காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 6 10

ப்ரியா :சீ ,அதுவும் புருஷன் முன்னாடியா , யார் பன்னுவா ( அபடியெ அவலுக்கு ஒன்னுமெய் தெரியாத மாதிரி பெஸ்ரா )
எம்டி : உன்மைதான் மா , நெரய இட்த்துல இது நடக்குது , இதுல் நல்ல சுகம் கெடைக்கும்னு சொல்ராங்க , உனக்கு அப்படி ஆசை இருக்கா
ப்ரியா : இல்லவெ இல்ல
எம்டி : உன் புருஷனுக்கு ஆசை இருந்தா என்ன பன்னுவ
ப்ரியா : அப்படி இருகாது , அவர பத்தி தெர்யும் .,
எம்டி : இல்ல ப்ரியா, நீ பாரு , உன் இடுப்பு பாதி தெரிய்யர மாதிரி புடவை கட்டி வர , அவனுக்கு இது தெர்யும் தானா , ஆனா உன்ன ஒன்னும் சொல்லாமல் இருகான்
ப்ரியா கீழ குனின்சு அவள் இடுப்ப பாக்க்ரா, அது ஒரு மடிப்புடன் புடவை மடிப்பில் ப்திங்கி வெல்ய வந்த்து .ப்ரிய புடவை அட்ஜுஸ்ட் பன்னி தன் இடுப்ப மரைகறா
எம்டி : ஹ்கும், எல்லாம் பாத்தாச்சு , இப்ப மரைக்சு என்ன ப்ன்ரது
ப்ரியா : சார் ,அது வெல செயும்பொது நலுவிடுச்சு . அவருக்கு இப்படி இருந்தா புடிகாது
எம்டி : சரி நான் கெக்ரதுக்கு பதில் சொல்லு , மரைக்காம , அவர்கூட செஃஸ் வாழகை எப்படி
ப்ரியா : இது எலாம் உங்கலுக்கு எதுக்கு. உங்கலுக்கு ஆசை இருந்தா , அப்ப்ப்ப புடிக்சு பாதுகொங்க , இத கெட்டு என்ன பன்னபொரீங்க
எம்டி : விஷயம் இருக்கு, என்ன உனக்கு புடிக்குமஅ புடிகாதா,
ப்ரியா :புடிக்கும் ,
எம்டி :அப்ப சொல்லு
ப்ரியா :சில நால் நல்ல பன்னுவாரு , சில் நால் வெஸ்ட் சார்
எம்டி : அந்த சில நால் அப்படி , நல்ல யொசிக்சு பாரு ,நீங்க வெலிய ஷொபிங்க் ஒரு வெர இடங்கல் பொய்ட்டு வந்த அன்னைக்காஅ ?
ப்ரியா கொன்சம் யொசிக்ரா “ அப்படிதானு நெனைக்ரன் “
எம்டி : எதுகு ரீஸ்ன் என்ன்னு யொசிக்சு பாதயா , வெல்ய பொர அன்னைக்கு அவன் முன்னாடி உன்ன நெரய பெரு சைட் அடிபாங்க, அத பாத்து அவனுக்கு வெரி ஆயருக்கும்
ப்ரியா : ஹெலொ, நீங்கலெ கர்பனை பன்னாதீங்க ( உல்லுக்குல யொசிக்கர, இதான் காரனமா நு )
எம்டி : சொன்ன கெலு, என் அனுபவத்துல சொல்றேன் ,
ப்ரியா : சரி சொல்லுங்க ,
எம்டி : நீங்க ரெண்டு பெரும் எத்தன நாலா பன்ரீங்க, ஒரெ ய மாதிரி பன்ன பொர் அடிக்கல , இந்த மாதிரி விதயாஸ்ம யொசிங்க ,
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்

எம்டி : சரி ,உன் குண்டை ஒட்டை நக்குவானா
ப்ரியா ஷொக ஆயிட்டா “ சார் பொங்க எனக்கு வெட்க்க்ம இருக்கு, இப்படி எல்லாம் பெசாதீங்க “
எம்டி : ப்ரிய செஃஸ் பன்ரத விட, அத பத்த ஒருதங்கிட்ட வெட்கம் விட்டு ப்சினா இன்னம்ம் கிக்க்கா இருக்கும் , நம்ம ஊர்ல யாரும அப்படி பெஸ்ரது இல்ல, ஆசை இருந்தாலும் வெட்க்கம் , கூச்சம் , பயம் எலாம் இருக்கும். எத்தன் பெரு தன் அம்மா, தங்க்சி, அக்க , பொண்டாட்டி, அத்த , சித்தி , பத்து மதவங்கிட்ட பெச ஆசை இருந்தும் பெசாமா இருகாங்க தெரய்மா . நீ கொன்சம் பெசி பாரு புடிச்சா சொல்லு, இல்லனா வெனாம், இப்ப சொல்லு , உன் குண்டி ஒட்டய நக்குவாரா
ப்ரியா : ஹ்ம்ம் எப்ப்யாவது
எம்டி : உனக்கு அது புடிக்குமா
ப்ரியா : ஒரு மாதிரஆ இருக்கும்
எம்டி : புடிகுமா புடிகாதா ,
ப்ரியா : புடிக்கும்
எம்டி :அவன் சுன்னிய சைச் உனக்கு ஒகவா ?
ப்ரியா : ஒகெய்தான் ,,,,
எம்டி :என்ன் இழுக்கறா
ப்ரியா : இன்னம் கொன்சம் பெருசா இருந்தா நல்ல இருக்கும்
( இப்ப ப்ரிய புண்ட ஊரி ஈரம் ஆனது )
எம்டி : வெரி குட், இப்ப்டஇதான் ஒப்பனா பெசனும் . சரி அவர இல்லாமல், உன்னக்கு யார்கூடயாவது படுக்க ஆசயா
ப்ரியா : சார் , அப்படி எல்லாம் இல்ல , என்ன ரொம்ப தப்பா நெனைக்ரீங்க
எம்டி : சரி கொச்சிகாதா , நான் ஒரு யொசனை சொல்றேன் , நாலைக்கு காலைல உன் வீடுக்கு வந்து உன்ன பிக் பன்றேன், நான் வந்த அப்ப்ரம் நீ பாவட மட்டும் கட்டி என் முன்னாடி தெரியாத மாதிரி வந்து நில்லு, உன்ன் புருஷன் என்ன ப்ரன்ராருன் பாபொம்
ப்ரியா :” ( ஹ்கம்கும், இப்பதான் அவர் எம்டி முடிச்சாரு, அடுத்து என் எம்டியா “ )
ப்ரியா : வெனாம் சார், இதுல எல்லாம் எனக்கு விருப்பம் இல்ல , எதொ நீங்க ஆசை பட்டீங்கனு அங்க இங்க தொட விட்டென் , அவ்லொதான் , அதுகு மெல பொக விரும்பல் ,
எம்டி : சரி , நீ அசிங்கம திட்டு வாங்க்ரிக்க்யா ? சில பொம்ப்லைக்கு தான் திட்டு வாங்க்ரத கெட்டா மூடு வரும்
ப்ரியா : அசிங்கமானா
எம்டி : அதாண்டெ உன்ன் தெவுடியா தனம் பட்தி
ப்ரியா : சார் நான் ஒன்னும் அப்படி இல்ல
எம்டி : சும்ம ஒரு செம்ப்ல ப்ரியா , சரி எனக்கு உன் குண்டி ஒட்டை பாக்கனும் ப்ரியா, ப்ல்ச்ச்
ப்ரியா : சார் , நாலுக்கு நால் உங்க ஆசை அதிகம் ஆகுது , வெர எதாவது கெலுங்க , அது வெனாம்
எம்டி : யென் ப்ரிய ரொம்ப கருப்பா இருக்குமா,
ப்ரியா : எனகு தெயாது ,
எம்டி :அதான் சொல்றேன் , நீ காட்டு , நான் பாத்து சொல்றேன்
ப்ரியா : ஒன்னும் வெனாம்
எம்டி : சரி ஒட்டை வெனாம், உன் குண்டி சதைல ஒரு முத்தம் குடுகுவா
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம் ஒன்னெய் ஒன்னு தான்
எம்டி எலுந்து முட்டி பொட்டு உக்காராரு .
ப்ரியா : யென் சார் முட்டி பொட்ரீங்க
எம்டி : அப்பதான் வாட்டமா இருக்கும்

Updated: February 21, 2021 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *