காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 6 14

ப்ரியா : பாக்கலா, என்ன கிண்டல் பன்னுவான் , பொடி மாங்கானு . எதுக்கு சொல்ரானு எனக்கு புரியல , அப்ப்ரம்தான் புருன்ச்சுது, ஒரு தட என் அம்மாகிட்ட சொன்னான் , அம்மா ப்ரியா வலத்த மரத்துல 2 மாங்கா பெருசா இருக்குமானு , அப்படியாடானு அம்மா கெட்டாங்க, அம்மா பொனவுடன் நான் அவன் நல்ல கில்லி விட்டெங்க .
ப்ரியா புருஷன் இந்த ச்சின்ன வயசு கதய கெட்டு கரப்னைபன்னி பாத்தான் , அவ் அன்ன்ன் சென்ஜ சிலிமிஷம் ரொம்ப புடிச்சுது , ப்ரியா அடி வய்த்து வரை குத்தினான் .
ப்ரியா “ உங்க்கும் இவ்லொ நல்ல குத்த தெரியுமா, இவ்லொ யெங்க பன்னலனு உங்க சாவி என்ன்னு தெரின்ச்சு பொச்சு இனி நான் பாத்துக்றேன் ““ நெனசுக்கிட்டா,
ப்ரியா புருஷன் : என்ன சார் நு சொல்லுடி
ப்ரியா : சார் குத்துங்க, இன்னம் உல்ல குதுங்க
ப்ரியா புருஷன் : நான் உன்ன் திட்டவா ப்ரியா,
ப்ரியா : என்ன திட்டனும் என் புருஷனுக்கு, நான் உங்க சொத்துங்க, உங்க் இஸ்ட்டபடி பெசுங்க சார் .
ப்ரியா புருஷன் : தெவுடியா
ப்ரியா :ஹ்ம்ம்ம் அமாம் சார், நான் அப்படிதான் , ( அவன் குண்டி புடிச்சு தன் புண்டைல அமுக்க்ரா , ) என்ன சார் தன்னி உல்ல விடாதீங்க, என் வீட்டுகாருக்கு தெரின்சா கொவ படுவாருனு ( சொன்ன அடுத்த கனம் அவ புருஷனுக்கு தன்னி அடக்க முடியல , அவ புண்டைல பீச்சி அடிச்சு அவள கட்டி புடிக்க்ரான் )
ப்ரியா : சாருக்கு நான் இன்னொருதன் கூட படுத்தான் இப்படி யேருமா ப்ரியா புருஷன் : அமாம் ப்ரி, ரொம்ப தங்க்ச் , என் ஆசை படி நடந்துதுக்கு .
ப்ரியா : உங்க ஆசை மட்டும் பொதும, என் ஆசை வெனாமா
ப்ரியா புருஷன் : எஎன் உன் ஆசை
ப்ரியா : எனக்கு இன்னம் கொன்சம் நெரம் பன்ன்னும் ,
ப்ரியா புருஷன் : சரிப ட்ரை பன்ரேன், சொல்லி அவன் கன்சி ஒழுகர ப்ரிரா புண்டய மருபட்யும் நக்க்ரான் , அவன் சுன்னி எலும்பல
ப்ரியா : யெங்க, இரு யொசனை சொல்லவா
ப்ரியா புருஷன் : என்ன
ப்ரியா : அந்த தன்னி ஒழுக்ரது , எம்டி இல்ல வெர ஆம்ப்ல தன்னி நெனசுசுகொங்க , உங்க்லுக்கு மூட் வரும் ( அவள் சொன்ன மாதிரி நெனடச்சு கிட்டு நக்கினான் , அடுத்த 5 வினாடில அவன் சுன்னி எலும்புசு . அவள தூக்கு நிக்க வச்சு , அவள் குண்டில கை வச்சு கசகிகிட்டு அவள் புண்டைல விட்ரான் , ஒரு கை முன்னாடி மொலைகல் கசக்குது, இன்னொரு கை பின்னாடி குண்டி சதைகல கசக்குது, ப்ரியா அவன் புருஷன் வாய புடிசு சப்ப்ரா , )
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம் ஹாஆ ஹா ஷ்ச்ச்ச்
ப்ரியா புருஷன் : வெர என்னடி பன்னினான் உன் அன்ன்ன்
ப்ரியா : சொல்லமாட்டென்
ப்ரியா புருஷன் : சரி உன் அத்த பயன் என்ன பன்னிருகான் , நீ அவன லவ் பன்னியா
ப்ரியா : லவ் எலாம் பன்னலங்க, நான் ல்வ பன்னின முதல் ஆம்ப்ல நீங்கதான் ( இதுக்கு ஒன்னும் கொரச்சல் இல்ல ) , அவன் அப்ப்ப் கை வைப்பாங்க ,
ப்ரியா புருஷன் : என்னடி சொல்ர
ப்ரியா : தூங்கும்பொது ஒரு தட மெல புடிச்ருகாங்க
ப்ரியா புருஷன் : எங்கடி
ப்ரியா : இப்ப நீங்க புடிசு கசக்க்ரீங்கலெ , அங்கதான் .
ப்ரியா புருஷன் சந்தோசம் தாங்கல, தன் பொண்டாட்டி இப்படி எல்ல விசயமும் சொல்ரானு ( அவ குடி பொதைல உலருரா)
ப்ரியா புருஷன் : நீ ஒன்னும் சொல்ல்லயா
ப்ரியா : கைய த்ட்டி விடுவெனு , அவ்லொதான் ,
ப்ரியா புருஷன் : கிச் பன்னிருகானா
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம் ஒரு தட
ப்ரியா புருஷன் : அத பத்தி சொல்லுடி
ப்ரிய ரெண்டு குண்டிய ரெண்டு கைல புடிச்சு நல்ல குத்ரான்
ப்ரியா : அன்னைக்கும் நான் தூங்குகிட்டு இருந்தெங்க , அம்மா பக்கது வீடுக்கு பொய்ருந்தாங்க , அன்ன்ன அப்பா வெலிய பொய்ட்டாங்க , அவன் வீடுக்கு வந்தான் , ( அத்த பயந்தானா அடிகடி வருவான்) , யாரொ என் மொலய கசக்க்ரா மாதிரி இருனுதுசு , கன் முழிச்சு பாத்தேன் , என்ன்டா வந்துட்டியா , உன் தொல்ல தாங்க முடியல ( இத சொல்லும்பொதெய் தெரியுது அவன் அடிகடி மொலைய புடிச்ருக்கானு) அவன் ஒன்னும் சொல்லாம வெலிய பொய்ட்டான் , நான் மருபடயும் தூங்கிட்டென் , என் உத்டு ஊருச்சு, யாரொ நக்க்ரா மாதிரி இருண்துச்சு, அரை தூக்க்த்துல கன் தொரந்து , அவன் முகம் என் முகம் பக்கத்துல இருண்டுச்சு , என்னட பன்ரனு கெக்கலாம்னு வாய தொரந்தெங்க, அவ்லொதான், பச்க்கனு அவன் வாய் என் வாய்ல வச்சான் ( ப்ரிய புருஷன் சுன்னி முழு வீரியம் அடஞ்சு , அவள் அடி வயத்த தொட்டுச்சு ) , என் கைய இருக்கு புடிச்சு அவன் நாக்க என் வாய்ல விட்டு என்ன் நாக்கு பல்னு எலாம் தடவினான், என் நாக்க சப்பி இலுத்தாங்க , வெர வழி இல்லமல் நான் அவன் உத்ட்ட கடிக்சுட்டென் , வழி தாங்காம என்ன விட்டுடான் .
ப்ரியா புருஷன் : அப்ப்ரம் என்ன ஆச்சு
ப்ரியா : அவன் பொய்டாங்க, அவன் உதட்டுல ரத்தம் வர கடிச்சிடெங்க, பாவம்
( என்ன ஒரு வார்த்த, தாலி கட்டின் பொன்ட்டாடி இன்னொர்த்ன் உத்ட்ட ரத்தம் வர கடிச்ருக்கா , இத கெட்டா எந்த க்கொல்ட் புருஷனுக்கு வெரி யெராது )
ப்ரியா புருஷன் அவள புடிசு குத்த குத்த அவள் செவுத்துல பொய் சாய்ரா,
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம்ம், ( அவன் புருஷன் முதுகு, குண்டி புடிச்சு தடவரா)
ப்ரியா புருஷன் : அவன் உதட்ட எப்படி கடிச்ச, அவன் பெரு சொல்லி என் உத்ட்ட கடிடீ .
ப்ரியா : கதிர், வாய விடுடா, இல்லா உன் உதட்ட கடிப்பென் , சொல்லி தன் புருஷன் உத்ட்ட மெல்லம கடிக்கறா , இந்த தட ப்ரியாக்கு உச்சம் வந்துசு, அவள் கடண்தகால நினைவுகல நெனகச்சு, தன் புருஷன் உத்ட்ட கடிக்குமபொது ,
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம
ப்ரியா புருஷன் : என்ன ப்ரியா ,
ப்ரியா :பொதும்க

ப்ரியா புருஷன் : இருபா, சொல்லி , அவன் ரெண்டு குத்து குத்தி தன்னி விட்ரான் .
ரெண்டு பெரும் காம பொதை அடைங்கி , சரக்கு அடிச்ச் பொதைல சொர்வா ஆகி அப்படியெ சொஃபால படுத்து தூங்க்ராங்க , ப்ர்ய புருசன் மெல குப்பர ப்ரியா படுத்ருக்கா, அவ பன்னு குண்டி nallaa உப்பி வானம் பாத்த்து .

ஆடுத்த நால் காலைல ப்ரியா முழிக்கறா, அம்மனமா புருஷன் மெல படுத்துகெடக்க்ரத பாக்க்ரா , முதல் நால் இருவு நட்னதுது அதிகம நினைவு இல்ல . ப்ரியா மெல்ல எலுந்த்ரிக்கர
ப்ரியா புருஷன் : குட் மார்னிங்க் டியர்:
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம் குட் மார்னிங்க் , நெத்து என்ன நடன்துச்சுங்க
ப்ரியா புருஷன் : யென் ஒன்னும் நடக்க்ல , நல்ல தன்னி அடிச்சு மெட்டர் பன்னினொம்
ப்ரியா : அவ்லொதானா
ப்ரியா புருஷன் : அப்ப்ரம் எல்லாம் உலரி கொட்டின
ப்ரியா : என்ன சொன்னென்
ப்ரியா புருஷன் :எல்லாம் சொல்லிட்டா , எனக்கு எதுவும் ப்ராப்லம் இல்ல, யொசிக்காம வெலய போய் பாருடி .
அடுத்து – 4- 5 நாலு , மத்த ஆமப்லை பத்தி பேசி பேசி ப்ரியாவ ஓக்க்ரான் . அவலும் புருஷன ஆசை புரின்ஞ்சு ஒத்தழப்பு குட்டுக்க ஆரம்பிச்சா , ஆனா மத்த நால் தன்னி அடிக்கல , தன்னி அடிச்சா எல்லாம் உலருரொம , அது வெனாம்னு முடிவு பன்ன்ருந்தா ,
ப்ரியா புருஷன் : ப்ரியா எனக்கு ஆபிச் ஒரெய் டென்ஸ்னா இருக்குடி , இந்த வீக் எண்ட் வெலிய பொலாமா
ப்ரியா : எங்கங்க

Updated: February 21, 2021 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *