காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 6 14

ப்ரியா சிரிசுகிடெய் எலுந்து அவர் பக்கத்துல வந்து நிக்க்ரா,
எம்டி : திரும்பு , நான் என்ன புண்டய கெட்டெனா, முன்னாடி காட்ற
ப்ரியா : விட்டா அதயும் கெப்பீங்க , சொல்லி மெதுவ திரும்பி நிக்க்ரா
எம்டி கால் பாத்துல கை வக்சு முதுல மெதுவ தடவிகிட்டெ குண்டி கிட்ட பொராரு , அவ பின் பக்கம் கீழ் தொடய தடவி பாக்ராரு .
எம்டி :ஹ்ம்ம் , உன்ன் பின் பக்கம் தொடயிம் நல்ல கொழுதுதுதான் இருக்கு ப்ரியா
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்
எம்டி ப்ரிய குண்டியா தடவி பாத்து புடவை குல்ல கை விட்ராரு
ப்ரியா : சார்
எம்டி : இரு ப்ரியா ஜட்டி வெனாம் ., ( சொல்லி அவள் புடவை முட்டி வர தூக்கி உல்ல கை விட்டு அவ குண்டிய தடவி பாத்து அவள் ஜட்டிய உருவி பொட்ராரு .
ப்ரியா : சார் சீக்ரம் , கிச் பன்ன்ன இவ்லொ நெரமா
எம்டி ப்ரிய குண்டில கை வச்சு மெதுவுஆ அமுக்கி பக்க்ராரு ,
ப்ரியா சுகம இருந்துச்சு , அவர் இப்படி பதமா அமுக்கி பாக்ரது
எம்டி : உன் அம்மா உன்ன கொத்தும் கொழயுமா பெத்து பொற்றுக்கா, குண்டில இவ்லொ சதை உல்ல பொம்பலய நான் தொட்டுதெய் இல்ல, இது ரொம்ப நால் ஆசை ப்ரியா
ப்ரியா : சரி சரி வரலாரு எல்லாம் அப்ப்ரம் பெசிக்கலாம் , வெலய முடிங்க
எம்டி : குரும்புகாரி ,( சொல்லி அவ குண்ட்ல தற்றாரு , அது வாட்டெர் பாக்க்கெட் தட்டன மாதிரி குலுங்குது )
எம்டி அவ முன் பக்கம் கை விட்டு தொடயாட அனைச்சு , அவ குண்டில முகம் வச்சி லெசா ஸ்மெல் பன்னி , வலது குண்டில ஒரு முட்தம் குடுக்ராரு, அப்ப்ரம் இட்து குண்டில ஒரு முத்தம் குடுக்ராரு .
ப்ரியா : சார் பொதமா
எம்டி : இரு ப்ப்ரியா ( இப்ப ரெண்டு குண்டிக்கும் நடுல் உல்ல கொடுல மூக்க வக்சி மெலும் கீழும் தடவராரு ., அவ சூத்து சந்துல அழுத்தி, ஒரு முத்த்ம் க்டுருக்ராரு , அவர் உதடு கிட்ட்ட்தட்ட அவள் குண்டி ஒட்டய தொட்ற்றுசு ,புடவையொட .
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம் ஆஆஹ்
எம்டி : என்ன ப்ரியா நான் இப்ப எங்க முத்தம் குடுதேன்
ப்ரியா : அங்கதான் சார் ( ப்ரிய காம்பு பொடச்சு இருக்கு , அவள அர்யியாம்ல் ஒரு கை புட்வைல் குல் விட்டு அவ காம்பு நிமிட்டு விடுரா . )
எம்டி : எங்கனு , முழுசா சொல்லு
ப்ரியா : ஒட்டைல சார்
எம்டி : எந்த ஒட்டை
ப்ரியா : சார் ,அது என் குண்டி ஒட்ட்டை ( மூடுல உலருரா)
எம்டி : புடவை தூக்கி குடுக்கவா
ப்ரியா ஒகெய் சொல்லுன்ம்பொது ப்யீன் உல்ல வரான் ,
ப்ரிய வெகம வெகம வகமா நவுது பொரா
எம்டி புர்யீன் வரத கவனிக்காம் “ ஹெய் ப்ரிய எங்க பொர, குண்டிய காடுட்டி “
ப்ரியா என்ன சொல்ரதுனு தெரியாமல் அவர்கிட்ட கன்னு காமிக்க்ரா
எம்டி : ஒஹ் வாபா, டூர் தட்டி வர மாட்டியா
ப்ய்னீ : சார்ரி சார்
ப்ரியா ஒன்னும் தெரியாத பாப்பா மாதிரி சீட்ல உகாந்து வெலை பாக்க்ரா., ப்யுன் பெசிட்டு பொகும்பொது எம்டி டப்ல பென் ஸ்டண்ட்ல ப்ரிய ஜட்டி தொண்க்ரத கன்வனுக்ரான் . ப்ரியாக்கும் அப்பதான் தொனுக்சு, திரும்பி ஜட்டி என்ங்கனு பாக்க்ரா, அது கொன்சம் ஈரதொட அவர் டெப்ல தொங்குது . திரும்பி பாத்தா, ப்யுன் அவள் ஜட்ட்ய விரிக்சு பாக்க்ரான் தெருன்சுது , நல்ல மாட்டிக்கிட்டொம்னு என்ன ப்ர்னதுதும் தெரயாம முழிக்கறா . ………………………………………….

ப்ரியா வீடுக்கு கெலம்ப்ரா , புடவை நல்ல புடிக்சு மெல தூக்கி கட்டரா.
6 மனிக்கு ப்ரியா வீடுக்கு பொரா , அவ புருஷன் சொபால உக்காந்து ட்வி பாக்ரான் . ப்ரியா எவன் கூடயோ படுததுட்டு வீடுக்கு வர மாதிரி கர்ப்பனை பன்ரான் . அவ முகமும் ரொம்ப சோர்வா இருண்துச்சு . புருஷன் பாத்து ஒரு சிரிப்பு சிரிருச்சுட்டு பெட்ரும் பொரா , அடுத்த 5 வினாடில வெரும் ப்லௌச் பாவடயொட நிக்கறா
ப்ரியா புருஷன் உல்ல வரான் .
ப்ரியா : என்ன்ங்க கொஞ்சம் வெலிய பொலாமா ,
ப்ரியா புருஷன் : எதுக்கு ப்ரியா
ப்ரியா : இன்னெர்ச் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு . நான் கொஞ்சம் குண்டா ஆய்ட்டெனு நெனைக்க்றேன் ,
ப்ரியா புருஷன் :ஆமாம் ப்ரியா , பின்னாடி கூட ரொம்ப பெருசா இருக்கு இப்ப எல்லாம் , சரி வா பொலாம்
ப்ரியா சுடிதார் எடுக்கறா .
ப்ரியா புருஷன் : சுடி வெனாம் ப்ரியா , லாங்க் ஸ்கிர்ட் + டாப்ச் பொட்டுக்கொ
ப்ரியா : வெனாம்ங்க , மெல கொஞ்சம் அசிங்கமா இருக்கும்
ப்ரியா புருஷன் : என்ன அசிங்கம் ப்ரியா, அழகுனு சொல்லு , அவன் அவன் மொக்க ஃபிகர் கட்டிகிட்டு மாடர்ன் ட்ரெச்ச் பொட்டு வெலிய கூட்டி வரான், நான் மட்டும் எதுக்கு உன் அழக மரைக்கனும் .
ப்ரியா : மத்தவங்க என்ன பாத்தா உங்கலுக்கு ஒகவா
ப்ரியா புருஷன் : பாத்தா என்ன ப்ரியா , ( சொல்லிகிட்டெ அவ ப்லௌச் ஹூக் அவுக்ரான் , பாவாட நாடாவ புடிச்சு இழுக்ரான் , இப்ப மெல ப்லௌச் ஒபன் பன்னி, ப்ராவொட , கீழ ஒன்னும் இல்லாமல் ப்ரியா நிக்க்ரா .
ப்ரியா புருஷன் : எங்கடி ஜட்டி இல்லயா , அப்பிச் இப்படிதான் போனியா ?
ப்ரியா திருதிருனு முழிக்கறா ,
ப்ரியா : யெங்க , இப்பதான் பாத்ரும் பொய் பிச் அடிச்சுட்டு அவுத்து பொட்டு வந்தேன் .
ப்ரியா புருஷன் : ஒஹ் அப்படியா , ( அவ புனடைல கை வச்சி நொண்டிகிட்டெ அவ வாய சப்ப்ரான் .
ப்ரியா புருஷன் : எனக்கு ஒரு ஆசை ப்ரியா , கொவ படாமல் கெப்பியா
ப்ரியா : என்ன சொல்லுங்க
ப்ரியா புருஷன் : உன் அழக பாத்து மத்தவங்க எப்படி பெசுராங்கனு கெக்கனும் ப்ரியா
ப்ரியா : அதுக்கு மருபடியும் எவன் கூடயாவது பொக சொல்ரீங்கலா
ப்ரியா புருஷன் : அய்யொ அப்படி இல்ல ப்ரியா, ஜஸ்ட் நீ ஷாப்பிங்க் பொகும்பொது மத்த்வங்க பெஸ்ரத சொன்னென் , நிர்வானமா இல்ல
ப்ரியா : இதுல ப்ரச்சனை எதுவும் வராதா
ப்ரியா புருஷன் : நான் தான் கூட இருக்கென் இல்ல , ( இப்ப புண்டை உல்ல விரல் விட்டு நொண்டிகிட்டெ அவ வாய்ல வாய் வைக்ரான் . )
ப்ரியா அவன் வாய்குல்ல ஹ்ம்ம் ஹ்ம்ம் சம்மதம சொல்ரா.
ப்ரியா : உங்கலுக்காக , இன்னைக்கு மட்டும் , சொல்லி ஜட்டி எடுக்கறா
ப்ரியா புருஷன் : ஜட்டி வெனாம் பிரியா, அப்பதான் வித்யாஸ்மா இருக்கும்
ப்ரியா : நான் இது வரைக்கும் பான்ட்டி இல்லாமல் பொனது இல்லங்க ., என்னமொ பொல இருக்கு ( சொல்லிகிட்டெ ஸ்கிர்ட் எடுத்து மாற்றா , மெல டாப்ச் பொட்டு மெக்க்கப் பன்னி ரெடி ஆகறா)
ப்ரியா : என்ன்ங்க பொலாமா

Updated: February 21, 2021 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *