காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 6 14

ப்ரியா புருஷன் : அதாவது ரெசார்ட் பா .
ப்ரியா : எதுக்கு ,
ப்ரியா புருஷன் : போய் நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்து வரலாம்
ப்ரியா : சரிங்க
ப்ரியா புருஷன் : அங்க நான் என்ன கெட்டாலும் செய்யனும் ,
ப்ரியா : யாராவது பாக்க பொராங்க
ப்ரியா புருஷன் : யாரயும் நமக்கு தெரியாது , ப்ல்ச் டீ , ரொம்ப நால் ஆசை
ப்ரியா : என்ன ஆசை
ப்ரியா புருஷன் : அங்க வந்து சொல்றேன் .
சனி கெழமை கார் புக் பன்னி 250 கிமி தல்லி ஒரு ரெசார்ட்க்கு பொராங்க .
ப்ரியா புருஷன் கார்ல் அவ காதுல சொல்ரான் . “ ப்லௌச் பட்டன் அவுத்து விட்டு புடவை கட்டுபா
ப்ரியா : என்ன்ங்க ட்ரவர் இருக்காரு , பெசாம இருங்க
ப்ரியா புருஷன் : ப்ல்ச் , நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வெனு சொன்ன இல்ல
ப்ரியா : உங்கலொட ஒரெ ரொதனை , ( சொல்லி புடவை குல்ல கை விட்டு மெல் பட்டன் அவுக்ர்ரா, பொதுமானு கன்னால மொரச்சுகிக்ட்டு
கெக்க்ரா , இன்னம் ரெண்டு பட்டன் அவுக்க சொல்ரான் , அவ மொரச்சுகிட்டு ஆனா வெட்க்க பட்டு இன்னொரு பட்டன் அவுக்க்ரா , இதுக்கு மெல வெனாம்னு சொல்லி அவன் தொடய கில்ரா . )
ப்ரியா : எதுக்கு அவுக்க்ர சொல்ரீங்க
ப்ரியா புருஷன் : நாம ரூம்க்கு பொர வரைக்கும் நீ இப்படிதான் இருக்கனும்
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்
கார் நிக்குது , ப்ரிய மொதல எரங்கறா , அப்ப ஹொடெல் பாய் வந்து லக்கெஜ் எடுக்க்ரான் , ப்ரியா குண்டிம்பொது முந்தான எரங்கி நல்ல ரெண்டு மொலைக்கும் நடுல சதைகல் சேந்து ஒரு கொடு தெரியுது
ஹொட்டல் பாய் அத பாத்து ஜொல்லு விட்ரான், பப்ரியா அத கவனிச்சு புடவை மெல தூக்கு விட்டு அவன ப்ரு கிண்டலா ஒரு மொரை மொரைக்கறா . ப்ரியா ஹொட்டெல் பக்கம் நடந்து பொரா, அவ பின்னாடி அவ புருஷன் . என்னைக்கு இல்லாமல் இன்னைக்கு அவ குண்டி கொன்ஜம் அதிகமா ஆற்றா .
ப்ரியா புருஷன் : என்னடி ரொம்ப சந்தொசமா, இந்த ஆட்டம் ஆடுது உன் குண்டி
ப்ரியா : ச்சீ , சும்மா இருங்க
ப்ரியா புருஷன் : வெட்க்க பட்டா அழகா இருக்க டி , அதுவும் இப்படி பாதி மொலய காமிச்சுகிட்டு
ப்ரியா : பொயா ( சொல்லி செல்லமா சிரிக்கறா)
இவ்லோ நால் தன் பொன்ட்டாட்டி வாங்க பொங்கனு சொன்னவ இன்னைக்கு பொயா நு சொல்லிட்டா , அதுவும் அவனுக்கு மூட கெலபுச்சு. ப்ரியா புருஷன் ரெசப்சன் பொய் கீ வாங்க்ரான் .
ப்ரியா அந்த ஹொட்டல் பாய் பாக்க்ரா ,பயன் நல்ல இருக்கான் மனசுக்குல நெனச்சு சைட் அடிக்க்ரா: இத ப்ரியா புருஷன் கவனிக்ரான். வந்த காரியம் நிரவெரபொகுதுனு சந்தோசமா அவள தல்லிகிட்டு பொரான் , அதாவது கூட்டிகிட்டு பொரான். ருமுக்க்ல பொராங்க ,
ப்ரியா : என்ன்ங்க ரும் இது , பாத்ரும் முழுக்க கன்னாடியா இருக்கு, உல்ல எப்படி குலிக்ரது .
ப்ரியா புருஷன் : இது ஹனீமூன் ரூம், இப்படிதான் இருக்கும், என் முன்னாடி அம்மனம குலிச்சா என்ன
ப்ரியா : உங்க முன்னாடி ஒகெ, வேர யாரும் வரலன சரிதான் ( யாரையாவது வர சொல்லுங்கனு சொன்ன மாதிரி இருக்கு )
ப்ரியா புருஷன் : இப்ப குலி பா, எனக்கு நீ அம்மனமா இதுக்குல நிக்ரத பாக்கனும்
ப்ரியா : யென் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பாத்த்து இல்ல ( இவன் மட்டுமா, எத்தன பெரு பாத்ருகாங்க )
ப்ரியா புருஷன் : பொர வரைக்கும் சொல்ரது கெலுடா ப்ல்ச்
ப்ரியா : சரி ( சொல்லி கதவ சாத்தி , புடவயா உரிவி பொட்டு , மீதி உல்ல ரெண்டு ப்லௌச் ஹூக் அவுத்து பொட்டு, ப்ரா அவுத்து அவன் மெல வீசி பொட்டு உல்ல பொரா, பாவட அவத்து ஹங்கெர்ல மாட்ற்றா ,
ப்ரியா புருஷன் : ப்ரி, கொன்சம் நெரம் ஜட்டி பொட்டு குலி , அப்ப்ரம் அவுத்து பொடுபா .
ப்ரியா ஷவ்ர் தொரந்து விட்டு முகத்த அன்னாந்து பாக்க்ரா, கொன்சம் நெரம் முகம் தல நனச்சு பின்னாடி பொரா, இப்ப தன்னி அவ மொலைல படுது, காம்பு கொன்சம் கொன்சமா ஹார்ட் ஆகுது , அந்த சின்ன பயன நெனச்சு மூட் ஆக்ரா .
திருவிலையடல் ஆரம்பம் .
ப்ரியா புருஷன் ரிசப்சன் ஃபொன் பன்ரான்.
ப்ரியா புருஷன் : ஹெலொ மெடம் , வாட்டெர் பாட்ட்ல் இல்ல, பாய் அனுப்புங்க .
பாய் வந்து காலிங்க் பெல் அடிக்ரதுக்குல இவன் பொய் கதவ் தொரந்து வச்சிட்டு வரான் .
பாய் டோர் கிட்ட வந்து எட்டி பாக்க்ரான் , இவன் உல்ல வர சொல்லி சிக்னல் குட்க்க்ரான் , அங்க வச்சிட்டு பொபா . உல்ல வந்தவுடன் லெஃப்ட் சைடுல பாத்ரும் , அதனால அவன் பாக்காம பெட் கிட்ட வந்து தன்னி வச்சிட்டு திரும்ப்ரான் , ப்ரிய ஜட்டி மட்டும் போட்டுகிட்டு சொட்ட சொட்ட ந்னஞ்சுகிட்டு குலிச்சுகிட்டு இருக்கா, பின்னாடி எதொ சத்த்ம் கெக்குதுனு திரும்பி பாக்க்ர, அந்த பயனும் பாட்ட்ல் வச்சிட்டு திரும்ப்ரான் , ப்ரியா உடம்பு பாக்க்ரான் , பின் பக்க முதுக காமிச்சுகிட்டு ப்ரியா முன் பக்கம் தல குனிஞ்சு நிக்க்ரா, எப்ப அந்த பயன் பொவானு வெட்ட்க பட்டு நிக்க்ரா, அந்த பயன் மெதுவா நடந்து பொரான் , ப்ரிய பான்ட்ட்ய் நன்ஞ்சு குண்டி ஒட்ட்கிட்டு அவ குண்டி பிலவுகுல் ஜட்டி மாட்டி செக்சியா இருண்துச்சு . பாய் சுன்னி கெலப்பிகிட்டு கிட்ட க்ராச் பன்னும்பொது அவள் மொலை சைட்ல தெரியுதானு பாக்ரான், ப்ரியா நல்ல சாமர்திய்மா கைகலால மூடிக்கிட்டா. அவன் பொனா அப்ப்ரம் , வெகம வெலிய வந்து
ப்ரியா : இதுகுதான் இங்க கூட்டி வந்தீங்கலா , நான் கெலம்ரப்றேன் .
ப்ரியா புருஷன் : எலாம் ஒரு ஜாலிக்குதான் , கொவ படாத
ப்ரியா : எங்கிட்ட சொல்லிட்டு சென்ஜா என்ன, நான் தான் எல்லாதுக்கும் ஒகெ சொல்றேன் இல்ல, அப்ப்ரம் எதுக்கு இப்படி எமாத்ரீங்க
ப்ரியா புருஷன் : இல்ல ப்ரிய ஒரு சர்ப்ரைச் குடுக்லாம்னு
ப்ரியா : பொங்க , எல்லாம் பாத்துட்டாங்க
ப்ரியா புருஷன் : உன் பெரிய குண்டிய பாத்துடான் , சொல்லி சிரிக்க்ரான்
ப்ரியா அவன் மாருல குத்துரா “ பொங்க பெசாதீங்கா
ப்ரியா புருஷன் : ப்ரி அவன புடிச்ருக்கா

ப்ரியா : என்ன கெல்வி இது, எதுக்கு கெக்ரீங்க
ப்ரியா புருஷன் : அவன் உன்ன கட்டி புடிசுசு உன் வாய்ல வாய் வச்சா என்ன் பன்னுவா ( ப்ரியா புண்ட ஊருது , இது மட்டும் நடக்க்காதானு எங்க்ரா )
ப்ரியா : என்ன் பெச்சு பெசுரீங்க
ப்ரியா புருஷன் : ப்ல்ச் ஒரு தட மட்டும்
ப்ரியா : அவன் என்ன கிச்ச் பன்ரதுக்கு நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க , ( சொல்லி கிண்டல் பன்ரா, அவன் ப்ரியா கட்டுல தல்லி விட்டு மெல படுத்து வாய் ஸ்ப்ப்ரான் , ப்ரியா தன் ஜட்டி அவுத்து தூக்கி பொட்ரா, தன் உடம்பு இனொரு பயன் பாத்த வெரில இருக்கா , கால அகல விரிச்சு காமிக்க்ரா ,, அவன் பொய் கதவ சாத்தி வந்து ட்ரெச் அவுத்து அவ மெல படுக்க்ரான் .
ப்ரியா புருஷன் : அரிக்குதாடி
ப்ரியா : ஆமாம் அரிக்குதுதான், பெசாம் படுங்க, நோண்டி நோண்டி கெல்வி கேக்காதிங்க
ப்ரியா புருஷன் சுன்னி உல்ல விட்டு குட்தரான் , அவன் எவ்லொ வெகம குட்தினாலும் அவள் த்ரிப்தி படல , அந்த சின்ன பயன் ஒரு முத்தம் குடுத்தா பொதும்னு நெனைக்க்ரா, அவள் புருஷன் 5 நிமிஷம் குத்தி தன்னி விட்ரான் .த்ரீப்தியா பகட்துல படுக்க்ரான், இப்ப ப்ரிய திர்ப்தி இல்லாம படுத்ருக்கா ,
ப்ரியா : யெங்க கீழ நக்கி விடுங்க
ப்ரியா புருஷன் : நான் மாட்டென், அவன வர சொல்லவா
ப்ரியா யொசிக்க்ரா …………………………………………………………

ப்ரியாக்கு ஆசை இருந்தாலும் புருஷன் முன்னாடி வெலிபடையா பன்ன கூச்ச பட்டா.
ப்ரியா : வெனாம்க
ப்ரியா புருஷன் : உனக்கு தான் மூடா இருக்குனு சொன்னியெ
ப்ரியா : இல்ல வெனாம் , இப்ப் இல்ல
ப்ரியா புருஷன் : சரி நீ புடவை கட்டு , நான் இதொ வறேன்
அவ புருஷன் எதொ பன்ன்பொரானு தெரின்சு ஆவலா எலுந்து புடவை கற்றால், உல் ஆடைகல் இல்ல .
10 நிம்சத்துல ப்ரியா புருஷன் அந்த பாய் கூடிகிட்டு வரான்
ப்ரியாக்கு ஒன்னும் புரியல
ப்ரியா புருஷன் : ப்ரியா நான் விசார்ச்ஷென் , இந்த ஹொடெல் மச்சாஜ் இருக்காம் , இந்த பயன் தான் பன்னுவானாம் , உடம்பு வலிக்க்துனு சொன்ன இல்ல , பன்னிகொ , சொல்லிட்டு பொய் சொஃபால உக்காந்து ப்பர் படிக்க்ரான் . ப்ரியாக்கு என்ன பன்ரதுனு புரியல , அண்த பயன் அவ பக்க்த்துல வரான் ( அவன் வெகுலி அல்ல, நெர்ய பெரு ஒத்தவன் , இந்த ரெசார்ட் வரதுக்கு முன்னாடியெ அவ புருஷன் இத எல்லாம் விசார்ச்சிதான் இங்க வந்தான், மாஸ்ட்டர் ப்லான் , இவன் க்கொல்ட் ஆசயும் அந்த பயனுக்கு தெரியும் )

Updated: February 21, 2021 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *