லி அவள ட்ரெச் எலாம் அவுத்து அம்மனம நிக்க வைக்ராரு , அவ அர்னா கயிர எலுத்து அவள பெட்ல தல்லி விட்டு அவ மெல படுக்ராரு )
வீ ஐ பி சுன்னியா அவ புண்டைல் தெய்க்ராரு
ப்ரியா : ஹ்ம்ம் ஹச்
வீ ஐ பி : என்னடி இப்படி ஒழுகுது புண்ட தன்னி
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம் நீங்க நல்ல பன்ரீங்க
வீ ஐ பி சுன்னி அவ புண்டல விட்டு அவ மெல நல்ல ஏரி படுத்து குத்த்ராரு , ரெண்டு காம்ப் கில்லி மொலய கசக்கி நல்ல ஒக்ராரு
ப்ரியா : ஹ்ம்ம் ந்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
வீ ஐ பி :என்னடி உன் புண்ட செம்ம ஆழமா , உல்ல பொய்க்ட்டெ இருக்கு , எங்கிட ஒழு வான்கிட்டு உன் புருஸ்ன் கிட்ட பொரியா , உன்ன யார் விட பொரா, இன்னைக்கு முழுக்க இங்க்தான் , என் ஃப்ரெய்ண்ட்ச் வருவாங்க, அவங்கலும் பன்னுவாங்க, குண்டில கூட விடுவாங்க, நீ தாங்குவியா
ப்ரியா : வெனாம்க , விட்டுடுங்க , னீங்க மட்டும் பன்னுங்க ,
வீ ஐ பி : உன் புருஷன் குண்டில விடுகானா, இல்ல அதுவும் பன்னலயா அந்த பொட்ட.
ப்ரியா : சார் அவர் இப்படி திட்ற்ற வெல வ்ச்சுகாதீங்க, எனக்கு புடிக்காது , உங்கலுக்கு என்ன வெனும்மொ பன்னிகொங்க, நான் ஒத்த்ழைக்க்ரேன்,
வீ ஐ பி அவ தொபுல் நொன்ராரு , குண்டிய கில்ராரு வாய கடிக்க்ராரு , அக்குல் முடிய கடிச்சு இலுக்ராரு , ப்ரியா துடடிக்க்ரா, இவர் இந்த வயசுல எப்படி நல்ல பன்ராருனு ஆச்ச்ர்ய படுரா .

Updated: February 23, 2021 — 4:03 am

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *