காமத்துல அதிகம் ஆர்வம் உள்ள செக்ஸி ப்ரியா 2 25

ப்ரியா ஸ்ரிதர் புல்ல சுஜா கிட்ட விட்டுட்டு இன்த பக்கம் வன்தா .
ரவி : என் புல நீ பட்துட்ட , அதனால் நான் திரும்பி நிக்றேன் , நீ பின் பக்கமா என் ஜட்டிய இலுட்து விடு.
ப்ரிய இது வரைக்கும் அவ புருஷன் சுத்த புடிச்சு பாத்ருக்கா, ஆன முகம் அதுல வச்சி பாட்தது இல்ல . ரவி திரும்ப்பி நிக்க ப்ரிய அவ சுத்து மெல இருக எலாச்டிக் கடிச்சு கீழ எரக்க்ரா , அவ இழுக்கிழுக்க ஜட்டி கீழ எரங், ப்ரியா மூக்கு ரவி சுத்து பிலவில் கோடு போட்டது .
அவன் ஜட்டி அவுத்து முன் பக்கம் பொரா .
ரவி : ஒரு முட்தம் குடுதுட்டு முன்னாடி வா ப்ரியா . ப்ரியா வெட்க்க பட்டு அவன் குன்டி சதைல அழுத்தி முதம் குடுட்து அத லெச கடிச்சு அவள் பல் பதிச்சுட்டு முன்பக்கம் பொரா . ரவி : முட்தம் குடுக்க சொனான் கடிக்ரியா கல்லி
ப்ரியா : அமாம் சுத்து காமிச்சா அபடிதான் கடிப்பென் , முன்னாடி காமிங ஆசைய கொன்சுவென் சொல்லி அவன் பூலுல் முத்தம் குடுட்து தன் மூக்காலா முட்டி முட்டி மூட எத்ரா .
10 நிமிஷம் ஊம்பி விட்டவுடன் ரவி ப்ரியாவ தூக்கி வயட்துல உக்கார வச்சி அவ மொலய சப்பிகிட்டெ பெட்ரும் பொரான் . அவன் மல்லாக்க படுஅட்து , ப்ரியா மெல உக்கார சொல்ரான் , ப்ரிய ரவி முன்சுல உக்கான்து அவ புன்டய நல்ல தெஇக்க்ரா , அவனும் அவள் குன்டி சதைகல பதம் பாத்துகீட்டு , அவள் புன்டய நக்க்ரான் . ரவி ப்ரிய மொலைல கை வச்சு கசக்கிகிட்டு அவள தன் பூலில உக்கார சொல்ரான் . ப்ரிய அவ புல புடிச்சு தன் புன்டைல வச்சுகிட்டு அவன் மெல உக்கார்ருர , அவன் பூல் முழுக்கு இப்ப ப்ரிய புன்டைக்குல் பொதன்ச்சுது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *