காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 6 10

ஹொட்டல் பயன் ஒரு டவெல் எடுத்து கை தொடச்சுட்டு , ஒரு விரலால காம்ப தட்வ்ரான் , பாப்பு கொத்த்ர மாதிரி விரலால காம்புல தொட்டு தொட்டு எடுக்ரான், அது இன்னம் அவள வெரி எத்த்ச்சு . அடுத்து ரெண்டு விரலால புடிச்சு கில்லி விட்டான் .
ஹொட்டல் பயன் அவன் புருஷன் பாத்துகிட்டு : மெடம் மார்பு மசாஜ் பன்னவா
ப்ரியா : ஹ்ம்ம் வெனாம்
ஹொட்டல் பயன் : சார், இவங்க வெனாம்னு சொல்ராங்க
ப்ரியா புருஷன் : ப்ரியா பனிக்கொடா ( சொல்லி எலுந்து வந்து அவள் பகத்துல படுக்க்ரான் )
ஹொட்டல் பயன் : சார் ப்லௌச் அவுக்க்ர மாற்றாங்க
ப்ரியா புருஷன் : இருப்பா, என்ன ப்ரியா அவுருனு சொல்லி, அவனெய் பொண்டாடி ஜாக்க்கெட் ஹூக் அவுக்க்ரான் , புருஷன் முன்னாடி அரை நிர்வாங்கம ப்ரிய கெடக்க்ரா, அவள் புண்டல இவ்லொ தன்னி வந்த்த்து இல்ல, அருவி மாதிரி கீழ கொட்டுது . ஒரு கைல தன் புருஷன் கைய் இருக்கி புடிச்சுகிரா, அவள் புருஷன் எலாம் ஹூக் அவுட்து இப்ப ஜாக்க்கெட் ஒபன் பன்ரான் , ரெண்டு மொலயும் ப்ரா இல்லாமல் துல்லி வெலிய வந்த்ச்சு . ப்ரியா புருஷன் தன் பொண்ட்டாட்டி காம்ப பாக்க்ரான், அவன் இது வரை அது இப்படி வெரச்சு பாத்துது இல்ல ,
ப்ரியா புருஷன் : : இப்ப பன்னுபா
ஹொட்டல் பயன் ப்ரியா காம்பு புடிச்சு மெல்ல இல்ல்ரான் , அது ரப்பர் மாதிரி கொன்சம் தூரம் நீண்ட்து , அப்ப்ரம் அவள் கை விட்டு நலுவி அவள் மார்புடன் பொய் பொத்துனு அடிச்சுது .
ப்ரியா :ஆஆ
ப்ரியா புருஷன் :பாத்துபா வலிக்க பொகுது
ஹொட்டல் பயன் : என்ன மெடம் வலிகுதா
ப்ரியா : ம்ம்மஹும் ,
ஹொட்டல் பயன் : வலிகலயாம் சார் ( சொல்லி இப்ப ரெண்டு ரப்பர் காம்ப புடிச்சி இலுத்து லெசா திரிவி ரிலீச் பன்ரான்)
ப்ரியா புருஷன் : என்ன ப்ரியா ,சந்த்சொஸ்மா
ப்ரியா : வெட்க்க பட்டு கன்ன முடிக்க்ரா,
ஹொட்டல் பயன் அவ மொலய கொத்த புடிக்க்ரான், கைல அடங்காமல் தலும்புது , அத புடிசுசு ஒரு காம்பொடு ஒரு காம்பு வச்சு தட்வ்ரான், தன் காம்புடன் காம்பு உருசர சுகம் அவலுக்கு சொர்க்மா இருண்துசுசு , இவ்லொ நால நம்மகு தெரியாம பொச்செனு ஃபீல் பன்ரா
ப்ரியா புருஷன் : இது என்னப்பா, காம்பு மசாஜா
ஹொட்டல் பயன் : அமாம் சார் , மெடம் உங்க லிப்ச் மசாஜ் பன்னவா .
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்
ஹொட்டல் பயன் ப்ரியா உத்ட்டுல விரல் வச்சி தட்வ்ரான்
ப்ரியா உத்ட்டு துட்க்க்குது
ஹொட்டல் பயன் : மடெம கொஞ்ச நாக்க நீட்டுங்க , (ப்ரியா நாக்க் நீட்ற்ற, அத தடவி அவன் விரல் ஈர படுத்தி அவள் உதட்ட தட்வ்ரா , ப்ரியாக்கு ஜிவ்வினு இருக்கு)
ப்ரியா புருஷன் : என்ன ப்ரியா, முத்தம் வெனுமா
ப்ரியா : ஹ்ம்ம்ம்
ப்ரியா புருஷன் : என்கிட்டயா, அவங்கிட்டயா
ப்ரியா பெசாம இருக்கா .
ஹொட்டல் பயன் உதட்ட கை கீழ கொண்டு வந்து அவள் கலுத்த் தடவி அவள் மொலை பகுதிக்கு வரான் . ரெண்டு மொல புடிச்ச் கஸ்க்கறான் .
ப்ரியா புருஷன் : என் பொண்டாடிக்கு ஒரு முத்தம் குடுப்பா
ப்ரியா : வெனாம்ங்க
ஹொட்டல் பயன் கிட்ட வந்து அவ முகத்து கிட்ட இருக்கான் ,
ப்ரியா புருஷன் : பெசாம இருப்ப, அவள் முகத்த புடிச்சு திருப்ப் கன்னத்த காமிக்க்ரான். ஹொடெல் பாய் ப்ரியா கன்ந்த்துல பச்சக்கனு ஒரு முத்தம் அடிக்க்ரான் .
ப்ரியா : ஷ்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச
ஹொட்டல் பயன் : சார் கன்னம் மட்டும்தானா
ப்ரியா புருஷன் ப்ரிய தாடைல கை வச்சி முகத்த திருப்ப்ரான்
ப்ரியா அவ புருஷன பாக்க்ரா, ஹொட்டல் பாய் அவள் வாய்ல வாய் வைக்ரான் . ப்ரியா தன் புருஷன வச்ச கன்னு வாங்காமல பாக்க்ரா, அந்த பயன் அவள் உத்ட்ட உரியுரான், ப்ரியா புருஷன் தன் பொண்ட்டாட்டி வாய்ல இன்னொரு நாக்கு பொரத பாத்த் சுன்னி கெலப்ப்ரான். இப்ப்ப ப்ரியாவும் அந்த பயன் வாய சப்ப்ரால் , ரெண்டு பெரும் வாய உரின்சுக்க்ராங்க , ஒரு மொல காம்பு புடிச்சு திருவ்ரான் , இன்னொரு காம்பு பாவம அவள் புருஷன பாத்த்து, அத அவன் புடிச்சான் , ரெண்டு காம்ப ரெண்டு ஆம்ப்ல புடிக்ராங்க, திரிவிராங்க.

ஹொட்டல் பயன் இன்னம் ப்ரியா வாய விடல, அவள் புருஷன் ப்ரியா புடவய மெல தூக்ரான், புண்டய காற்றான் . ப்ரியா புருஷன் அவள விட்டு தல்லி உக்கார்ரான், பொன்டாட்டி ஒழு வாங்க்ர அழக ரசிக்க்ரான். ஹொட்டல் பாய் ப்ரியா முகம் முழுக்க இப்ப முத்தம் குடுக்ர்ரான் , வாய் அப்ப கடிக்க்ரான் , காத நக்க்ரான் , மூக்க் நக்க்ரான் , தாடய சப்ப்ரான் . ப்ரியா மெல யெரி படுத்து அவ கை தூக்கி அக்குல ஸ்மெல் பன்ரான் . ரெண்டு அக்குலயம் மாத்தி ஸ்மெல் பன்னி , நக்கி முத்தம் குடுத்து அவள் அக்குல முடிய பல்லால கடிச்சு இலுக்க்ரான்.
ப்ரியா :ஆஅ ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம் நக்குடா ( பிர்யா இப்பதான் வாய தொரந்து பெசுரா அவள நக்க சொல்லி)
ஹொட்டல் பயன் இப்ப ஒரு காம்ப சுத்தி நக்க்ரான் , இன்னொரு காம்புல சுத்தி விரலால தட்வ்ரான் , பக்தன் கொய்ல சுத்தி வர மாதிரி, ஒரு விரல் அவள் காம்பு சுத்து கருன்வலயத்த வலம் வந்த்ச்சு , காம்ப புடிடா காமப புடிடா அவள் மனது துடிச்சுது , கொன்சம் நல்ல தடவி காம்ப கிலிவிட்டு இன்னொரு காம்ப சப்பினான் . அவள் காம்பு அவன் உல் நாக்க தொட்ர அவலுக்கு சப்பி இலுத்தான் . ப்ரியா முன்ங்க ஆரம்பிச்சா. அந்த பயன் ட்ரெச் அவுத்தான், எலுந்து அவன் அவள் முன்னாடி அம்மனம் நினான் , அவன் சுன்னிய பாத்து ப்ரிய த்ரிப்தி அடன்ஜா, இந்த சுன்னிதான் தன் புண்டைக்கு சரினு சிரிச்சா. அவன் அவள் குன்டிய தூக்கி புடவை உருவி பொட்டான் , பாவட நாடாவ இலுத்தான் , ப்ரிய புருஷன் சுன்னி புடிச்சுகிட்டு இத எல்லாம் பாக்க்ரன், எல்லாத்தயும் அவுத்து , அவள அம்மன்மா படுக்க பொட்டான் , புண்டை தடவி பாத்தான், ப்ரியா நல்ல அகல கால விரிக்கறா. அவன் அவள் புண்டைல மெலும் கீழம் கொடு பொட்டு அவள மெல படுத்து தொப்புல நக்க்ரான் , காம்ப கடிச்ச்சு சப்பி இலுக்ரான். ப்ரயா முன்ங்கி தல்ல்ரா , ஆஅ ஊஒ ஆஆ நக்க்க்க்டாஆஆஆஅ . உடம்புல வெரும் தாலி மட்டும் கடிகிட்டு தெவுடியா மாதிரி படுத்து புண்டய காமிக்ரான். அவன் இப்ப கீழ பொய் புண்டைல முத்தம் குடுக்ரான் , அவ பருப்ப நாக்கால நிமீட்டி விட்ரான்
ப்ரிய புண்டை கீழ் உல்ல பெட் துனி நல்ல ஈரமா இருண்த்ச்சு , யாரொ ஒன்னுக்கு அடிச்ச மாதிரி ஈரம் , ஆனா எல்லாம் ப்ரியா புண்ட தன்னி. அவன் ப்ரிய புண்ட சப்பி சுவைத்தான் . அவள் துடித்தால் , ப்ரியா புருஷன் அவள் பகத்து வந்து பாவம பாக்க்ரான் , ப்ரியா தன் புருஷனின் சுன்னிய புடிக்கறா. அவன் பரியா அப்படிய பெரட்டி பொட்டு குண்டிய தட்ரான் , குண்டில முத்த்ம் குட்க்கறான், கடிக்க்ரான் ஒரு பக்கம் குண்டி சதைல கை வச்சி அவ குண்டி கொடு ஆர்ம்பிக்க்ர எடுத்து நாக்க வச்சு அவள் குண்டி ஒட்டை வரை நக்கிகிட்டு வ்ரான். அவ குண்டி ஒட்ட சுருக்க்த்த நல்ல நக்கி எடுத்தான், அவள் குண்டி ஒட்ட அவன் நாக்கு ஈரம் பட்டவுடன் சுருங்கி சுருங்கி விரின்ச்சுச்சு , அவள் குப்பர படுத்ருக்ருதால அவள் மொலை ரெண்டு தொங்கிச்சு , அவள் புருஷன் கிட்ட வந்து கை விட்டு அவள் மொலய புடிக்க்ரான், அவள் காம்ப கில்லி திருவ்ரான் , ப்ரியா ஆன்ந்தமா அவனுக்க குண்டி ஒட்டைய காமிக்ரா . அவனும் 10 நிமிஷம் சழிக்காம நக்கினான் , ப்ரியா அரிப்பு தாங்க முடியாமல் திரும்பி படுட்து புண்டய காம்க்க்ரா, அவன் அவள் மெல படுத்து புண்டல சுன்னி வைக்ரான் , மெல்லம அமுக்க்ரான் , புருஷன் சுன்னிய நல்ல அமுக்க்ரா, இவனும் நல்ல அவள் அடி வயிரு வரை சுன்னி சொருகி குத்த் ஆரம்பிச்ஷான் .ரெண்டு மொலைல கை வச்சி அமுகிக்கிட்டெ புண்டைல குத்து குத்துனு குத்தரான். ப்ரியா புண்டா சூடு எலாம் அவன் சுன்னி அட்குச்சு.
20 நிமிஷம் குத்தி அவள் அவள் புண்டல தன்னி விட்ரான் .

ப்ரியா புருஷன் : என்னபா புண்டைல த்ன்னி விடுரியா
ப்ரியா : ஹ்ஜ்ம்ம்ம்ம் பெசாம இருங்க ( அவலுக்கு இப்ப தன்னி தெவ பட்டுச்சு) ஹொட்டல் பயன் கட்டி புடுச்சி அவள் மெல படுக்ரான் . 2 நிமிஷம் கழிச்சு
ப்ரியா புருஷன் :தம்பி எலுண்துருச்சு அந்த பக்கம் படுப்பா

Updated: February 21, 2021 — 4:46 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *