காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 6 10

எம்டி : என்ன ப்ரியா அவுதாச்சா
ப்ரியா : ஹ்ம்ம் , இது பாருங்க ( ப்ரா கைல் எடுட்து காமிக்ர )
எம்டி : நான் நம்ம்ப மாட்டென் , புடவை விலகி காமி
ப்ரியா பஒரு பக்கம் புடவை விலக்கி காமிக்ர, மனஜல் நிர ஜாக்க்கெட்குல், கருன்வ்வலையம் அப்பட்ட்மா தெருன்சுசு , எம்டி ஒரு ஸ்கல் எடுத்து , அவ காம்ப வருடி பாக்க்ரார் “ ஹ்ம்ம்ம் சொன்ன படி சென்சுட்ட , சீக்க்ரம் பொய்ட்டு வா
ப்ரிய வர விஷம் தெரின்சு எலாம் அங்க ஆவல இருக்காங்க , ப்பசங்க எல்லாம் தல சீவி , ட்ரெச்ச் அட்ஜுஸ்ட் பன்னி நிக்ராங்க ,
ப்ரியா தெவதை பொல நட்ந்து பொரா, அவ மொலைகல் ரெண்டும் மெலும் கீழும் குலுங்கின . வயசு பசங்க முதல் , வயசானா கெழவன் வரை ப்ரியாவும் உடம்பை ரசிதார்கல் , அவலும் எல்லாரும் கவனிக்ராங்கனு தெருன்சு குண்டிய கொன்சம் அகிகமா ஆட்டினா .
ஸ்டொர் மெனஜர் : வாங்க ப்ரியா மெடம் , என்ன இந்த பக்கம் ,
ப்ரியா : சார் இந்த ஃபைல் குடுட்துட்டு வர சொன்னார்
ஸ்டொர் மெனஜர் ( 40 வயசு ஆலு) : சரி குடுங்க , அப்ப்ப்ப இந்த பக்கம் வந்துட்டு பொங்க, உங்கல மாதிரி ஆலு வ்னதான் பசங்க ஒழுங்கா வெல பாப்பாங்க
ப்ரியா : என்ன சார் ஒற்றீங்கலா
ஸ்டொர் மெனஜர் : அய்யொ உன்ன்மய மெடம், சரி என்ன இப்ப கொன்சம் குண்டா அயுட்டீங்க( சொல்லிகிட்டு அவ மொலை வயத்து பகுதய பாக்ரார்
ப்ரியா : எல்லாம் இதேய் சொல்லுங்க, மொதல உடமபு கொரைக்கனும்
ஸ்டொர் மெனஜர் : குண்டா இருக்கீங்கனுதான் சொன்னென் , நல்ல இல்லனு சொன்னெனா
ப்ரியா : உங்க்கிடா பெச முடியுமா, வறேன் சார்
ப்ரியா ஒரு சினிம நடிகை பொல நடண்ட்ட்து பொரா , எல்லாரும் அவ இடுபூ, மொல, குண்டி , முகம்னு பாதுது பாத்து ஜொல்லு விடுராங்க .,
ஸ்டொர் மெனஜர் பெரு மூக்சு விட்ராரு “ எம்டி குடுட்து வசவரு , நடகும்பொதெய் இவ குண்டி இந்த குலுங்கு குலுங்குதெ, இன்னம் உகான்து இருந்தா எப்படி ப்தீங்கி இருக்கும் , எம்மா “
ப்ரியா ரூமுக்கு பொரா ,” சார் முடியல, எல்லாரும் பொம்பலை பாகாத மாதிரி பாக்ராங்க சார் ,
எம்டி : உன்ன மாதிரி பொம்பலய யாரு பாத்ருப்ப ப்ரியா
ப்ரியா : எல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவீங்க, இன்னொரு பொம்பல வந்த அவ பினாடி பொவீங்க, இந்த ஆம்ப்ல புட்தி எனக்கு தெரயாதா .( சொல்லுட்டு சீடுக்கு பொரா )

10 நிமிஷம் வெலை பாக்ராங்க .
எம்டி : ப்ரிய இன்னிக்கு ஓட்டி இருக்கு , வீட்ல சொல்லிடு .
ப்ரியா : என்ன சார் வெல
எம்டி :சொல்றேன் . ப்ரியா இங்க வா, நான் சொல்ர நொட்ச் எடுதுது டைப் பன்னி குடு
ப்ரியா : சொல்லுங்கச சார்
ப்ரிய எமடி பக்க்துல வந்து உக்க்காந்து பெப்பர் எடுத்து, வைட் பன்ரா.
எம்டி :சொல்றேன் இரு , அதுக்கு முனாடி உங்கிட்ட கொன்சம் பெசனும் , உனக் க்கொல்டு என்னானு தெரிமா
ப்ரியா : அப்படினா
எம்டி : புருஷன் முன்னாடி பொண்டாட்ட்டி இன்னொருதன் கூட இருகரது
ப்ரியா : கூடனா ?
எம்டி :அதான் , எல்லாம் செய்ரது

Updated: February 21, 2021 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *