ஒரு பொண்டாட்டியின் ஏக்கம் 1 163

“அமாம் அமாம் எனக்கு தான் இன்பம் அதிகம், உனக்கு இதில் ஒன்றும் இல்லை பாரு,” என்றேன் கிண்டல்லாக.

“எனக்கும் தான் டியர், இன்னொருவன் பெண்டாட்டியை ஓக்கும் சுகம் அதிகம் அதுவும் நண்பன் பெண்டாட்டி ஓக்கும் போது சுகத்துக்கு சொல்லவே வேண்டாம்.”

“அதுவும் உன் புருஷனுக்கு இது தெரிந்து அவன் பக்கத்துக்கு ரூமில் இருப்பது இன்னும் த்ரில்லிங் ஆகா இருக்கு.”

“ஏன் டா பொருக்கி அவர் மேல் இந்த கோபம்?”

“அவன் மேல் கோபம் எதுவும் இல்லை எனக்கு இதில் கிக் அவளவு தான். அவனுக்கு இதில் விருப்பம் இல்லாமல் அவன் பெண்டாட்டியை நான் அனுபவிப்பதை நினைத்து அவன் பொறாமையில் துடிப்பதை நினைத்தால் அப்பப்ப என்ன சுகம்.”

“டேய் பாவம் டா அவர், நீ ஒரு சேடிஸ்ட். இதில் எப்படி அவர் மேல் கோபம் இல்லை என்று சொல்லுற?”

“அவனை துடிதுடிக்க வைப்பதில் உனக்கு தான் பங்கு அதிகம் சொல்லு நீ சேடிஸ்ட்டா நான் சேடிஸ்ட்டா?” “எனக்கு கோபம் இல்லை, இது எல்லாம் ஆண்களுக்கும் உண்டு. இன்னொருவனை விட தான் சிறந்த ஆண்மை கொண்டவன் என்று காண்பித்து கொள்வது. இதை நிரூபிக்க மற்றொரு நபரின் மனைவியை அந்த நபர் முன்னாலே அனுபவிப்பதை விட என்ன இருக்கு?’

“ச்சீ, என்ன மாதிரி ஆசை இந்த ஆண்களுக்கு இருக்கு.”

“டார்லிங் இன்னும் சொல்ல போனால், முன்பு ஒரு முறை நான் ஒருத்தியை அவள் கணவன் முன்னாலே ஓத்து இருக்கிறேன். அனால் அதில் அவனுக்கு விருப்பம். நான் அவன் மனைவியை ஒக்குரதை பார்த்து அவன் கை அடித்து இன்பம் அனுபவித்தான்.”

“இங்கே உன் கணவனுக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை, அனால் உன்னை நான் பேரின்பத்தில் கதற வைப்பதை அவன் கேட்டு, அவன் மன உறுதியை மீறி அவன் சுய இன்பம் பெரும் செயலில் ஈடுபடும் படி செய்து விட்டால் என் ஆண்மைக்கு அவன் எப்போதும் அடிமை.”

“ஏன் செல்லம் உனக்கு இந்த விபரித ஆசை, நான் தான் உனக்கு என்னை முழுதாக கொடுத்து விட்டேனே.”

“இருக்கலாம் அனால் நாம் விருப்பும் போது எல்லாம் உடலுறவில் ஈடுபடுவதற்கு அவன் எப்போதும் தடையாக இருக்க கூடாது அதனால் அவனை என் ஆண்மைக்கு அடிபணிய செய்யவேண்டும்.”